Pismo Związku Polaków na Łotwie

W tym numerze:
Nr 2 (96) 2011

Licznik odwiedzin

Pierwszy etap prac zakończono

22 października 2011 r. odbyła się w Krasławiu uroczystość przekazania prac konserwatorskich fresków w kościele św. Ludwika. Restauracja fresków została przeprowadzona dzięki wsparciu finansowemu Ministerstwa Kultury Polski, Łotewskiej Inspekcji Ochrony Zabytków oraz Państwowego Funduszu Kapitału Kulturowego. W pracach konserwatorskich udział wzięli konserwatorzy zabytków z Polski – Agnieszka Chojkowska-Sawicka i Tomasz Dziurawiec oraz Dmitrij Laszczetko z Łotwy.

Od lewej Rūta Kaminska, Jerzy T. Petrus, Kazimierz Dobrzański.

W uroczystym podpisaniu protokołu o zakończeniu pierwszego etapu prac konserwatorskich w kościele w Krasławiu udział wzięli: Jerzy T. Petrus – wice-dyrektor Zamku Królewskiego na Wawelu ds. muzealnych, Kazimierz Dobrzański – dyrektor Krakowskiego Oddziału Stowarzyszenia "Wspólnota Polska", historyk sztuki prof. Rūta Kaminska, prezes Łotewskiego Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków – Dace Čoldere, dyrektor Łotewskiej Inspekcji Ochrony Zabytków – Juris Dambis oraz przedstawiciel Ambasady RP w Rydze – Jolanta Wiśnioch. Gospodarzem spotkania był proboszcz parafii św. Ludwika w Krasławie – ksiądz Edward Woroniecki.

Jerzy T. Petrus podpisuje protokół o zakończeniu pierwszego etapu prac konserwatorskich w kościele w Krasławiu.

Według opinii Jerzego Petrusa, pod względem konserwatorskim prace są wykonane znakomicie. To jest wielkie osiągnięcie konserwatorów zarówno polskich, jak i łotewskich. Prace trwały dość długo, ale to było uzasadnione, ponieważ prac tych nie można przyśpieszać, gdyż procesy konserwacji potrzebują określonego czasu. Z drugiej strony, również środki finansowe nie pozwalały skończyć pracy wcześniej. J. Petrus przypomniał, że sprawy kultury często zarówno na Łotwie, jak też w Polsce nie są finansowane w pierwszej kolejności. Była mowa również o kontynuacji prac konserwatorskich w kościele św. Ludwika. "Warto byłoby spróbować powrócić do odkrycia dekoracji freskowej, która w XVIII wieku pokryła ściany kościoła, a która w XIX wieku została zamalowana. Bardzo bym chciał, żeby powstał kolejny program konserwatorski dla kościoła, który byłby wspólnym programem polsko – łotewskim, finansowanym przez Polskę i Łotwę i wykonanym także wspólnie przez kolegów konserwatorów z jednego i drugiego kraju"– powiedział Jerzy T. Petrus.

Ksiądz E. Woroniecki wyraził wielką radość, że pierwszy etap prac konserwatorskich w kościele skończono i bardzo serdecznie podziękował wszystkim autorom i wykonawcom tego projektu. Na uroczystym przyjęciu z okazji przekazania prac konserwatorskich niejednokrotnie dziękowano sobie wzajemnie za współpracę, która teraz w postaci wspaniałych zabytkowych fresków cieszy każdego zwiedzającego kościół św. Ludwika w Krasławiu.

Irena Lieģeniece