Pismo Związku Polaków na Łotwie

W tym numerze:
Nr 2 (92) 2010

Licznik odwiedzin

Witaj, majowa jutrzenko...

Organizowane przez Ambasadę RP centralne obchody Święta Narodowego 3 Maja odbyły się w tym roku 29 kwietnia w Sali Koncertowej Wielkiej Gildii w Rydze. Zgodnie z praktyką lat poprzednich połączono je z Dniem Polonii i Polaków za Granicą, przypadającym na dzień 2 maja (w tym dniu obchodzimy też Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej).*

Na uroczystości majowe przybyli liczni przedstawiciele korpusu dyplomatycznego, Polonia łotewska. Z uwagi na tragedię smoleńską zrezygnowano tym razem z tradycyjnego przyjęcia po części oficjalnej uroczystości, zaś pamięć ofiar katastrofy lotniczej obecni uczcili minutą ciszy.

O znaczeniu Konstytucji 3 Maja opowiada Ambasador RP Jerzy Marek Nowakowski.

W przemówieniu otwierającym uroczysty wieczór Ambasador RP w Rydze Jerzy Marek Nowakowski podkreślił znaczenie Konstytucji 3 Maja nie tylko w dziejach obojga narodów I Rzeczypospolitej, czyli polskiego i litewskiego, ale i Białorusinów, Ukraińców, Żydów, Łotyszy... Dokument Konstytucji z 3 maja 1791 roku, który obowiązywał zaledwie jeden rok, był w warunkach braku suwerennej państwowości świadectwem wielkiej demokratycznej tradycji Rzeczypospolitej. Również teraz, w warunkach straty Prezydenta i znacznej części elity władzy, demokratyczne państwo polskie udowodniło, że jest dojrzałą demokracją.

Następnie Ambasador RP zaznaczył, że stosunki polsko-łotewskie mogą posłużyć za model doskonałych relacji wzajemnych i podziękował Prezydentowi Valdisowi Zatlersowi, Rządowi i tysiącom mieszkańców Łotwy za ich reakcję na tragedię 10 kwietnia.

Nawiązując do Święta Polonii i Polaków za Granicą Ambasador Polski zwrócił się do obecnych na sali Polonusów: "Wiecie Państwo, że w Warszawie macie swoich przyjaciół i orędowników. Wiecie również, że wasze szkoły, organizacje, wasze losy są przedmiotem mojej osobistej troski."

Łotewską piosenkę ludową "Pūt vējiņ" prof. Ryszard Karczykowski i jego uczniowie musieli wykonać kilka razy.

Po przemówieniu Ambasadora Nowakowskiego odbył się koncert Ryszarda Karczykowskiego – polskiego tenora o międzynarodowym uznaniu, profesora klas śpiewu w Akademii Muzycznej w Krakowie i Warszawie – i jego uczniów. W czasie koncertu goście wysłuchali utwory S. Moniuszki, M. Szymanowskiego, M. Karłowicza, F. Chopina, F. Makłakiewicza, W. Żeleńskiego, S. Rachmaninowa i F. Nowowiejskiego. Wykonana przez artystów na zakończenie koncertu łotewska pieśń ludowa "Pūt vējiņ" była kilkakrotnie bisowana.

R. Lebedek

* 2 maja 1945 roku żołnierze polscy zatknęli biało – czerwoną flagę na berlińskiej Kolumnie Zwycięstwa (Siegessäule). Niedługo po tym władze Polski Ludowej bacznie pilnowały, aby flagi polskie, wywieszane z okazji Międzynarodowego Święta Pracy 1 maja, znikały z domów już w dniu następnym, czyli 2 maja, żeby przypadkiem nie skojarzono ich z Dniem Konstytucji 3 Maja, którego obchody komuniści zakazali już w 1946 roku.