Pismo Związku Polaków na Łotwie

Przemówienie

które Prezydent RP Lech Kaczyński miał wygłosić 10 kwietnia 2010 roku na Polskim Cmentarzu Wojennym w Katyniu podczas uroczystości w 70. rocznicę zbrodni katyńskiej.

Szanowni Przedstawiciele Rodzin Katyńskich! Szanowni Państwo!

W kwietniu 1940 roku ponad 21 tysięcy polskich jeńców z obozów i więzień NKWD zostało zamordowanych. Tej zbrodni ludobójstwa dokonano z woli Stalina, na rozkaz najwyższych władz Związku Sowieckiego. Sojusz III Rzeszy i ZSRR, pakt Ribbentrop-Mołotow i agresja na Polskę 17 września 1939 roku znalazły swoją wstrząsającą kulminację w zbrodni katyńskiej. Nie tylko w lasach Katynia, także w Twerze, Charkowie i w innych, znanych i jeszcze nieznanych miejscach straceń wymordowano obywateli II Rzeczypospolitej, ludzi tworzących podstawę naszej państwowości, nieugiętych w służbie ojczyzny. W tym samym czasie rodziny pomordowanych i tysiące mieszkańców przedwojennych Kresów były zsyłane w głąb Związku Sowieckiego, gdzie ich niewypowiedziane cierpienia znaczyły drogę polskiej Golgoty Wschodu.

Najbardziej tragiczną stacją tej drogi był Katyń. Polskich oficerów, duchownych, urzędników, policjantów, funkcjonariuszy straży granicznej i służby więziennej zgładzono bez procesów i wyroków. Byli ofiarami niewypowiedzianej wojny. Zostali zamordowani z pogwałceniem praw i konwencji cywilizowanego świata. Zdeptano ich godność jako żołnierzy, Polaków i ludzi. Doły śmierci na zawsze miały ukryć ciała pomordowanych i prawdę o zbrodni. Świat miał się nigdy nie dowiedzieć. Rodzinom ofiar odebrano prawo do publicznej żałoby, do opłakania i godnego upamiętnienia najbliższych. Ziemia przykryła ślady zbrodni, a kłamstwo miało wymazać ją z ludzkiej pamięci.

Ukrywanie prawdy o Katyniu – efekt decyzji tych, którzy do zbrodni doprowadzili – stało się jednym z fundamentów polityki komunistów w powojennej Polsce: założycielskim kłamstwem PRL. Był to czas, kiedy za pamięć i prawdę o Katyniu płaciło się wysoką cenę. Jednak bliscy pomordowanych i inni, odważni ludzie trwali wiernie przy tej pamięci, bronili jej i przekazywali kolejnym pokoleniom Polaków. Przenieśli ją przez czas komunistycznych rządów i powierzyli rodakom wolnej, niepodległej Polsce. Dlatego im wszystkim, a zwłaszcza Rodzinom Katyńskim, jesteśmy winni szacunek i wdzięczność. W imieniu Rzeczypospolitej składam najgłębsze podziękowanie za to, że broniąc pamięci o swoich bliskich, ocaliliście Państwo jakże ważny wymiar naszej polskiej świadomości i tożsamości.

Katyń stał się bolesną raną polskiej historii, ale także na długie dziesięciolecia zatruł relacje między Polakami i Rosjanami. Sprawmy, by katyńska rana mogła się wreszcie w pełni zagoić i zabliźnić. Jesteśmy już na tej drodze. My, Polacy, doceniamy działania Rosjan z ostatnich lat. Tą drogą, która zbliża nasze narody, powinniśmy iść dalej, nie zatrzymując się na niej ani nie cofając.

Wszystkie okoliczności zbrodni katyńskiej muszą zostać do końca zbadane i wyjaśnione. Ważne jest, by została potwierdzona prawnie niewinność ofiar, by ujawnione zostały wszystkie dokumenty dotyczące tej zbrodni. Aby kłamstwo katyńskie zniknęło na zawsze z przestrzeni publicznej. Domagamy się tych działań przede wszystkim ze względu na pamięć ofiar i szacunek dla cierpienia ich rodzin. Ale domagamy się ich także w imię wspólnych wartości, które muszą tworzyć fundament zaufania i partnerstwa pomiędzy sąsiednimi narodami w całej Europie.

