Pismo Związku Polaków na Łotwie

Młodzież polska w Ambasadzie RP w Rydze

6 listopada br. gościła w Ambasadzie Rzeczypospolitej Polskiej w Rydze grupa młodzieży ze Związku Młodych Polaków na Łotwie. Gości podejmowali Ambasador Maciej Klimczak oraz kierownik Wydziału Konsularnego, I radca Janusz Dawidowicz. W czasie swobodnej, nieskrępowanej rozmowy młodzież polonijna poinformowała pracowników Ambasady o aktualnej sytuacji w ZMPŁ w warunkach trwałej nieobecności w kraju prezesa Krystyny Morżewskiej (młodzież nie zdecydowała się jeszcze na przeprowadzenie wyborów nowego kierownictwa związku), swojej wizji dalszej działalności ZMPŁ, stronie internetowej organizacji oraz ogólnie o "cieniach i blaskach" życia studentów na Łotwie w obecnej sytuacji gospodarczej.

Wspólne zdjęcie z gospodarzami spotkania, w środku (od lewej) Ambasador RP Maciej Klimczak, obok – Konsul Janusz Dawidowicz.

Większość obecnych na spotkaniu członków ZMPŁ to absolwenci szkół polskich w Dyneburgu, Rydze i Rzeżycy, wszyscy studiują na uczelniach wyższych Łotwy, są to przyszli prawnicy, lekarze, politolodzy, trenerzy, prawie wszyscy są stypendystami Semper Polonia. Słowem kwiat młodzieży polonijnej, przyszła elita Związku Polaków na Łotwie.

Wizyta młodzieży była jednocześnie okazją do pożegnania się z obecnym Ambasadorem Polski w Rydze, który w ramach rutynowej rotacji opuszcza placówkę i wraca do Polski. Jednocześnie było to pierwsze spotkanie z nowym kierownikiem Wydziału Konsularnego, I radcą Januszem Dawidowiczem.

RL