Pismo Związku Polaków na Łotwie

Węgorzewo – Krasław

(Festiwal Kultury Polskiej u Rodaków na Łotwie)

W dniach od 2 do 4 lipca 2010 roku ponad 30-osobowa grupa Węgorzewian na zaproszenie Pana Józefa Dobkiewicza – dyrektora Domu Kultury w Krasławiu, człowieka niezwykle aktywnego, zaangażowanego w życie wielokulturowej społeczności tego malowniczego miasteczka nad Dźwiną, Prezesa Stowarzyszenia Polaków Krasławia, Przewodniczącego Rady Kościoła rzymsko-katolickiego pw. św. Ludwika – przebywała na Łotwie w Krasławiu. Wśród zaproszonych byli członkowie Stowarzyszenia "Wspólnota Polska" z przewodniczącą Panią Zofią Rycharską, zespół śpiewaczy "Zaciszuki" z Państwem Krystyną i Władysławem Downarowiczami, chór "Ojczyzna" pod kierownictwem Pana Ryszarda Zabłotnego iksiądz Cezary Rozmus, pracujący w parafii Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Węgorzewie.

W postać hrabiego Platera wcielił się Józef Dobkiewicz.

Zawieźliśmy Polakom głównie, ale także mieszkańcom Krasławia dużą dawkę polskości. W godzinach porannych w sobotę złożone zostały biało-czerwone kwiaty pod pomnikiem Polaków poległych w 1920 r. w walkach o wyzwolenie Łotwy; towarzyszył temu wydarzeniu śpiew pieśni m. in. "Legiony", " Polskie Kwiaty", "Rota" w wykonaniu zespołów z Polski , a także Krasławskiego "Strumienia", prowadzonego przez Pana Romualda Raginisa. Następnie przeszliśmy do kościoła, gdzie ksiądz Cezary odprawił mszę polską (następną odprawił w niedzielę w Kaplicy św. Donata), a chór "Ojczyzna" wspólnie z Panem Ryszardem Zabłotnym uświetnili ją oprawą muzyczną i pieśniami, w tym "Bogurodzicą".

W godzinach popołudniowych uczestniczyliśmy w powitaniu biskupa Diecezji Łatgalskiej Jego Ekscelencji Janisa Bulisa, który odprawił mszę św. z okazji uroczystości św. Donata – męczennika i wspólnie z chórem polskim z Krasławia śpiewaliśmy pieśni podczas tej bardzo podniosłej mszy i procesji – większej niż u nas podczas Bożego Ciała, z licznym udziałem młodzieży (mamy się czego pouczyć).

Spotkanie gości z polską młodzieżą Krasławia.

Ostatnim punktem tego dnia był koncert zaproszonych zespołów w Krasławskim Domu Kultury: Wystąpiły zespoły miejscowe – rosyjski, białoruski, łotewski, dzieci z polskiej szkoły w Krasławiu (które w czerwcu przebywały w Węgorzewie na warsztatach wokalno-tanecznych). Zespół "Strumień" z Krasławia (który w sierpniu zeszłego roku uczestniczył w warsztatach artystycznych w Węgorzewie), zespoły z Polski – zespół z Choroszczy

k/ Białegostoku, wyśmienita "Kapela Przeroślaki" z Przerośli (nasi współtowarzysze podróży, z którymi to już umawiamy się na wspólne występy), no i dwa zespoły węgorzewskie – "Zaciszuki" i chór "Ojczyzna". Koncert był wyśmienity, rozpoczęty wejściem Hrabiego Platera (założyciela miasta), w rolę którego wcielił się Pan Józef Dobkiewicz. Po oficjalnych uroczystościach odbył się spontaniczny koncert zespołów polskich.

Koncert w Domu Kultury Krasławia.

Dziękujemy wszystkim, którzy umożliwili nam wyjazd, głównie Panu Burmistrzowi Krzysztofowi Piwowarczykowi, który wspiera nasze kontakty nie tylko duchowo, a szczególnie Kochanemu naszemu Józefowi, który realizując projekt "Śladami Kultury Polskiej" nie zapomniał nas, swoich przyjaciół z Polski, zaprosić i przywitać swoim charakterystycznym "Mileńki wy moje". Byliśmy tam po raz drugi i pojedziemy znowu...jeżeli tylko dostaniemy zaproszenie.

Elżbieta Buczek