Pismo Związku Polaków na Łotwie

W tym numerze:
Nr 2 (96) 2011

Licznik odwiedzin

Wolontariusz 2011 roku

W roku bieżącym w Jełgavie powstała nowa tradycja – odznaczania mieszkańców miasta za działalność charytatywną. Z ogromna radością pragniemy poinformować, że za działalność tą została przedstawiona do nagrody także pani Jadwiga Muriń – osoba z naszej polskiej społeczności w Jelgavie. 5 grudnia 2011 r. w uroczystej atmosferze przy udziale władz miasta, przedstawicieli społeczeństwa i miejscowej Polonii pani Jadwidze Muriń wręczono Dyplom Uznania samorządu miasta.

Uroczystość wręczenia Dyplomu Uznania w Jełgawie 5 grudnia 2011 r.

Jadwiga Muriń rozpoczęła działalność polonijną już od 15 marca 1989 roku, czyli od momentu założenia Oddziału Związku Polaków na Łotwie w Jelgavie. Na początku była księgową Oddziału oraz skarbnikiem. Obowiązki te wykonywała w trybie społecznym do 2011 r. (w sumie 21 lat). Niestety, z powodu pogorszenia się stanu zdrowia w lutym 2011 r. musiała zrezygnować z tych obowiązków. Jednak, nie zważając na zaawansowany wiek, pani Jadwiga do dzis aktywnie bierze udział w życiu naszego oddziału ZPŁ: teraz już jako konsultant pomaga nowej księgowej Eleonorze Kasz, pisze kronikę naszego Oddziału, uczestniczy w pracy naszego Zarządu.

Laureatka pani Jadwiga Muriń

Ponad 15 lat pani Jadwiga śpiewa w polskim chórze w kościele rzymsko-katolickim, 6 lat śpiewa w polskim zespole „Stokrotki”. Pani Jadwiga aktywnie uczestniczy w imprezach organizowanych przez ZPŁ zarówno w Jełgavie (Święto Miasta, Dni Polskiej Kultury, Święto Sportu), jak też na całej Łotwie – Festiwal Kultury Polskiej w Posiniu (Pasiene), Festiwal Kolęd w Krasławiu, Dni Polskiej Kultury w Dyneburgu, Jekabpilsie, Tukumsie, również w Polsce. Razem z chórem „Stokrotki” bierze udział we wszystkich naszych koncertach charytatywnych w Ośrodkach Opieki Spolecznej.

Trzeba podkreślić, że pani Jadwiga jest bardzo towarzyska: w wolnym czasie uczy się języków obcych w Centrum Kształcenia dla dorosłych, uczestniczy w pracy Towarzystwa Emerytów w Jełgavie. Pani Jadwiga ma córkę, dwóch wnuków i dwóch prawnuków. W życiu rodzinnym Pani Jadwiga zachowuje nie tylko polskie tradycje. Bliskie jej sercu są też tradycje łotewskie jak również państwowe sprawy Łotwy. Pani Jadwiga Muriń jest człowiekiem odpowiedzialnym, posiadającym aktywną postawę społeczną.

W imieniu Zarządu Głównego ZPŁ życzę naszej laureatce, Pani Jadwidze, dużo zdrowia, dalszej aktywności oraz satysfakcji z pracy społecznej.

Maria Kudrjawcewa
Prezes Oddziału ZPŁ w Jełgavie
Członek Zarządu Głównego ZPŁ

Dzielny „Tukums”

Jeden z najmniejszych oddziałów Związku Polaków na Łotwie znajduje się w Tukumsie. Od momentu założenia oddziału jego członkowie zaczęli aktywnie doskonalić swoją znajomość języka polskiego, który w warunkach radzieckich został prawie zapomniany oraz nawiązali kontakt z Polską. Bardzo wiele zrobiła w tym zakresie pierwsza prezes oddziału, pani Wilhelmina Szteinberga.

Członkowie  oddziału ZPŁ w Tukumsie.

16 lipca br. oddział ZPŁ w Tukumsie wziął aktywny udział w obchodach święta swojego miasta. Zaproszono z tej okazji Klub Kultury Polskiej „Polonez” w Rydze oraz zespół folklorystyczny z Andruchowo (Polska). Natomiast 3 września oddział obchodził dzień pamięci wybitnej polskiej poetki Marii Konopnickiej.

I znów zaproszono Klub „Polonez”, którym faktycznie kieruje weteran ruchu polonijnego na Łotwie, pan Edward Fiskowicz, posiadacz odznaki honorowej „Zasłużony dla Kultury Polskiej”. Pan Edward bawił tym latem w Górach Mokrych na rocznicy 20-lecia Festiwalu Marii Konopnickiej i otrzymał wyróżnienie.

Na pierwszym planie – prezes Romualda Freiberga z wnukiem.

Urząd miasta Tukums jest przychylny działalności oddziału ZPŁ, przekazał do dyspozycji oddziału pokój w Domu Kultury Mniejszości Narodowych, gdzie urządzono bibliotekę polską. Prezes oddziału Romualda Freiberga złożyła z tego powodu wyrazy wdzięczności na ręce mera miasta, Jurisa Šulcsa.

Wanda Krukowska
prezes ZPŁ

Nowy słownik

Wydawnictwo „Zvaigzne ABC” w Rydze wydało w październiku br. Słownik Łotewsko – Polski („Latviešu–poļu vārdnīca”) – wydarzenie unikalne pod każdym względem. Warto zwrócić uwagę na tę książkę, gdyż jest to największy słownik łotewsko-polski, jaki kiedykolwiek ukazał się na Łotwie. Słownik zawiera 48000 haseł, w tym 35000 haseł zostało opublikowanych po raz pierwszy. Znajdziemy w słowniku „terminy z różnych dziedzin nauki, szeroki wybór zwrotów ideomatycznych i frazeologicznych, znaczenia przenośne wyrazów oraz wskazówki stylistyczne, bogaty zbiór powszechnie używanych wyrazów gwarowych, poetyzmów, archaizmów, żargonizmów, wyrazów potocznych” – informuje nas tekst na ostatniej stronie okładki.

Słownik powstał przy wsparciu Łotewskiej Agencji Języka Państwowego, Uniwersytetu Warszawskiego oraz Ministerstwa Spraw Zagranicznych Republiki Łotewskiej. Słownik redagował, dopełnił i do druku przygotował dr Alberts Sarkanis. Poza tym do wydania tego dzieła w dużej mierze przyczynili się dr Józefa Parszuta (recenzent) oraz mgr Jolanta Wiśnioch i Henryk Bondziński (redaktorzy), natomiast autorami słownika są studenci i absolwenci Katedry Bałtystyki Uniwersytetu Warszawskiego.

Słownik jest do nabycia we wszystkich księgarniach wydawnictwa Zvaigzne ABC, jak również w księgarni „Globus”.

Irena Lieģeniece

(patrz 4 str. okładki)