Pismo Związku Polaków na Łotwie

W tym numerze:
Nr 2 (96) 2011

Licznik odwiedzin

Tydzień w Łotwie

Już 18 statków łotewskich zatrzymali Niemcy. Większość z nich była w drodze do państw neutralnych, niektóre bez ładunków. Dokumenty także były w porządku. Oprócz tego departament morski wydał tym statkom żądane przez władze niemieckie gwarancje, że okręty nie zostaną sprzedane państwom wojującym, lecz wrócą do Łotwy. Mimo to władze niemieckie statków nie zwalniają, aczkolwiek niektóre z nich stoją bezczynnie w portach niemieckich od dwóch miesięcy.

Koniec emigracji Niemców. Zgodnie z brzmieniem układu łotewsko-niemieckiego , w dniu 15 grudnia skończył się termin przesiedlenia Niemców. Ogółem zwolniono z obywatelstwa łotewskiego 46736 Niemców obywateli łotewskich. Poza tym wyjechało jeszcze 868 osób, posiadających paszporty nansenowskie. Ogólna liczba emigrantów dosięgła 48000 osób. Poza tym wyjechało parę tysięcy obywateli niemieckich zamieszkałych w Łotwie. Razem więc opuściło Łotwę około 50000 Niemców.

Wojna rosyjsko-fińska

Na froncie fińsko-rosyjskim trwają zacięte walki na wszystkich czterech odcinkach. Samoloty sowieckie dokonały w dniu 10 grudnia r.b. nalotu na wszystkie większe miasta Finlandii, wyrządzając dość szkody swym bombardowaniem. Pomimo trudnych warunków, armia fińska boni się z uporem. Dotkliwe straty zadają wojskom sowieckim fińskie oddziały karabinów maszynowych. Ukryci głęboko w śniegu i ubrani w białe płaszcze, dopuszczają Finowie wroga na bardzo bliską odległość a potem niszczą ogniem karabinów maszynowych.

Lotnictwo polskie w Anglii

Z Londynu donoszą, że wkrótce zostanie ukończona formacja pierwszych polskich eskadr lotniczych w Anglii. Więcej niż 1000 lotników polskich przybyło z kraju do Anglii. Są oni już bardzo dobrze wyszkoleni i pozostaje tylko formacja eskadr i przyzwyczajenie do nowego sprzętu lotniczego. Zaciągają się również wciąż nowi ochotnicy do lotnictwa polskiego.

Polskie eskadry będą miały nie tylko własną obsługę latającą, ale i montaż oraz utrzymanie aparatów będzie powierzone dozorowi polskich oficerów. Lotnicy polscy, jak stwierdza "Times", są znakomicie przeszkoleni i odznaczają się wyjątkową brawurą.

Nasze sprawy społeczne

Ryga

Koncert na uchodźców. Jak już zapowiadaliśmy organizowany staraniem Polskiego teatru na Łotwie koncert na rzecz uchodźców z Polski odbędzie się w dn. 4 stycznia 1940 r. w lokalu Towarzystwa Łotewskiego. Udział w koncercie wezmą najwybitniejsi artyści Łotewskiej Opery Narodowej. Protektorat nad koncertem objął Łotewski Czerwony Krzyż.

Spodziewamy się, że na koncercie nie zabraknie przede wszystkim naszych rodaków, którzy dotąd już darzyli serdecznym i ofiarnym stosunkiem wszelkie zbiórki na rzecz dotkniętych niedolą uchodźców. Należy pośpieszyć z nabyciem biletów.

Daugawpiłs

Świąteczny Wieczór Świetlicowy z choinką, szopką kukiełkową, żywą gazetką i niespodziankami – filia daugawpiłska organizuje dla swych członków w dn. 3 stycznia (środa). Początek o godz. 19.00

Przestrzegamy!

Możliwe są przypadki, gdy zbiórkę na uchodźców z Polski dokonują osoby nie posiadające listy i zezwolenia na prawo zbiórki. Za wszelkie, mogące wyniknąć z tego względu nieporozumienia i komplikacje Związek Polaków w Łotwie nie odpowiada.

Przy okazji powiadamiamy raz jeszcze, że Związek Polaków w Łotwie uzyskał zezwolenie odnośnych władz państwowych na prawo zbiórki na rzecz uchodźców z Polski. Inkasenci Związki posiadają listy ofiar, na które są wciągane wszelkie, najdrobniejsze nawet ofiary. Zebrane ofiary Związek Polaków w porozumieniu z Czerwonym Krzyżem przekazuje internowanym uchodźcom.

(zachowaliśmy pisownię oryginału)