Pismo Związku Polaków na Łotwie

Nowy Ambasador Rzeczypospolitej Polskiej w Rydze

W dniu 23 marca br. Ambasador Nadzwyczajny i Pełnomocny Rzeczpospolitej Polskiej na Łotwie, Jerzy Marek Nowakowski, złożył w Zamku Ryskim listy uwierzytelniające Prezydentowi Republiki Łotewskiej Valdisowi Zatlersowi.

Nadzwyczajny i Pełnomocny Ambasador Rzeczpospolitej Polskiej w Republice Łotewskiej, dr Jerzy Marek Nowakowski.

Nowy Ambasador Polski w Rydze nie jest dla Polonii łotewskiej osobą całkiem nieznaną – był jednym z założycieli Fundacji "Pomoc Polakom na Wschodzie", członkiem Rady Fundacji od 1993 r. a od 2007 roku pracował na stanowisku prezesa Fundacji, organizacji wspierającej działalność polonijną przede wszystkim w zakresie mediów i kultury. Był gościem konferencji sprawozdawczej ZPŁ w Jurmali w 2009 roku. Przybliżamy naszym czytelnikom ważniejsze etapy pracy zawodowej nowego kierownika polskiego przedstawicielstwa dyplomatycznego w Rydze.

Jerzy Marek Nowakowski (ur. 5 lipca 1959 r.) ukończył studia na Wydziale Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego, oraz studia doktoranckie na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego.

Od 1984 roku pracował jako kierownik działu, a następnie zastępca redaktora naczelnego w Tygodniku Polskim. Od 1977 roku współpracował z opozycją demokratyczną a w końcu lat osiemdziesiątych uczestniczył w budowaniu kontaktów pomiędzy opozycją w byłym ZSRR i "Solidarnością", był jej łącznikiem z "Sajudisem" na Litwie. W latach 1989-1993 kierował Ośrodkiem Studiów Międzynarodowych Senatu RP. W 1991 roku był doradcą w Kancelarii Prezydenta Lecha Wałęsy ds. polityki wschodniej. Od 1993 pracował w Polskim Radiu jako dyrektor i redaktor naczelny Programu V dla zagranicy. Redagował autorski program o polityce zagranicznej: "Racja stanu" w TVP. W latach 1997-2001 był podsekretarzem stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz głównym doradcą premiera Jerzego Buzka ds. międzynarodowych.

Od 2002 pełnił funkcję zastępcy redaktora naczelnego oraz kierownika działu zagranicznego w tygodniku "Wprost". W roku 2007 stworzył i został dyrektorem Centrum Wschodniego Polish Open University. A w roku 2008 został powołany na stanowisko prezesa Fundacji "Pomoc Polakom na Wschodzie".

Jest autorem licznych publikacji książkowych i artykułów dotyczących historii Polski w latach 1918– 1939 a także polityki międzynarodowej i polskiej polityki zagranicznej, w tym polityki wschodniej.

Pierwszy raz odwiedził Rygę w styczniu 1991 r. w delegacji Marszałka Senatu RP Andrzeja Stelmachowskiego. Był świadkiem krwawego ataku sowieckich sił specjalnych na Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Łotwy.

Początek misji dyplomatycznej Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej na Łotwie, Jerzego Marka Nowakowskiego, zbiegł się w czasie z tragicznym dla narodu i państwa polskiego dniem 10 kwietnia. Życzymy nowemu Ambasadorowi Polski, aby okres kadencji w Rydze był zaznaczony sukcesami w pracy zawodowej i pozbawiony tak dramatycznych dla dziejów Polski i Łotwy wydarzeń.

Romuald Lebedek