Pismo Związku Polaków na Łotwie

Obchody Dnia Niepodległości Polski

Po zamknięciu cyklu obchodów Dnia Niepodległości Polski w terenie (miejscach największej koncentracji Polonii łotewskiej) Ambasada RP na Łotwie zorganizowała również w tym roku (16.11.) uroczystą akademię okolicznościową w Rydze, w Domu Towarzystwa Łotewskiego. Na uroczystość stawili się liczni przedstawiciele władz łotewskich, korpus dyplomatyczny, członkowie Związku Polaków na Łotwie.

Przemawia Ambasador RP Maciej Klimczak.

W przemówieniu inauguracyjnym Ambasador RP, Maciej Klimczak, poruszył wspólne karty historii Polski i Łotwy, zaznaczył wkład Polski w uzyskanie przez Łotwę niepodległości w czasie wspólnej polsko-łotewskiej Kampanii Łatgalskiej w 1920 roku, której 80. rocznicę obchodzić będziemy w przyszłym roku, historyczne znaczenie polskiej "Solidarności" "w obaleniu muru berlińskiego", wreszcie czterowiekową stałą obecność polskiej mniejszości narodowej na Łotwie. Powiedział też, że opuszczając Łotwę po zakończeniu misji dyplomatycznej, zachowa w pamięci owocną współpracę z władzami łotewskimi, spotkania z Polonią łotewską.

Artysta kilkakrotnie w taki sposób dziękował publiczności za gorące oklaski.

Następnie odbył się koncert fortepianowy utworów Fryderyka Chopina, Ignacego Jana Paderewskiego, Juliusza Zarębskiego oraz Karola Szymanowskiego w wykonaniu pianisty Karola Radziwonowicza. Kilka ostatnich utworów artysta wykonał na bis.

Po koncercie odbyło się tradycyjne przyjęcie wydane przez Ambasadora RP z Małżonką.

RL