Pismo Związku Polaków na Łotwie

W tym numerze:
Nr 2 (96) 2011

Licznik odwiedzin

Drużyna sportowa z Łotwy weszła
do Olimpijskiej Dziesiątki

Światowe Letnie Igrzyska Polonijne odbywały się w roku bieżącym we Wrocławiu. To były jubileuszowe XV Igrzyska. Sportowcy z Łotwy w konkurencji 29 drużyn zdobyli 10 miejsce, zostawiając za sobą nawet takie silne w sporcie państwa jak Szwecja, Hiszpania, Wielka Brytania. Zwyciężyli w Igrzyskach Niemcy, przedstawiciele tej drużyny zdobyli 76 złotych, 44 srebrnych i 55 brązowych medali. Kolejne miejsca zajęli sportowcy z Kanady i Australii.

Waleria Linkiewicz (pierwsza od prawej) zdobyła dla Łotwy osiem medali.

Dryżyna z Łotwy wywalczyła 14 złotych, 5 srebrnych i 7 brązowych medali. Największe uznanie i podziw zasłużyło osiągnięcie znanej na Łotwie młodej biegaczki Walerii Linkiewicz, która przekonywująco zwyciężyła w 4 dyscyplinach biegowych, w sumie zdobywając dla Łotwy 8 medali. Równoznacznie udany był start lekkoatletki średniego pokolenia Inary Fjodorowej, która zwyciężyła w 6 dyscyplinach biegowych.

Inara Fjodorowa (pierwsza od prawej) zwyciężyła w sześciu dyscyplinach biegowych.

Poza lekką atletyką polonijni sportowcy z Łotwy zdobyli medale w wioślarstwie, tenisie ziemnym oraz siatkówce.

Łucznictwo. Henryk Danusewicz

Igrzyska Polonijne odbywały się w stolicy województwa dolnośląskiego we Wrocławiu i uczestniczyło w nich 1690 sportowców z 29 państw. Najmniej uczestników było z Kazachstanu i Norwegii – po jednym z każdego państwa, ponad 100 uczestników było z Austrii, Czech, Rosji, Kanady, Litwy, Niemiec i Stanów Zjednoczonych. Drużynie z Łotwy składającej się z 22 sportowców przewodniczył Henryk Danusewicz. Kapitan startował w 4 dyscyplinach, a najwyższe wyniki osiągnął w lekkiej atletyce, zdobywając 4 miejsce w sprincie na 100 m.

Na poprzednich Światowych Letnich Igrzyskach Polonijnych w Toruniu w 2009 r. Łotwa zajęła 8 miejsce wśród 25 drużyn. Następne Igrzyska Polonijne, zimowe, odbędą się w lutym 2012 r. w Beskidach, natomiast letnie – w Kielcach w 2013 r.

Kapitan drużyny z Łotwy Henryk Danusewicz (na co dzień prezydent Łotewskiej Asocjacji Handlowców) podziękował polskim sportowcom z Dyneburga, którzy tworzyli czołową grupę drużyny, Oddziałowi ZPŁ "Promień" oraz kierownictwu miasta Dyneburga.

Henryk Danusewicz
kapitan drużyny Łotwy

Rada Prezesów Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych

W Pułtusku 19-20 listopada 2011 r. odbyła się Rada Prezesów Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych (EUWP). EUWP liczy 27 związków (wspólnot) Polaków Europy. Członkowie Rady z Prezydentem EUWP, panem Tadeuszem A. Pilatem na czele, spotkali się z Ministrem Spraw Zagranicznych Radosławem Sikorskim i Marszałkiem Senatu RP Bogdanem Borusewiczem w sprawie dofinansowania działalności polonijnej. 20 listopada na spotkanie z Radą przyjechali Prezes Stowarzyszenia "Wspólnota Polska" Łongin Komołowski, sekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej Mirosław Sielatycki, Przewodniczący Sejmowej Komisji Łączności z Polakami za Granicą, poseł Adam Lipiński, wiceprzewodnicząca Komisji, poseł Joanna Fabisiak-Demęcka i inni dostojni goście.

Głos zabiera Prezes Stowarzyszenia "Wspólnota Polska" Łongin Komołowski.

Rada przebiegała tradycyjnie. Sprawozdanie z działalności Sekretariatu było rozdane wszystkim uczestnikom, a p. T. A. Pilat krótko je komentował. Według statutu EUWP, członkowie powinni regularnie wpłacać członkowskie, odpowiadać na listy oraz informować o swojej działalności. Od oddziałów w Mołdowie, Norwegii i Związku Polaków na Ukrainie w sekretariacie EUWP brak wszelkiej informacji, postanowiono więc te Oddziały wyłączyć, a po załatwieniu zaległości – przyjąć z powrotem do Unii. Dyskusja nad współpracą trwała kilka godzin.

Posiedzenie Rady. Od lewej: Aleksander Zając – wiceprezydent EUWP, Roman Smigielski – sekretarz generalny EUWP, Tadeusz A. Pilat – prezydent EUWP, Helena Miziniak – wiceprezes Rady Polonii Świata i Zjednoczenia Polskiego w Wielkiej Brytanii.

Kolejny termin spotkania Rady wyznaczono na 23-26 września 2012 r., ponieważ 23-26 listopada 2012 roku odbędzie się Światowy Zjazd Polonii.

Wanda Krukowska
prezes Związku Polaków na Łotwie

UWAGA! Zmiany! Od stycznia 2012 roku audycja radiowa w języku polskim "Nasz Głos" w programie LATVIJAS RADIO 4 (Doma laukums) na falach 107,7 MHz będzie nadawana od godz.19:15 do 19:45

Życzymy dobrego odbioru oraz czekamy na opinię!

Redakcja "Nasz Głos"
Slokas ielā 37, Rīga