Pismo Związku Polaków na Łotwie

V Międzynarodowy Festiwal Polskiej
Młodzieżowej Piosenki Religijnej
w Dyneburgu

Jak powiedział Hermann Hesse w "Demianie": "Religia to dusza, niezależnie od tego, czy przystępuje się wówczas do komunii, czy odbywa pielgrzymkę do Mekki". Opierając się na tym stwierdzeniu, w dalekim 2004 roku powstał pomysł zorganizowania Międzynarodowego Festiwalu Polskiej Młodzieżowej Piosenki Religijnej. W tym roku zorganizowany został już po raz piąty przez Centrum Kultury Polskiej w Dyneburgu, które jako organizator zaprosiło 6 lutego br. jego uczestników i widzów do Centrum Kultury Łotewskiej przy ulicy Rigas.

Radca-minister Janusz Dawidowicz gratuluje organizatorom i uczestnikom udanego festiwalu.

Oficjalną część imprezy otworzyła z dumą dyrektor Centrum Kultury Polskiej w Dyneburgu Żanna Stankiewicz, która podziękowała za wsparcie Fundacji "Pomoc Polakom na Wschodzie" i Ambasadzie Polskiej w Rydze. Władze miasta reprezentowała wicemer Rita Strode, zaś stronę polską – obecny po raz pierwszy na tej imprezie kierownik Wydziału Konsularnego Ambasady RP w Rydze, radca-minister Janusz Dawidowicz. W imieniu kościoła powitalne przemówienie wygłosił ksiądz dziekan Aleksander Madełan.

Aby podkreślić religijny wymiar festiwalu, prowadząca koncert nie tylko zapowiadała występy na scenie. W przerwach między występami solistów i zespołów recytowała wiersze poetki inflanckiej Konstancji Benisławskiej oparte na modlitwie "Ojcze nasz". Jej rozwinięte poetycko słowa uświadamiały wszystkim obecnym na festiwalu, że zgromadzili się tu, aby złożyć za pośrednictwem piosenek i przeżyć artystycznych hołd Bogu.

Koncert był bardzo ciekawy i niezwykły. Byłam zaskoczona tym, że wzięło w nim udział wiele młodzieży. Na sali przyjemnie było widzieć młodych ludzi, którzy z zainteresowaniem słuchali różnych wykonawców. Uważam, że te koncerty słusznie są organizowane przez młodzież i dla młodzieży. Piosenkę religijną śpiewa się nie tylko w kościele, ale można ją wykonywać na scenie we współczesnych aranżacjach.

Ze sceny płynęły melodie wesołe w nowoczesnym wykonaniu i z ciekawym tekstem. Publiczność mogła też wysłuchać utworów napisanych przez samych wykonawców. Teresa Baranowska z Dyneburga zaśpiewała utwór "Dobry Jezu", którego jest kompozytorką. Urzekł mnie jej niezwykle delikatny głos i oryginalność wykonania. Każdy z uczestników festiwalu był wyjątkowy i czymś się wyróżnił. Zespół z Tallina "Lajkonik" swój śpiew wzbogacił ruchem, czym słusznie zasłużył na długie owacje. Zespół "Sześć Złotych" ze Lwowa zaskoczył widownię wyśpiewanymi mocno i dźwięcznie pieśniami religijnymi, a Evija Vagale wystąpiła z bardzo ciekawym wykonaniem ,,Ave Maria''. Nie sposób pominąć zespołu z Dyneburga "Barwy Daugavy", który swym wystąpieniem poderwał widownię do wspólnego śpiewu. Piękne stroje oraz śliczne głosy zespołu ze szkoły polskiej w Krasławiu również wywołały wielkie brawa publiczności, podobnie jak prezentacje naszych dobrych przyjaciół – zespołów z Rezekne i Rygi.

"Wieża Babel". ON nas usłyszy, gdy powiemy słowo "WIERZĘ".

Po zakończeniu występów na uczestników festiwalu czekały nagrody i dyplomy wręczone przez radcę-ministra Janusza Dawidowicza, który w imieniu Ambasady Polskiej pogratulował wykonawcom udanego festiwalu i podziękował za zaproszenie na festiwal.

