Pismo Związku Polaków na Łotwie

W tym numerze:
Nr 3 (89) 2009

 • Uchwała Sejmu

  R. Lebedek

 • Wystawa "W objęciach Wielkiego Brata"

  R. Lebedek

 • Sztandar dla "piłsudczyków"

  R. Lebedek

 • Wizyta

  R. Lebedek

 • VII Zjazd EUWP
 • Z sejmiku szlachty inflanckiej

  R. Lebedek

 • Kalejdoskop polonijny
 • Śpiewające dzieci

  I. Vilcane

 • Kultura po polsku, sport po litewsku

  S. Baniukiewicz

 • "Antropologia miasta"
 • "Wspominając wakacje"

  Ż. Stankiewicz

 • Mój pierwszy projekt w ZMPŁ

  A. Łysenko

 • Młodzi liderzy polonijni znów zbierają się razem

  M. Rożańska

 • Dzielmy się z dziećmi!

  M. Korżeniewicz

 • W drodze do niezależności

  E. Dudkova

 • Udział Polaków w narodowym ruchu oporu na Łotwie
  1944–1950

  prof. dr. Ēriks Jēkabsons

 • Prasa polska na Łotwie
 • O powieści braci Kaudzīšu "Mērnieku laiki"

  T. Zubiński

Licznik odwiedzin

"W objęciach Wielkiego Brata. Sowieci w Polsce 1944-1993"

21 sierpnia 2009 roku otwarta została w holu Urzędu Miasta Rygi wystawa fotograficzna pod ww. tytułem, przygotowana przez Oddziałowe Biuro Edukacji Publicznej Instytutu Pamięci Narodowej w Warszawie. Otwarcia ekspozycji dokonali Ambasador RP w Republice Łotewskiej – Maciej Klimczak, Dyrektor Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Warszawie – prof. dr hab. Jerzy Elsner, Minister Kultury Republiki Łotewskiej – Ints Dalderis, Dyrektor Muzeum Łotewskiego Frontu Ludowego – Meldra Usenko, Dyrektor Departamentu ds. Kultury, Oświaty i Sportu UM Rygi – Eiżenija Aldermane. W uroczystości otwarcia uczestniczyli także ambasadorowie Estonii, Węgier i Litwy, liczni członkowie ambasad zagranicznych w Republice Łotewskiej oraz Polonia łotewska.

Ambasador Polski w Rydze poradził niektórym dziennikarzom powtórzyć szkolny program historii...

Zaprezentowany na 56 planszach materiał fotograficzny obejmował nie tylko zapowiedziany w tytule okres "uścisku Polski przez Wielkiego Brata" (1944-1993) – w ekspozycji znalazły się także fotografie ponurych czerwonoarmistów z 1920 r., usiłujących "przez trupa Polski" wzniecić rewolucję światową, zdjęcia "rycerza" rewolucji proletariackiej Feliksa Dzierżyńskiego w otoczeniu członków Tymczasowego Komitetu Rewolucyjnego Polski, sygnatariuszy paktu Ribbentrop-Mołotow z 1939 roku ze złowieszczo uśmiechającym się "Ojcem Narodów", sowieckich doradców "władzy ludowej" i wreszcie wycofujących się z Polski w 1993 roku żołnierzy radzieckich. Nie zabrakło również materiałów z Katynia. Materiał został podzielony na bloki tematyczne zaopatrzone w plansze z komentarzem.

Wystawa zbiegła się w czasie z szeroką kampanią insynuacji i antypolskiej interpretacji wydarzeń związanych z wybuchem II wojny światowej, którą wznieciły w przededniu 70. rocznicy tego tragicznego wydarzenia media Federacji Rosyjskiej i którą to kampanię ochoczo powielała lokalna prasa rosyjskojęzyczna. Zwrócił na to uwagę i zdecydowanie potępił w swoim przemówieniu Ambasador RP w Rydze Maciej Klimczak.

Powojenne "braterstwo broni" – współpraca UB z NKWD

Ekspozycja spotkała się z dużym zainteresowaniem mieszkańców stolicy Łotwy, która również doświadczyła duszących "objęć Wielkiego Brata" i miała swój Katyń w Litene. Śladów po tych objęciach nie może pozbyć się do dziś.

Otwierając wystawę prof. Jerzy Elsner zaznaczył, że nie jest ona skierowana ani przeciwko narodowi rosyjskiemu ani obecnej Rosji. Przypomniał też o często spotykanych gestach człowieczeństwa i bezinteresownej pomocy ze strony zwykłych Rosjan wobec zesłańców.

R. Lebedek

Wystawę otwiera prof. dr hab. Jerzy Elsner (w pierwszym rzędzie od lewej)