Pismo Związku Polaków na Łotwie

10-lecie chóru "Jutrzenka"

Żeński chór "Jurzenka" przy Oddziale Związku Polaków na Łotwie w Rezekne powstał w 2000 roku z inicjatywy ówczesnego prezesa oddziału, Wacława Kowalewskiego (Oddział ZPŁ w Rezekne został założony 18 grudnia 1988 roku).

Śpiewa chór "Jutrzenka" Oddziału ZPŁ w Rzeżycy.

Początkowo w ramach działalności Oddziału po prostu śpiewano polskie piosenki. Ponieważ jednak nie wszyscy znali słowa, z inicjatywy p. Marka Bruzgula – dyrektora redakcji w Rezekne, p. Halina Romanowska odręcznie napisała śpiewnik "Pieśni sercu bliskie". Tak powstał pierwszy podręcznik polski na Łotwie, wydany po 50 letniej przerwie. Śpiewającym przygrywali p. Ałła Maksimienko i p.Wilhelm Fiskowicz.

Stopniowo zrodziła się potrzeba założenia chóru i p.Wacław Kowalewski postanowił natychmiast działać. Pomagała mu w tym p. Jadwiga Deksne – to ona właśnie jeździła do Wilna po tańszy materiał na stroje. Na dyrygenta chóru zaproszono p. Ałłę Maksimenko, która jest z wykształcenia koncertmistrzem, następnie – p. Irenę Iwanową. Pani Irena ukończyła 5-letnie studia dyrygentów chórów polonijnych w Koszalinie.

Z upływem czasu, zawdzięczając skrupulatnej pracy p. Ireny, chór "Jutrzenka" coraz bardziej doskonalił swoje umiejętności artystyczne, rozwijał się, stał się zespołem o własnych tradycjach. Znaczące miejsce w repertuarze chóru zajmuje muzyka sakralna, utwory polskich autorów, utwory klasyczne, pieśni nowoczesnych kompozytorów i oczywiście polskie piosenki ludowe.

W równej mierze zespól dba o popularyzację łotewskiej muzyki chóralnej, regularnie uczestniczy w przeglądach muzycznych, licznych uroczystościach i akademiach tematycznych. Chór żeński "Jutrzenka" brał udział w XXIV Ogólnopaństwowym Festiwalu Pieśni w Rydze latem 2008 roku, natomiast na początku czerwca b.r. był uczestnikiem Łatgalskiego Festiwalu Pieśni w Daugavpilsie.

Właśnie 8 maja 2010 roku żeński chór "Jutrzenka" uroczyście obchodził 10 rocznicę swojej działalności. Obchody zainaugurowała Msza Św. w Katedrze Serca Jezusowego w Rezekne. Podczas Mszy Św. J.E. biskup Janis Bulis poświęcił sztandar chóru. Następnie wszyscy zaproszeni goście, przedstawiciele Ambasady Polski na Łotwie oraz władze miasta, liczni przyjaciele, sympatycy chóru zgromadzili się na sali Domu Kultury w Rezekne, gdzie odbył się uroczysty koncert.

W okresie 10 lat swojej działalności "Jutrzenka" opanowała szeroki repertuar, śpiewany w języku polskim, łotewskim oraz łacińskim, wyraźnie udoskonaliła swój poziom artystyczny. Pieśni i piosenki w wykonaniu chóru "Jutrzenka" brzmiały na licznych koncertach na Łotwie i poza granicami kraju – w Polsce, Estonii, we Włoszech, w Niemczech, Austrii oraz w Czechach. Dzięki swojej aktywności i niezaprzeczalnym walorom artystycznym chór "Jutrzenka" pozyskał wiele przyjaciół i sympatyków.

Korzystając z okazji pragniemy serdecznie podziękować wszystkim śpiewaczkom chóru za ofiarność, wytrwałość oraz zamiłowanie do piosenki. Również jesteśmy niezmiernie wdzięczni rodzinom śpiewaczek za wyrozumiałość i wsparcie. Pielęgnowanie kultury polskiej na Łotwie jest bowiem niemożliwe bez ofiarności i poświęcenia.