Oddajmy wspólnie hołd pomordowanym i pomódlmy się nad ich głowami. Chwała bohaterom! Cześć Ich pamięci!

EUROPEJSKA UNIA WSPÓLNOT POLONIJNYCH

List specjalny

10 kwietnia 2010

Wszelkie adresy pocztowe i internetowe oraz numery telefonów i faksów do członków sekretariatu, jak również numer konta bankowego EUWP znajdują się na stronach internetowych EUWP: euwp.eu

Listy Redaguje: Tadeusz Adam Pilat

Wszelką korespondencję w sprawie "Listów informacyjnych" prosimy przesyłać na adres: "NOVINAGÅRD" Ängahusvägen 22, 26176 Asmundtorp, SWEDEN

W dniu dzisiejszym uległ katastrofie prezydencki samolot TU-154 w czasie lądowania na lotnisku w Smoleńsku. Zginęli wszyscy pasażerowie i członkowie załogi. Zginął Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej Lech Kaczyński i jego małżonka Maria Kaczyńska, ostatni Prezydent Rzeczpospolitej na uchodźstwie Ryszard Kaczorowski, Prezes Stowarzyszenia "Wspólnota Polska" Maciej Płażyński, oraz wielu czołowych polityków, posłów, senatorów, duchownych i wojskowych. Zginęła elita dzisiejszej Polski udając się na miejsce spoczynku okrutnie unicestwionej 70 lat temu elity II Rzeczpospolitej.

Smutek i żałoba ogarnęła nas wszystkich,
Polaków w kraju i za granicą.
Łączymy się w żalu z rodzinami ofiar katastrofy
i wszystkimi, których ona głęboko dotknęła.
W imieniu Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych
pragniemy im przekazać wyrazy głębokiego
i szczerego współczucia.

Roman Śmigielski
Sekretarz Generalny

Tadeusz Adam Pilat
Prezydent EUWP

Premier Republiki Łotewskiej Valdis Dombrovskis składa kondolencje Ambasadorowi Polski.

Prezydent RL Valdis Zatlers dokonuje wpisu do księgi kondolencyjnej w Ambasadzie Polski. Od lewej – Ambasador Jerzy Marek Nowakowski, Małżonka Prezydenta – Lilita Zatlere

Msza żałobna w intencji ofiar katastrofy pod Smoleńskiem w Katedrze św.Jakuba w Rydze. W pierwszym rzędzie drugi od prawej Ambasador RP Jerzy Marek Nowakowski, Premier Republiki Łotewskiej Valdis Dombrovskis oraz ministrer obrony Łotwy Imants Liegis z Małżonką.

Jesteśmy wstrząśnięci katastrofą lotniczą pod Smoleńskiem, która zabrała życie Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego i Jego Małżonki, Prezydenta RP na uchodźstwie Ryszarda Kaczorowskiego, czołowych przedstawicieli Sejmu i Senatu, wyższej kadry dowódczej Wojska Polskiego, księży, przedstawicieli organizacji pozarządowych i Rodzin Katyńskich oraz załogi samolotu.

Rodziny tragicznie zmarłych poniosły stratę niepowetowaną i im składamy w pierwszej kolejności wyrazy naszego szczerego współczucia. W tej godzinie bolesnych doświadczeń łączymy się w smutku i żalu z całym narodem polskim, chylimy czoło przed ofiarami katastrofy, powtarzając: "Wieczne odpocznienie racz im dac Panie".

Związek Polaków na Łotwie

Pogrążeni w głębokim smutku z powodu nagłego, tragicznego odejścia prezesa Stowarzyszenia "Wspólnota Polska", ś.p. Macieja Płażyńskiego, składamy wyrazy głębokiego współczucia Jego Rodzinie oraz pracownikom Stowarzyszenia.

Cześć Jego pamięci.

Związek Polaków na Łotwie