Pismo Związku Polaków na Łotwie

W tym numerze:
Nr 2 (92) 2010

Licznik odwiedzin

Poczta

Szanowny Panie Romualdzie!

Piszę do Pana bardzo poruszona znalezionym w internecie tłumaczeniem artykułu profesora Jekabsonsa na temat udziału Polaków w ruchu oporu na Łotwie w latach 1944-1950*. Jestem wnuczką Apolonii Cycan, siostry, ciotki i szwagierki wspomnianych w artykule osób.

Rodzina Cycanów – a w zasadzie Cycenas'ów – osiedliła się w Nowosielcach koło Krasławia około 1900 roku. W wyniku jakiegoś splotu konjunktury gospodarczej pradziadek był w stanie kupić ziemię w Nowosielcach za pół ceny żądanej w rodzinnych okolicach Daugieliszek. Moi pradziadkowie, Adam Cycan i Anna z Aborowiczów, urodzili się w zaściankach Garsvine i Dainiske parafii Daugieliszki. Troje ich dzieci urodziło się jeszcze w Garszwince, w tym:

Weronika, późniejsza żona Michała Błażewicza i matka Jana, z Bakszy (obecnie Plateri),

Apolonia, moja babcia,żona Antoniego Czarnieckiego, zamieszkała wtedy w okolicy Żupran,

Piotr, późniejszy mąż Emilii Błażewicz z Bakszy.

Rodzina Cycanów-Aborowiczów była pochodzenia litewskiego – w domu rozmawiano i modlono się po litewsku. Wszyscy jednak byli dobrze obeznani z kulturą polską i dobrze znali ten język.

Pozostałe rodzeństwo babci, urodzone już w Nowosielcach to:

Albina, żona Mikołaja Błażewicza z Bakszy, matka Mieczysława Błażewicza, skazanego razem z bratem stryjecznym Janem i wujem Antonim Cycanem w 1946 roku.

Antoni (nie Aleksander) służył w wojsku łotewskim w latach 30-tych. To on został skazany w 1946 roku, a jego żona, Monika z domu Łapińska, ze Szczerbów, w 1949. Wiem, że nieskutecznie próbowali wydostać się z zesłania jako Polacy.

Tak więc wygląda na to, że w ruchu antysowieckim uczestniczyli razem Polacy, Litwini i Łotysze.

Nie ukrywam, że bardzo chciałabym dowiedzieć się więcej na temat życia moich krewych ("Dziadzia Antoni" był u nas w Warszawie w 1968 roku) i może pomóc też dostarczając informacji, których Państwo nie macie.

Mój adres mailowy:

Serdecznie pozdrawiam,

Anna Czarniecka

*Ēriks Jēkabsons: "Udział Polaków w narodowym ruchu oporu na Łotwie w latach 1944 – 1950", Polak na Łotwie, 2009, nr 88-89 (uwaga redakcji).