Pismo Związku Polaków na Łotwie

Inauguracja

Dnia 27 października 2009 r. Jego Magnificencja Rektor Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej, prof. dr hab. Mieczysław Adamowicz, inaugurował X Rok Akademicki Uczelni.

Na ceremonii inauguracji X roku akademickiego PSW im Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej. Pierwszy od prawej – Ambasador RP w Rydze Maciej Klimczak.

Uroczystość rozpoczęła się Mszą Świętą w Kościele p.w. Chrystusa Miłosiernego, podczas której homilię wygłosił ks. dr Robert Nęcek, Rzecznik Prasowy Archidiecezji Krakowskiej. Swoją obecnością zaszczycili nas dostojni goście: prof. dr hab. Grażyna Prawelska-Skrzypek, Podsekretarz stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Senator RP prof. dr hab. Edmund Wittbrodt, Przewodniczący Senackiej Komisji Spraw Unii Europejskiej, były Minister Edukacji Narodowej i Sportu, który 01 sierpnia 2000 r. powołał pierwszego Rektora Państwowej Szkoły Wyższej prof. nadzw. dr. hab. Józefa Bergiera, jak również Maciej Klimczak – Ambasador Polski na Łotwie.

Jako wyraz uznania dla sukcesów uczelni i jej dynamicznego rozwoju Senator RP prof. dr hab. Edmund Wittbrodt oraz Senator RP Andrzej Person wręczyli J.M. Rektorowi PSW medal "Orła Senackiego RP", co stanowiło niezwykle wzruszający akcent Jubileuszowej Inauguracji. Wykład inauguracyjny p.t.: "Człowiek – praca – organizacja w nauczaniu Jana Pawła II" wygłosił ks. dr Robert Nęcek.

X Inauguracja Roku Akademickiego to historyczna okazja również z tego powodu, iż Uczelnia uzyskała uprawnienia i rozpoczęła kształcenie na studiach magisterskich. Powodów do dumy dostarcza również fakt, iż na Uczelni studiuje łącznie 51 obcokrajowców, w tym studenci pochodzący z Białorusi, Rosji oraz Łotwy. (Studentka z Łotwy – Instytut Neofilologii – język rosyjski, umocni szeregi sekcji piłki nożnej kobiet AZS PSW Biała Podlaska).

Podczas uroczystości Medalami Komisji Edukacji Narodowej odznaczono wybitnych pracowników naukowo-dydaktycznych. Wyróżnieni zostali również najlepsi absolwenci PSW, którzy oprócz dyplomu z wyróżnieniem otrzymali nagrody pieniężne ufundowane przez życzliwych Uczelni sponsorów. Samorząd Studencki po raz trzeci nagrodził statuetkami "Sówek" laureatów konkursu na najlepszych studentów oraz przyjaciół studentów. Uroczystość uświetnił zespół muzyczny Rei Ceballo – 100% Kuba.

Z okazji Inauguracji Roku Akademickiego na Uczelni otwarto wystawę fotograficzną autorstwa fotografa papieskiego Arturo Mari p.t. "Jan Paweł II Apostoł Pokoju". Ponadto w budynku uczelni obejrzeć można wystawę poświęconą 10-leciu funkcjonowania PSW. Obie wystawy podziwiać można do 23.XI.2009 r.

PSW Biała Podlaska