Pismo Związku Polaków na Łotwie

W tym numerze:
Nr 2 (96) 2011

Licznik odwiedzin

Konkurs Recytatorski
"Kresy" 2011/2012

W Konkursie recytatorskim "Kresy" co roku licznie i bardzo chętnie biorą udział uczniowie Państwowego Polskiego Gimnazjum w Rezekne. W tym roku szkolnym do konkursu krajowego w drodze eliminacji zakwalifikowali się:

Edward Geikins-Tolstovs (IV klasa) – otrzymał wyróżnienie,
Karina Jankovska (V klasa),
Katarzyna Paszkiewicz (IX klasa) – otrzymała wyróżnienie,
Alina Borovikova (XII klasa).

Uczestnik "Kresów" Edward Geikins-Tolstovs, uczeń klasy IV Państwowego Polskiego Gimnazjum
w Rezekne.

Konkurs budzi wśród uczestników i nauczycieli wiele emocji, począwszy od wyboru repertuaru poprzez naukę aż po występ przed publicznością. Szczególną uwagę – my nauczyciele z Rezekne – przywiązujemy do poprawnej polszczyzny. Kładziemy główny nacisk na wymowę głosek, które sprawiają recytatorom najwięcej trudności, np. ć-cz, ś-sz, zi, l, ł ą, ę oraz właściwy akcent i intonację, ponieważ dzieci kierują się wymową charakterystyczną dla języka rosyjskiego.

Konkurs przebiegał w miłej i przyjaznej atmosferze, co wpłynęło pozytywnie na zmiejszenie tremy u wszystkich uczestników konkursu, a także nauczycieli.

Do dalszej pracy z uczniami przynoszącej sukcesy i satysfakcję, potrzebujemy jednak jasnych i szczegółowych kryteriów oceny recytacji podanych na piśmie i dołączonych do regulaminu konkursu. Zabrakło nam również w podsumowaniu konkursu omówienia na forum rodzajów błędów popełnionych przez uczestników i wskazówek do pracy z recytatorami na przyszłość. Brak uzasadnienia przyznania miejsc poszczególnym uczestnikom może wpłynąć negatywnie na motywację uczestników w kolejnych konkursach.

Idea konkursu jest niewątpliwie wartościowa i znacząca dla rozwoju języka polskiego wsród Polaków na obczyźnie, dlatego też dobrze by było, aby liczba uczestników w konkursie stale rosła.

Cieszy nas, że uczniowie naszej szkoły z takim entuzjazmem podchodzą do recytacji wierszy w języku polskim.

Za zaangażowanie i wytrwałość włożone w organizowanie tego konkursu dziękujemy w imieniu swoim jak i uczestników.

Monika Jadczak, Dorota Prążyńska
Nauczycielki języka polskiego
w Państwowym Polskim Gimnazjum
w Rezekne

Obchodzimy Jubileusz
XX lat "Kresów"

Dnia 05 listopada 2011 roku, o godzinie 10.30, w Państwowym Gimnazjum Polskim im. Józefa Piłsudskiego w Dyneburgu rozpoczęły się Eliminacje Centralne XX Konkursu Recytatorskiego im. Adama Mickiewicza "Kresy 2011". Do konkursu przystąpiło 23 uczestników ze wszystkich szkół polskich na Łotwie. W kategorii I udział wzięło 13 recytatorów, w kategorii II – 6, natomiast w ostatniej kategorii – 4 uczestników. Wszyscy uczestnicy bardzo przeżywali występ, zarówno swój jak i swoich kolegów i koleżanek.

Słuchając ich występów zastanawiali się, jak sami wyrecytują wiersze, które przygotowali na konkurs. Wspomagani i dopingowani przez opiekunów i bliskich poradzili sobie bardzo dobrze. Jednakże jury musiało dokonać wyboru spośród wszystkich uczestników i nagrodzić tych najlepszych. Tak też uczyniono.

Karina Abarowicz, wyróżnienie w kategorii I.

Komisja w składzie: Krzysztof Zemło i Magdalena Kruszyńska-Sosnowska przyznała następujące nagrody i wyróżnienia:

I kategoria (do lat 12):

I miejsce – Armands Duka z Rygi
II miejsce – Torns Laugalis z Rygi.

Wyróżnienia:

Karina Abarowicz z Dyneburga,
Edward Geikins-Tolstovs z Rezekne,
Jevgienijs Harahnins z Rygi.

II kategoria (do lat 16):

Nagroda – Vents – Kristofers Lietavietis z Dyneburga.

Wyróżnienia:

Daria Juhno z Dyneburga,
Katarzyna Paszkiewicz z Rezekne.

III kategoria ( powyżej 16 lat):

Nagroda – Wiktoria Szwabe i Julia Łapkowska z Dyneburga.

Nagrodę w kategorii III odbiera Julia Łapkowska.

Nagrodzone uczestniczki kategorii III na początku grudnia pojadą do Białegostoku, gdzie będą reprezentowały Łotwę na Białostockich Spotkaniach "Kresy 2011", w których będą uczestniczyć zwycięzcy eliminacji krajowych. Życzymy powodzenia i połamania języka!!! I oczywiście trzymamy kciuki!!!

Sam konkurs przebiegł bardzo sprawnie. Wszyscy uczestnicy pięknie recytowali swoje wiersze i mowa polska rozbrzmiewała na sali widowiskowej szkoły ku zadowoleniu wszystkich uczestników jak i gości. Recytatorzy po prostu bawili się pięknym polskim językiem. Konkurs zakończył się około godz. 13.30. Wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy i pełni wrażeń powrócili do swoich miast, z postanowieniem uczestnictwa w następnej edycji konkursu. Cóż pozostało do powiedzenia na zakończenie? Ano tylko –

Do zobaczenia w przyszłym roku!

Joanna Szostak

"Kresy 2011" – Koncert Galowy

W Białostockim Teatrze Lalek 10 grudnia 2011 r. odbył się Koncert Laureatów XX Konkursu Recytatorskiego dla Polaków z Zagranicy "Kresy2011". Inicjatorem Konkursu był Oddział Podlaski Stowarzyszenia "Wspólnota Polska". Konkurs od dwudziestu lat odbywa się w Białymstoku w grudniu, w miesiącu urodzin Adama Mickiewicza. Uczestnikami Konkursu są Polacy mieszkający poza granicami kraju: z Łotwy, Rosji, Kazachstanu, Bułgarii, Białorusi, Mołdawii, Estonii, Rumunii, Ukrainy, Gruzji, Grecji.

Uczestnicy konkursu.

W tym roku w Konkursie brały udział uczennice Polskiego Gimnazjum im. J. Piłsudskiego w Daugavpilsie Wiktoria Szwabe i Julia Łapkowska. Partnerami koncertu galowego były Akademia Teatralna im. Al. Zelwerowicza, Wydział Sztuki Lalkarskiej w Białymstoku, Białostocki Teatr Lalek, Zespół Szkół Muzycznych im. I. Paderewskiego w Białymstoku. Reżyser – prof. Piotr Danulewicz, scenograf – Andrzej Dworakowski. W czasie koncertu odbyła się demonstracja filmu TV Oddziału w Białymstoku o historii Konkursu – "Kresy sercem pisane". W czasie koncertu recytacje laureatów odbywały się na przemian z muzyką orkiestrową i chóralną. Pani Helena Miziniak, wiceprezes UEWP, wyraziła w swoim przemówieniu życzenie, żeby młodzież polska, mieszkająca w różnych krajach Europy i świata, coraz liczniej brała udział w Konkursie "Kresy".

Wanda Krukowska
prezes ZPŁ