Pismo Związku Polaków na Łotwie

Krasław żegna Eugenię Urbanowicz

Krasław poniósł niepowetowaną stratę – w wieku 77 lat zmarła najaktywniejsza członkini i długoletnia prezes Oddziału ZPŁ "Strumień", Pani Eugenia Urbanowicz (ur. Čamane).

Tego życzliwego uśmiechu będzie nam wszystkim brakować.

Urodziła się 8 stycznia 1932 roku w Krasławiu w polskiej rodzinie o głębokich tradycjach narodowych i katolickich. W roku 1939 rozpoczęła naukę w szkole polskiej w Krasławiu, którą musiała przerwać już w 1940 roku. Po ukończeniu Instytutu Pedagogicznego w Dyneburgu przez całe swoje życie pracowała jako nauczycielka matematyki w szkołach powiatu krasławskiego i w Krasławiu.

Była aktywną inicjatorką założenia oddziału Związku Polaków na Łotwie w Krasławiu, który powstał w 1988 roku i w którym aktywnie działała praktycznie do ostatniego okresu swojego życia, piastując przez długie lata stanowisko prezesa oddziału. Piętnaście lat w życiu Oddziału ZPŁ "Promień" w Krasławiu można bez przesady określić "epoką Eugenii Urbanowicz".

Była współorganizatorką i założycielką szkoły polskiej w Krasławiu, była też jej pierwszą dyrektorką w latach 1991 – 1995. Jako zawodowy pedagog i wychowawca Pani Eugenia potrafiła nie tylko "ustawić" uczniów w szkole, ale i umiejętnie pokierować działalnością swojego oddziału. Wiedziała chyba najlepiej z własnego doświadczenia, jaki wpływ wywiera szkoła na osobowość, mentalność i światopogląd młodzieży. Jako prezes zdawała sobie sprawę, że bez odrodzonej szkoły polskiej w Krasławiu trudno będzie pozyskiwać nowych członków "Strumienia", członków posługujących się w miarę poprawnym językiem polskim, w miarę obeznanych z kulturą, historią Polski.

Sprawa założenia szkoły polskiej stała się zatem pierwszoplanowym zadaniem "Strumienia". I szkoła powstała. Najpierw skromna i niepokaźna – mieści się obecnie w nowym budynku, uchodzi za jedną z najbardziej nowoczesnych szkół w państwie. "Strumień" i Polacy w Krasławiu zawdzięczają szkołę troskliwej opiece Ambasady Polskiej w Rydze, szczodrej pomocy Macierzy, przychylności władz samorządowych powiatu i miasta, ale przede wszystkim swoim aktywistom, takim osobom jak Eugenia Urbanowicz.

Działalność polonijna Pani Eugenii nie ograniczała się tylko do pracy w szkole polskiej i prezesostwa w "Strumieniu" – była też aktywnym członkiem Zespołu Polskiej Pieśni Ludowej w Krasławiu, sama świetnie grała na fortepianie i mandolinie. Była też członkiem chóru parafialnego przy kościele św. Ludwika w Krasławiu. Z dużą energią i poświęceniem angażowała się we wszystkie sprawy organizacyjne, związane z wyjazdem dzieci na kolonie do Polski, występami gościnnymi zespołu. Uczyła dzieci i młodzież tradycji polskich. Była praktykującą katoliczką.

Za zasługi dla szkolnictwa i działalność w życiu społecznym Pani Eugenia Urbanowicz została nagrodzona dyplomami uznania Ministerstwa Edukacji i Nauki oraz Ministerstwa Kultury Republiki Łotewskiej. Za szczególne zasługi dla szkolnictwa polskiego oraz osiągnięcia w pracy polonijnej została nagrodzona Złotym Medalem Komisji Edukacji Narodowej, a także Złotym Krzyżem Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej.

Pani Eugenia miała optymistyczny stosunek do życia, była wesołego usposobienia z dużym poczuciem humoru, zawsze wrażliwa na problemy ludzi swojego otoczenia. Brak nam będzie Jej energii, doświadczenia, zmysłu organizatorskiego.

Pani Eugenia Urbanowicz na zawsze pozostanie w pamięci członków Oddziału ZPŁ "Strumień", nauczycieli i uczniów Polskiej Szkoły Podstawowej im. Hrabiów Platerów oraz wszystkich mieszkańców Krasławia – jako wybitna działaczka polonijna naszego miasta, jako wspaniały człowiek i doskonały pedagog.

Cześć Jej pamięci!

Józef Dobkiewicz
prezes Oddziału ZPŁ "Strumień"
Romuald Raginis
kierownik artystyczny Zespołu Polskiej Pieśni Ludowej
członkowie Oddziału ZPŁ "Strumień" w Krasławiu