Pismo Związku Polaków na Łotwie

Całoroczne uroki Zakopanego

(komentarz)

Już drugi rok trwa dobra współpraca pomiędzy Związkiem Młodych Polaków a partnerskimi organizacjami młodzieżowymi w Krakowie – Stowarzyszeniem Inicjatyw Regionalnych SIR oraz Młodymi Europejczykami. Samą tylko wiosną tego roku młodzież polska z Łotwy miała okazję aż 4 razy przebywać w Zakopanem – braliśmy udział w takich projektach UE, jak "Quality Makes Difference", "Get Involved", "Sport, an Instrument for Cooperation", "Sport, an Instrument for Work with Young People". Wszyscy uczestnicy są naprawdę zachwyceni wspaniałym poziomem organizacji, gościnnością partnerów, zdobytym bagażem doświadczeń oraz urokami tej miejscowości. I to dopiero pierwsza półowa roku. Nasi przyjaciele mają dużo planów na przyszłość, w których nie zapominają też o nas.

Warto też podkreślić, że współpraca ta nie jest jednostronna. W maju tego roku mieliśmy możliwość gościć swoich partnerów u siebie w Rydze, podczas projektu "Krok do Twojego Projektu".

Chcemy podziękować organizacjom partnerskim, życzyć sukcesów w inspiracji do nowych projektów oraz w zdobywaniu dofinansowania dla swoich pomysłow. Jednocześnie zwracamy uwagę wszystkich, kto chciałby zostać członkiem ZMPŁ – nie bójcie się pracować na rzecz społeczności bez wynagrodzenia. Już samo uczestnictwo w takich projektach i wyjazdach jest wielkim wynagrodzeniem!

Krystyna Morżewska

REGULAMIN XVIII Światowego Festiwalu Poezji Marii Konopnickiej

pod patronatem Marszałka Senatu RP
Bogdana Borusewicza
Przedbórz – Góry Mokre,
13 – 17 sierpnia 2009 r.


 1. Konkurs przeprowadzony zostanie w dwóch kategoriach:
  • recytacji,
  • poezji śpiewanej.
 2. W konkursie oceniane będą wyłącznie występy amatorów.
 3. Warunkiem udziału w turnieju recytatorskim jest wykonanie 2 wybranych utworów poetyckich Marii Konopnickiej w języku polskim. Prezentacja utworów nie powinna przekroczyć 10 minut.
 4. Warunkiem udziału w turnieju poezji śpiewanej jest wykonanie 2 utworów opartych na tekstach Marii Konopnickiej (dopuszcza się wykonanie w języku swojego kraju).
 5. Laureaci nagród głównych z 2 ostatnich lat nie będą oceniani przez jury.
 6. Uczestnicy oceniani będą w 4 kategoriach wiekowych:
  • do 15 lat (dzieci),
  • powyżej 15 lat (młodzież),
  • dorośli,
  • zespoły (do 10 osób).
 7. Uczestnicy przyjeżdżają do Polski na koszt własny, bądź instytucji delegujących. W dn. 13.08.2009 r. z Warszawy oraz z Medyki i Przemyśla zorganizowany będzie przejazd uczestników autokarami do Przedborza i powrót w dn. 17.08.2009 r. Prosimy o informację skąd uczestnik /grupa/ będzie odjeżdżać /pkt. 10 w karcie zgłoszenia/.
 8. W Festiwalu uczestniczyć mogą również goście z zagranicy czasowo przebywający w Polsce.
 9. 0rganizatorzy zapewniają bezpłatne wyżywienie, zakwaterowanie oraz udział w imprezach towarzyszących (m.in. wycieczki do Częstochowy i Krakowa).
 10. Laureaci konkursu otrzymują nagrody pieniężne i rzeczowe.
 11. Istnieje możliwość zaprezentowania – poza konkursem – swoich własnych utworów, bądź programów artystycznych podczas imprez towarzyszących.
 12. Wszelkich informacji udzielać będzie Biuro Festiwalu:
 13. Dla zainteresowanych będziemy wysyłać dodatkowe informacje.

Serdecznie zapraszamy