Na koniec festiwalu widzów i uczestników połączyła finałowa piosenka z musicalu "Metro" o budowaniu Wieży Babel. Każda zwrotka odśpiewana została przez uczestników z różnych krajów w ich ojczystym języku, a rozbawione dzieci z kolorowymi balonikami dodały finałowi treści, że życie jest piękne, trzeba tylko nauczyć się kochać ten świat. Podczas festiwalu wykonawcy zdołali stworzyć ciepłą, przyjazną atmosferę, która udzieliła się wszystkim obecnym na sali. Szkoda, że na kolejny festiwal musimy czekać dwa lata. Idea organizowania tego typu imprez jest jak najbardziej słuszna, gdyż festiwale łączą duszy różnych ludzi w jedną całość i pomagają budować wieże – piramidy marzeń.

Anastazja Bielnikowa uczennica Gimnazium Polskiego w Daugavpils


Informacja prasowa

Warszawa, 1 kwietnia 2010 roku

Stowarzyszenie Szkoła Liderów rozpoczyna II edycję Szkoły Liderów Polonijnych.

Projekt jest finansowany ze środków Kancelarii Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.

Stowarzyszenie Szkoła Liderów zaprasza działaczy polonijnych do udziału w Europejskiej Szkole Liderów Polonijnych. Szkoła Liderów Polonijnych jest skierowana do aktywnych działaczy środowisk polonijnych w wieku od 20 do 35 lat, mieszkających, w jednym z wymienionych krajów: Niemcy, Francja, Słowacja, Czechy, Słowenia, Węgry, Bułgaria, Rumunia, Serbia, Bośnia i Hercegowina, Łotwa, Macedonia, Czarnogóra, Chorwacja. Będzie w niej uczestniczyć 60 osób, Od uczestników wymagana będzie znajomość języka polskiego.

Szkoła odbędzie się w terminie: od 23 czerwca do 4 lipca 2010 roku.

Na zgłoszenia czekamy do 20 kwietnia 2010 roku.

Celem projektu jest rozwój kompetencji liderskich uczestników, przygotowanie ich do aktywnego i świadomego działania w swoich środowiskach polonijnych oraz lokalnych w kraju zamieszkania. Program będzie również prowadził do wzmocnienia stopnia identyfikacji narodowej uczestników z Polską i polską kulturą oraz przybliżenia im polskiej rzeczywistości, zagadnień związanych z transformacją ustrojową Polski, jej współczesnym społeczeństwem i gospodarką, a także kulturą i historią.

Program Szkoły Liderów Polonijnych składa się z trzech elementów:

  • warsztatów rozwijających umiejętności liderskie m.in. przywództwo, budowanie zespołu, praca metoda projektową, wprowadzanie zmiany;
  • wykładów oraz spotkań, z politykami, artystami, reżyserami, działaczami społecznymi etc;
  • wizyt studyjnych w różnych miastach Polski, w ramach których uczestnicy będą się spotykać z lokalnymi liderami, poznawać współczesną Polskę oraz zwiedzać miejsca związane z polską historią i kulturą.

Szczegółowe informacje dotyczące programu i warunków naboru znajdą Państwo na stronie www.szkola-liderow.pl

* * *

Stowarzyszenie Szkoła Liderów powstało w 1994 roku z inicjatywy profesora Uniwersytetu Oxfordzkiego Zbigniewa Pełczyńskiego. Do naszych celów należy edukacja działaczy publicznych oraz wspieranie rozwoju i aktywizacji środowisk lokalnych, promowanie idei współpracy międzynarodowej, edukacja obywatelska młodzieży i osób dorosłych, kreowanie postaw liderskich

Od 1994 roku wyszkoliliśmy około 3000 osób, które działają w różnego rodzaju organizacjach. Nasi absolwenci są aktywnymi działaczami samorządów terytorialnych, organizacji pozarządowych i partii politycznych.

"Potencjalni liderzy są wszędzie, a my potrafimy ich odnaleźć i wesprzeć" (prof. Zbigniew Andrzej Pełczyński, założyciel i prezes Stowarzyszenia Szkoła Liderów)

* * *

Kontakt

Magdalena Mazur

tel.

Magdalena Kołodziejczyk

tel.

Projekt jest finansowany ze środków Kancelarii Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.