Pismo Związku Polaków na Łotwie

Hej, użyjmy żywota!
Wszak żyjemy tylko raz;
Niechaj ta czara złota
Nie próżno wabi nas.
Adam Mickiewicz "Pieśń Filaretów"
(fragment)

Koncert w Jurmale

25.06. oraz 26.06.2010 r. odbył się w "mieście na falach" – Jurmale koncert poświęcony świętej pamięci Icie Kozakiewicz, oraz dwóm wielkim jubileuszom – 15 rocznicy założenia Oddziału ZPŁ w Jurmale oraz 200 rocznicy urodzin Fryderyka Chopina.

Po koncercie w Jurmale.

Dzieła wybitnego polskiego kompozytora, Fryderyka Chopina, zaprezentowała znana na Łotwie i w Polsce pianistka Irena Bałabkina – absolwentka Akademii Muzycznej w Gdańsku, obecnie nauczycielka gry na fortepianie w Szkole Chóralnej przy Katedrze Tumskiej. Koncert prowadziła Jolanta Gribułe.

Muzyczne popołudnie zaszczycili swoją obecnością kierownik Wydziału Konsularnego Ambasady RP w Rydze, radca-minister Janusz Dawidowicz oraz prezes ZPŁ Wanda Krukowska.

Organizatorką tej uroczystości była Sabina Cironoka, prezes Oddziału ZPŁ w Jurmale. W ramach 15 rocznicy utworzenia Oddziału Pani Cironoka zorganizowała również wystawę fotografii "15 lat Oddziału ZPŁ w Jurmale". Z okazji tej rocznicy z wdzięcznością wspominamy świętej pamięci Danutę Maciejewicz – założycielkę i długoletniego prezesa naszej organizacji, która z dużym poświęceniem i pasją udzielała się pracy polonijnej. To właśnie ona zadbała o pierwszą szkółkę niedzielną języka polskiego w Jurmale.

Miejsce na koncert wybrano nieprzypadkowo – Muzeum Aspazji, dom, w którym poetka mieszkała do swojej śmierci. Dyrektorką Domu Aspazji jest Ārija Vanaga, która już od wielu lat bardzo życzliwie współpracuje z Oddziałem ZPŁ w Jurmale. Corocznie odbywają się w tym Muzeum imprezy oraz wystawy owocujące nawiązaniem kontaktów twórczych między Polską i Łotwą. Utwory Fryderyka Chopina wraz z poezją Adama Mickiewicza brzmiały w ścianach tego domu tym bardziej czarująco, że całe Muzeum Aspazji nasycone jest duchem poezji, która tu harmonijnie łączy się z muzyką.

Po koncercie goście oraz artyści raczyli się kawą z truskawkami. W podniosłym nastroju, któremu sprzyjała piękna słoneczna pogoda, uczestnicy zakończyli imprezę tańcami i śpiewem.

Jolanta Gribule, Sabina Cironoka

KONKURS "POLONIA POLECA"

Pokaż nam swoją okolicę i wygraj: netbooka, aparat cyfrowy lub odtwarzacz mp3/mp4.

Zaproś nas do miejsca, w którym mieszkasz, uczysz się, pracujesz i wypoczywasz.

Fundacja SEMPER POLONIA oraz serwis internetowy IUVENUM POLONIA (www.iuve.pl) zapraszają polonijną młodzież z całego świata w wieku 15-26 lat do udziału w konkursie "Polonia poleca".

Tematem konkursu jest przygotowanie zaproszeń do miejsc, które zamieszkuje Polonia (wieś, miasto, region, kraj), w formie krótkiego tekstu publicystycznego i fotografii. W konkursie biorą udział także prace nie opatrzone materiałem zdjęciowym, przy czym dołączone fotografie podnoszą ich ogólną ocenę, której dokona Jury powołane przez Organizatora konkursu.

Do konkursu można zgłaszać prace dotyczące miejsc położonych wyłącznie poza granicami Polski, mające bezpośredni związek z tematyką konkursu.

Wymagania techniczne odnośnie tekstu, fotografii i formularza zgłoszeniowego opisuje szczegółowo Regulamin Konkursu dostępny w serwisie IUVENUM POLONIA.

Nagrodami w konkursie są:

  • I nagroda: netbook
  • II nagroda: cyfrowy aparat fotograficzny
  • III nagroda: odtwarzacz mp3/mp4

Prace nadsyłać można do 10 grudnia 2010 roku pocztą elektroniczną na adres . Lista laureatów zostanie ogłoszona na stronach www.iuve.pl oraz www.semperpolonia.pl do 23 grudnia 2010 roku.

ZAPRASZAMY!