Pismo Związku Polaków na Łotwie

INFORMACJA O STUDIUM FOLKLORYSTYCZNYM DLA INSTRUKTORÓW ZESPOŁÓW POLONIJNYCH UNIWERSYTETU
MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ
W LUBLIN 01.07-31.07. 2009 R.

ORGANIZATORZY:
Uniwersytet Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie, Stowarzyszenie Przyjaciół i Wychowanków Zespołu Tańca Ludowego UMCS w Lublinie, ul. I. Radziszewskiego 16, 20-031 Lublin tel.: , , e-mail:

MIEJSCE:
Bursa Szkół Artystycznych, ul. Muzyczna 8, 20-620 Lublin, tel. , fax:

TERMIN:
01.07-31.07.2009 roku.

CHARAKTERYSTYKA IMPREZY:
Studium organizuje nabór w 2009 roku – zajęcia na I rok. Słuchacze otrzymują na I roku indeks, w którym uzyskują zaliczenia przedmiotów. Każdy rok kończy się promocją, natomiast słuchacze III roku zdają egzamin przed komisją i uzyskują dyplom instruktora – choreografa polskiego tańca ludowego. Pod kierunkiem wybitnych polskich specjalistów uczestnicy zdobywają niezbędną wiedzą z zakresu choreografii. Okres szkolenia obejmuje 3 sesje (każda trwa 1 miesiąc – lipiec), w których można uczestniczyć nie koniecznie co roku. Zajęcia prowadzone są w języku polskim.

PROGRAM:
Program zajęć obejmuje m.in.

  • praktyczną naukę polskich tańców narodowych i regionalnych większości regionów kraju,
  • opracowanie układów choreograficznych oraz wybranych obrzędów ludowych,
  • naukę śpiewu, rytmikę, technikę taneczną i podstawowe wiadomości z muzyki, z metodyki nauczania tańca, zasady pracy z zespołami,
  • wiadomości o tradycyjnej kulturze ludowej i polskiej kulturze współczesnej.

PROGRAM TOWARZYSZĄCY:
Przewiduje się udział w koncertach i projekcjach filmów, spotkania z zespołami folklorystycznymi oraz wycieczki krajoznawcze.

UCZESTNICY:
Uczestnikami Studium mogą być osoby, które mają ukończone 18 lat, średnie wykształcenie, tańczą w zespole, znają w podstawowym zakresie język polski. Wymagana jest również sprawność fizyczna i słuch muzyczny.

KOSZTY UCZESTNICTWA:
Szkolenie, zakwaterowanie i wyżywienie pokrywa Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

WARUNKI UCZESTNICTWA:
Uczestnicy zobowiązani są opłacić we własnym zakresie koszty podróży z kraju zamieszkania do Lublina oraz drogę powrotną. Ponadto winni ubezpieczyć się od kosztów leczenia i nieszczęśliwych wypadków. Z uwagi na duży wysiłek fizyczny wymagane jest zaświadczenie o dobrym stanie zdrowia.

KARTĘ ZGŁOSZENIA
należy przesłać w terminie do 31 maja 2009 roku na adres:
Zespół Tańca Ludowego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej
ul. I. Radziszewskiego 16, 20-031 Lublin , tel. ,
, e-mail: .

Dyrektor Studium Folklorystycznego mgr Stanisław Leszczyński,
starszy wykładowca UMCS