Kiedyś znana łotewska autorka wielu książek Z. Maurinia powiedziała "Dobroć jest wieczna, bo Bóg jest nieśmiertelny i objawia się przez dobre uczynki ludzi". Przez 10 lat swojej działalności chór spotkał wiele osób, które w różny sposób wspierały i wspierają jego działalność. Pragniemy podziękować Ambasadorowi RP na Łotwie J. M. Nowakowskiemu, posłom na 9. Saeimę Łotwy – S. Śkestersowi, I. Ribakowowi, J. Tutinowi, J. Urbanowiczowi, przewodniczącej Wydziału Kultury w Radzie Miasta Rezekne I. Jaudzemie oraz dyrektorowi Domu Kultury Mniejszości Narodowych w Rezekne S. Semeniakowi. Wyrazy wdzięczności kierujemy również do poszczególnych firm i przedsiębiorców – naszych sponsorów.

Obecnie chór liczy 45 śpiewaczek w różnym wieku. Dyrygentem chóru jest Irena Iwanowa, koncertmistrzem – Natalia Driagunowa.

B. Geikina-Tołstowa

Letnia wycieczka

Latem tego roku (17.07. – 28.07.) Oddział ZPŁ w Rēzekne/ Rzeżyca zorganizował ciekawą wycieczkę do Chorwacji, w czasie której odwiedziliśmy naszych rodaków w Zagrzebiu i Budapeszcie. W drodze na Bałkany skorzystaliśmy z gościnności naszych znajomych w Strzyżowie w województwie podkarpackim, oddalonym o 30 km od Rzeszowa. Podejmowała nas Pani Jadwiga J. Skowroń – dyrektor miejscowego Domu Kultury "Sokół". Ona też zorganizowała bardzo ciekawą wycieczkę do podziemi w Rzeszowie.

Wodospady na Jeziorach Plitwickich.

W Chorwacji niezatarte wrażenie wywarł na nas Park Narodowy Jezior Plitwickich, położony ok. 140 km od Zagrzebia i piękne wodospady. Zaskakiwała przeźroczystość wody, umożliwiająca obserwację dna jezior na dużej odległości i staje ryb pływających u samego brzegu w oczekiwaniu na poczęstunek turystów. W Jeziorach Plitwickich woda zawiera dużo karbonatów, które działają jak konserwanty, toteż co do jeziora wpadnie – pokrywa się z czasem solami i konserwuje się, zaś nawarstwienia soli tworzą z czasem nowe wodospady. W celu zachowania czystości wody w Parku Narodowym zabroniona jest kąpiel i łowienie ryb. Również w pobliskim Morzu Adriatyckim woda uchodzi na najczystszą w Europie, kąpiele tam oczywiście nie są zabronione, z czego też korzystaliśmy przy każdej okazji.

W podróży po Chorwacji zwiedziliśmy Dubrownik – główny ośrodek turystyczny Dalmacji i port handlowy, Makarskę – miasto na Makarskiej Riwierze nad Adriatykiem oraz Split – drugie co do wielkości po Zagrzebiu miasto w Chorwacji, pięknie położone na półwyspie.

O okrutnej wojnie, która nawiedziła ten piękny kraj, świadczą opuszczone domy, czekające wciąż na swoich gospodarzy i witające podróżnych ślepym wzrokiem pustych okien, a także liczne pomniki i tablice pamiątkowe ofiar tej wojny.

Dwa dni spędziliśmy w Medziugorje (Medjugorje) – miejsce objawień Matki Boskiej i pielgrzymek z całej Europy. Oficjalne stanowisko Kościoła wobec objawień w Medziugorje jest, jak wiadomo, krytyczne. Nie wstrzymuje to jednak pielgrzymów i ciekawskich turystów, tłumnie przybywających do tej miejscowości w Hercegowinie.

Wanda Krukowska