Pismo Związku Polaków na Łotwie

TYDZIEŃ W ŁOTWIE

(Z przemówienia prezydenta Ulmanisa na uroczystościach w dniu święta państwowego 18 listopada)

Prezydent podkreślił, że 21-sza rocznica niepodległości przypada na burzliwy i trudny okres. Chwila ta nakłada szczególne obowiązki na obywateli Łotwy. Są one równie ciężkie, jak w momencie walk o niepodległość. Te dwa momenty zasługują na porównanie. Prezydent stwierdził, że wydarzenia 15 maja 1934 roku [przewrót majowy, który wprowadził rządy autorytarne K. Ulmanisa – uwaga redakcji] wzmogły siłę państwa. Bez nich państwo łotewskie nie byłoby w stanie przetrwać bezpiecznie obecne ciężkie chwile. Odporność, którą w tej chwili wykazuje naród łotewski dowodzi, że przez ostatnie pięć lat dokonały się w narodzie ważne przeobrażenia psychiczne. Dziś bez wstrząsu przeżywa naród tak trudne problemy, jak przybycie obcych wojsk na terytorium Łotwy i emigracja dużej części obywateli [Niemców] zagranicę.

(...) Na straży bezpieczeństwa Łotwy – mówił Prezydent – stoi armia łotewska. Sojusz ze Związkiem Socjalistycznych Republik Radzieckich umocnił bezpieczeństwo Łotwy.

PRZESZŁO 1.000.000 Ls NA OBRONĘ

W ciągu całego listopada na skutek wezwania Prezydenta K. Ulmanisa i ministra wojny J. Balodisa napływały liczne ofiary na fundusz obrony państwa. Ogólna suma ofiar, złożonych w ciągu miesiąca przekroczyła 1.000.000 Ls.

KOMITET ZAOPATRZENIE WOJSK SOWIECKICH

Wszelkie transakcje związane z zaopatrzeniem wojska zagranicznego stacjonowanego na terytorium Łotwy rząd powierzył specjalnemu komitetowi. Na prezesa komitetu został powołany J. Krizberg, w skład komitetu wejdzie dwóch przedstawicieli Ministerstwa Wojny i po jednym z Ministerstwa Skarbu, Spraw Wewnętrznych oraz Przemysłu i Handlu.

KRONIKA SPOŁECZNA

KTO MOŻE?

W obozach internowanych wojskowych znajduje się około trzydziestu uczniów gimnazjalnych, którzy znaleźli się w szeregach armii na skutek zawieruchy wojennej. Władze wyraziły swą zgodę na zwolnienie nieletnich uczniów z obozów, by umożliwić im ukończenie przerwanej w szkołach nauki.

Zwolnienie z obozów nastąpi pod warunkiem wyrażonej na piśmie zgody ze strony stałych mieszkańców Łotwy na przyjęcie do siebie zwolnionego z obozu i zobowiązania się utrzymania go swoim kosztem. Wobec powyższego wzywamy wszystkich Rodaków, którzy mogliby przyjąć do siebie uczniów o osobiste lub pisemne zgłoszenie się do Redakcji "Naszego Życia". W pierwszym rzędzie proszone są do zgłaszania się osoby z Rygi lub z Rezekne, które byłyby w stanie zapewnić przyjętym utrzymanie, następnie zaś te, które dałyby utrzymanie za niewielką dopłatą.

POMYŚLNY START REDUCIANEK

Reduta stanowi jeden z najsilniejszych zespołów siatkówki drugiej ligi żeńskiej. Zespół "Reduty" zwyciężył ostatnio kolejno dwie przeciwniczki. Litwinki z zespołu Laiswe przegrały Polkom zdecydowanie 15:0 i 15:3! Wynik drugiego meczu: 18:16 i 15:5. W skład odświeżonego zespołu Reduty obecnie wchodzi O. Kurszycówna (kapt. zesp.), J. Oszmiago, H. Rodzewiczówna, W. Kaszewska, Kleiwo, Kwacz i Keiwisz.

Były konsul Rzeczpospolitej Polskiej w Rydze p. Stefan Ryniewicz przesyła tą drogą wszystkim swym przyjaciołom, znajomym oraz polskim robotnikom rolnym serdeczne pozdrowienia z obecnej swej placówki w Szwajcarii.

(zachowaliśmy pisownię oryginału)