Pismo Związku Polaków na Łotwie

Poczta

Szanowni Państwo,

Nazywam się Zbigniew Dykiel i od ponad czterech lat zajmuję się genealogią mojego nazwiska, staram się wyjaśnić skąd to nazwisko się wzięło. Jak do tej pory nie udało mi się tego ustalić, mimo że doszedłem w swoich poszukiwaniach na terenie Polski do okolic Rzeszowa i do roku 1740.

Ale staram się sprawdzić każde możliwe i dostępne źródło informacji, oraz każdy najmniejszy ślad, trop czy wzmiankę, która łączy się z nazwiskiem moim, czyli DYKIEL. Trzy lata wstecz jedna z koleżanek podała mi informację o wzmiance w Monografii Kossakowskiego, iż w roku 1606 Giedrojć dostaje mojzę (czyli folwark) o nazwie Dykiel w wojewõdztwie parnawskim. Staram się do dziś ustalić lokalizację tego folwarku, jego nazwę, nazwę miejscowości, gdzie on jest (czy był) położony, a co najważniejsze dla mnie, to skąd ta nazwa.

Jako że polskie źródła historyczne są bardzo skąpe na w/w temat, zaciągnąłem informacji od koleżanek i kolegów z Niemiec. No i dowiedziałem się, iż jest takie miejsce do dziś – 20 km na wschód od miasta Valmiera. Jako że tu w Polsce nie mogę znaleźć źródeł i informacji na temat tego folwarku, jak i czegokolwiek w tym temacie, postanowiłem napisać do Państwa, być może ktoś jest w stanie mi pomóc w ustaleniu, skąd ta nazwa, bo nie sądzę by to była nazwa od budowniczego (projektanta) tej miejscowości, ponieważ podobno źródła niemieckie podają nazwisko inne, niż nazwa miejscowości, a wiem z doświadczenia, że przeważnie nazwy takie nadawano od założyciela czy budowniczego.

Obecna nazwa tego miejsca to DIKLI, jest tam podobno pięknie położony dworek, był to majątek (1818r.), a obecnie tam jest hotel. We wzmiankach niemieckich występuje jako Dickeln, okręg Wolmar, parafia w Dickelin.

Nie będę się tu rozwodził nad tym problemem, bo szkoda pisania, ale mnie interesuje, czy jest jakieś źródło historyczne, gdzie mogę się dowiedzieć o nazwie i historii tego miejsca. Bardzo będę wdzięczny za pomoc w odnalezieniu tego miejsca, a może i osoby, która pomogłaby mi w rozwiązaniu tej zagadki. Bo być może ona wcale nie ma związku z moim nazwiskiem. Nadmienię, iż zwracałem się do kilku osób (Polaków) zamieszkałych na Łotwie, Litwie i Estonii, ale do dnia dzisiejszego bez echa, cisza.

Być może te nazwy wymienione w moim liście nie mają żadnego związku z moim obecnym nazwiskiem, i ja nie szukam rodowodu szlacheckiego, dotarłem do roku 1780 i to w wojweództwie podkarpackim, niedaleko Rzeszowa i jakoś tam nie było żadnego szlachectwa. Ale intryguje mnie ta nazwa Dykiel i jej nie wyjaśnione pochodzenie.

Kończąc serdecznie pozdrawiam Panią Wandę Krukowską i Polonię oraz, aby nie zapomnieć, proszę przyjąć już życzenia Świąteczne i szczęśliwego Nowego Roku.

Z wyrazami szacunku,
Zbigniew Dykiel
Błoto 30
86-260 Unisław
Polska
email:

Szanowni Państwo,

Jako absolwentki Animacji Społeczno – Kulturalnej chcemy od początku przyszłego roku rozpocząć realizację projektu "Jan Kowalski na emigracji".

Jest to projekt społeczno-artystyczny, którego celem będzie rozwój świadomości wielowymiarowego charakteru emigracji, a także stworzenie sieci współpracy pomiędzy ośrodkami kultury polskiej za granicą i ich promocja. W najbliższym czasie będziemy starać się o dofinansowanie naszego projektu z programu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Zwracamy się do Państwa z propozycją współpracy. Szczegóły znajdą Państwo w załączniku zatytułowanym "List intencyjny". Natomiast bliższe informacje dotyczące samego projektu dostępne są w załączniku "Jan Kowalski na emigracji".

