Pismo Związku Polaków na Łotwie

W tym numerze:
Nr 2 (92) 2010

Licznik odwiedzin

TYDZIEŃ W ŁOTWIE

3000 gospodarstw rolnych czeka na gospodarzy

Po przesiedlających się Niemcach pozostanie około 1800 gospodarstw rolnych o ogólnej powierzchni 56.000 ha. Wszystkie te nieruchomości przejdą na własność powszechnego banku rolnego, który ma zamiar stworzyć z tego 3000 gospodarstw.

Gospodarstwa te będą mogli nabyć tylko rolnicy, nie zaś osoby, które chciałyby tylko w gospodarstwach rolnych ulokować swe wolne kapitały. Przydzielając gospodarstwa bank weźmie pod uwagę gęstość zaludnienia w poszczególnych dzielnicach Łotwy, by przenosząc na pozostawione przez Niemców gospodarstwa rolników z gęściej zaludnionych części kraju przyczynić się do wyrównania podziału rąk pracy.

Pozdrowienie Prezydenta

Z okazji święta państwowego ZSRR Prezydent Łotwy K. ULMANIS wystosował do prezesa najwyższej rady Związku Sowieckiego następującą depeszę: "W historyczną rocznicę, która dziś zaznacza ZSRR, proszę przyjąć zapewnienie przyjaźni mojej i całego narodu. Karlis Ulmanis".

W odpowiedzi nadeszła następująca depesza: "Proszę przyjąć, Panie Prezydencie, moje serdeczne podziękowanie za uprzejme pozdrowienia z okazji 22 rocznicy wielkiej rewolucji październikowej. Kalinin".

CO PRZYNIOSŁY OSTATNIE WYDARZENIA?

Krwawa lista

Wychodzący w Warszawie organ niemieckich władz okupacyjnych "Nowy Kurier Warszawski" zamieszcza listę Polaków rozstrzelanych pod zarzutem przechowywania broni. Są to b. komendant policji polskiej w Poznaniu Jan Scięgajło, obywatel amerykański Józef Sadowski, robotnicy: Lasocki, Brzęczkowski, Gajewski i Sikorski oraz przedstawiciel znanej warszawskiej rodziny żydowskiej – Luksemburg.

Czy przesiedlenie Litwinów?

Jak donosi Hawass przyszłej wiosny przewiduje się wymiana około 100.000 Litwinów z terenów ZSRR na Białorusinów zamieszkałych w granicach Litwy. Przesiedlonych Litwinów projektuje się osiedlić na rozparcelowanej większej własności ziemskiej na Wileńszczyźnie.

Uwadze polskich robotników rolnych

Po zakończonych robotach sezonowych część robotników rolnych z Polski chce wrócić do swych domów. W związku z tym wydział pracy izby rolniczej wyjaśnia, że na własne życzenie mogą wracać do domu jedynie polscy robotnicy rolni z tych okręgów, które przeszły pod rządy Związku Sowieckiego. Powrót do tych okręgów Polski, które obecnie się znajdują pod rządami Niemiec i Litwy jest na razie niemożliwy (...).

KRONIKA SPOŁECZNA

Daugawpils. Staraniem filii daugawpilskiej ZPwŁ, w dniu 29 listopada b.r. w Domu Polskim w Daugawpilsie odbędzie się obchód rocznicy powstania listopadowego. Początek o godz. 19.30. W programie: referat, recytacje zespołowe, inscenizacje, deklamacje i koncert orkiestry strunnej. Wstęp za dobrowolną ofiarą.

Rezekne. Odczyt otwarty o Matejce urządzony przez filię rezekneńską ZPwŁ i wygłoszony przez p. Zygmunta Ihnatowicza w niedzielę 12-go b.m., wyjątkowo nie zapowiadał godzinnej nudy, jak to najczęściej bywa. Może to lokal – sala miejscowego polskiego gimnazjum, w której tylu miłych imprez byliśmy świadkami, a może epidiaskop i ekran, ustawiony przed rzędami ławek, sprawiły, że słuchacze zbierali się w przekonaniu, że mile i pożytecznie spędzą czas. Nie omyliliśmy się. Prelegent w przystępny i barwny sposób rozwinął przed nami życie i twórczą pracę naszego wielkiego historycznego malarza.

(zachowaliśmy pisownię oryginału)