Pismo Związku Polaków na Łotwie

UE przyciąga i inspiruje

Przy starym drewnianym kościele w górach.

Od 18 do 22 marca br., w pięknej ośnieżonej miejscowości Suche w pobliżu zimowej stolicy Polski – Zakopanego, odbył się projekt Unii Europejskiej "Partnership Building Activity – GET INVOLVED", w którym brał udział również nasz Związek Młodych Polaków na Łotwie (przedstawicielem organizacji była Wiktoria Kalinina). Celem projektu było nawiązanie kontaktów pomiędzy organizacjami różnych państw. Organizowane były seminaria, zabawy, a także lekcje o projektach Unii Europejskiej, w szczególności o programie "Młodzież w Działaniu". W projekcie uczestniczyli przedstawiciele z 12 państw – Bułgarii, Czech, Francji, Grecji, Hiszpanii, Litwy, Łotwy, Włoch, Polski, Portugalii, Rumunii oraz Turcji.

Oprócz nauki przewidywana była też rozrywka – wyjazdy, zwiedzanie okolic, wycieczka do Zakopanego, wieczór międzynarodowy itd. Po spotkaniu pozostało dużo pożytecznej informacji o projektach Unii Europejskiej, doświadczenie, a także wspaniałe wspomnienia o ciekawych ludziach i przyjaciołach.

Wiktoria Kalinina