Z wyrazami szacunku, czekając na odpowiedź,
Żaneta Pochopień,
tel.:
e-mail:

Bielsko-Biała, 18.11.2009

Projekt społeczno – artystyczny o silnym wymiarze edukacyjnym

JAN KOWALSKI NA EMIGRACJI

W percepcji zjawiska emigracji istnieje niesprawiedliwa rozbieżność. Z jednej strony traktowane jest jako coś niechlubnego, gorszego, z drugiej – przesadnie afirmowanego. Życie człowieka przebywającego na emigracji nie sprowadza się tylko do kwestii zarobkowych. Ważne są jeszcze aspekty związane z odnajdywaniem się w kręgu kultury danego kraju i narodu. To przejawy emigracji, o których nie wolno zapominać stojąc przed decyzją pozostania w kraju lub wyjazdu za granicę. Od dłuższego czasu przed takim dylematem stoi polska młodzież.

Jesteśmy absolwentkami Uniwersytetu Śląskiego o kierunku Animacji Społeczno – Kulturalnej. Współpracując ze STOWARZYSZENIEM DOKTORANTÓW I ABSOLWENTÓW STUDIÓW DOKTORANCKICH NAUK O KULTURZE – "KONTAKT" z siedzibą we Wrocławiu, chcemy między innymi prezentując "miejsca Polaków" przebywających za granicą oraz tworząc swoisty "dziennik" ukazać złożoność zjawiska emigracji. Cały projekt jest składową różnego rodzaju działań skoncentrowanych wokół filmu, fotografii, zapisu ścieżki dźwiękowej, strony internetowej tworzonych w trakcie podróży do wybranych krajów, natomiast produktem finalnym będą wystawy i spotkania, na których zostaną one zaprezentowane. Ponadto celem projektu jest stworzenie sieci współpracy pomiędzy ośrodkami kultury polskiej za granicą, a także promocja tych instytucji i polskich artystów wśród mieszkańców krajów europejskich.

ZWRACAMY SIĘ, WIĘC DO PAŃSTWA Z PROŚBĄ PODJĘCIA WSPÓŁPRACY, która miałaby polegać na:

  • WSKAZANIU POLSKICH EMIGRANTÓW, których różni powód podjęcia decyzji wyjazdu za granicę lub sposób w jaki poradzili sobie z nową sytuacją (zastrzegamy sobie prawo wyboru osób z którymi ostatecznie przeprowadzone zostaną rozmowy),
  • PROJEKCJI FILMU będącego efektem projektu,
  • AKTYWNYM WKŁADZIE W PRAWIDŁOWE FUNKCJONOWANIE STRONY, a dokładniej dostarczeniu informacji charakteryzujących placówkę, które znalazłyby się na stronie internetowej i zamieszczaniu na niej informacji (także po zakończeniu projektu) dotyczących aktualnych wydarzeń organizowanych przez ośrodek a także materiałów wchodzących w skład wystawy.

Dzięki temu informacje o Państwa instytucji i akcjach, które organizuje, będą (podobnie jak w przypadku innych instytucji) dostępne na stronie internetowej projektu. Pozwoli to na prezentację swoich dokonań wśród innych organizacji i odwrotnie – da możliwość czerpania inspiracji z projektów organizowanych przez Instytucje kultury polskiej w innych krajach Europy. W przyszłości może to zaowocować współpracą i wspólnymi przedsięwzięciami.

DODATKOWO ZE SWOJEJ STRONY MOŻEMY ZAGWARANTOWAĆ:

  • umieszczenie Państwa organizacji na liście oficjalnych PARTNERÓW imprezy,
  • logo PARTNERA i opis zakresu jego działalności na stronie internetowej projektu
  • umieszczenie logo PARTNERA na oficjalnych plakatach projektu,
  • publicznego prezentowania nazwy PARTNERA podczas trwania projektu (wyjazd, wykłady, wernisaż wystawy),
  • realizowanie innych form promocji zatwierdzonych uprzednio przez strony.

Dzięki temu, że projekt: JAN KOWALSKI NA EMIGRACJI będzie projektem realizowanym w Polsce i za granicą, informacja o wsparciu przez Państwa naszych działań dotrze do dużej liczby osób. Więcej informacji o projekcie w załączniku.

Z poważaniem: Weronika Brączek, Michalina Mrożek, Żaneta Pochopień

Nowy czas audycji polskich
w Latvijas Radio IV

Informujemy naszych Czytelników, że począwszy od stycznia 2010 roku audycje radiowe w języku polskim "Nasz Głos" można odbierać w 4 programie Radia Łotewskiego (Doma laukums) w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca o godz. 20.15. – 20.45.

Uwagi dotyczące polskiego programu "Nasz Głos" w Radiu Łotewskim prosimy kierować do siedziby ZPŁ na adres: Slokas iela 37, Rīga z dopiskiem na kopercie "Radio".

redakcja "Nasz Głos"