Pismo Związku Polaków na Łotwie

Pieśń patritoyczna jednoczy nas

Ubiegły 2008 rok był rokiem jubileuszowym "Roty" – słynnego wierszu patriotycznego Marii Konopnickiej. Tak ważne wydarzenie zainspirowało pana Edwarda Fiskowicza do organizacji święta hymnów polskich, podczas którego zostałyby wspomniane wszystkie pieśni patriotyczne, służącej kiedyś jako hymn.

Inicjatywę tę urzeczywistniono 18.04.2009 w Rydze. Związek Młodych Polaków podjął się organiacji Wieczoru Hymnów Polskich. Młodzież zgromadziła i zaprezentowała wszelką dostępną informację o takich pieśniach patriotycznych, jak "Bogurodzica", "Rota", "Boże, coś Polskę" oraz "Mazurek Dąbrowskiego". Uczestnikami spotkania byli nie tylko młodzi ludzie, lecz również inicjatorzy – członkowie Klubu Kultury Polskiej oraz chóru "Polonez". W podniosłej atmosferze wszyscy razem zaśpieawali tak bliskie Polakom pieśni, budując przy okazji jeszcze jeden mostek pomiędzy między dwoma pokoleniami Polaków na Łotwie.

Krystyna Morżewska