Pismo Związku Polaków na Łotwie

Redakcja

Zespół redakcyjny:
Redaktor naczelny: Romuald Lebedek, tel.
Dział historyczny: prof. dr Ēriks Jēkabsons, tel.
Dział młodzieżowy: Krystyna Morżewska, tel.
Dział religijny: o. Witold Wiśniewski
Redakcja łotewska: Irena Hermane
Współpraca
Irena Lieģeniece
Adres redakcji:
Slokas ielā 37, Rīga, Latvija.
Tel./faks
Tel. red. nacz. ,

Pismo jest wspierane finansowo przez Fundację „Pomoc Polakom na Wschodzie” ze środków Senatu RP oraz przez Ambasadę RP w Rydze.

Materiałów niezamówionych (tekstów, zdjęć, dokumentów) redakcja nie zwraca. Zastrzegamy sobie prawo skracania i adiustacji tekstów nie zamówionych i listów oraz zmiany ich tytułów. Redakcja nie odpowiada za treść ogłoszeń.

Copyright Riga by Związek Polaków na Łotwie.