Pismo Związku Polaków na Łotwie

Konferencja w Łodzi

Autor artykułu na konferencji w Łodzi

O Polakach mieszkających na Wschodzie – Białorusi, Litwie, Łotwie, Ukrainie i w Rosji – głośno jest w polskich mediach szczególnie wtedy, gdy odbywają się tam wybory i przedstawiciele polskiej mniejszości chcą kandydować lub kandydują do tamtejszych władz.

Co Polacy wiedzą na temat życia rodaków na Kresach Wschodnich? W kwietniu 2009 roku TNS OBOP poprosił ankietowanych, żeby odwołując się do swojej wiedzy ocenili położenie Polaków żyjących na Ukrainie, Białorusi i Litwie. Jak wynika z sondażu, Polacy najgorzej oceniają sytuację rodaków żyjących na Białorusi, najlepiej – sytuację Polaków mieszkających na Litwie. Zaś znaczący odsetek Polaków nie potrafi ocenić położenia rodaków mieszkających na Wschodzie. Jednak w większości Polacy solidaryzują się ze swoimi rodakami mieszkającymi za wschodnią granicą i zdecydowana większość społeczeństwa uważa, że Polacy na Ukrainie, Białorusi i Litwie powinni otrzymywać jakąś pomoc z Polski.

Sytuacja Polaków w krajach b. ZSRR jest bardzo zróżnicowana. Ale od 1989 r. pomoc Polakom na Wschodzie jest uważana za jedno z najważniejszych zadań państwa polskiego. Kwestia ta jest przedmiotem szczególnego zainteresowania Senatu RP. Szeroką działalność na rzecz Polaków zamieszkałych poza granicami Polski prowadzi Stowarzyszenie "Wspólnota Polska". Z tego właśnie powodu stowarzyszenie to było jednym z inicjatorów międzynarodowej konferencji naukowej na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego.

Tytuł konferencji brzmiał "Sytuacja ludności polskiej na Wschodzie w świetle obowiązującego prawa i praktyki" i odbywała się ona w dniach 18 i 19 maja. Konferencja została zorganizowana przez Katedrę Prawa Konstytucyjnego UŁ oraz Stowarzyszenie "Wspólnota Polska" Oddział w Łodzi. Patronat nad nią objął marszałek Senatu RP Bogdan Borusewicz. Na uroczystość przybyli m.in. minister infrastruktury Cezary Grabarczyk, minister Ewa Polkowska – Szef Kancelarii Senatu RP, Przewodniczący Rady do Spraw Polaków na Wschodzie Artur Kozłowski oraz senator Andrzej Person – Przewodniczący Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą. W konferencji udział wzięli również Polacy z Białorusi, Litwy, Łotwy (Krystyna Barkowska i Ryszard Stankiewicz) oraz Rosji.

"Konstytucyjnym obowiązkiem państwa polskiego jest pomoc jego obywatelom. Przez lata władze komunistyczne nie dostrzegały najbliższej i najliczniejszej Polonii – tej zamieszkałej na terenach byłego ZSRR. Została zapomniana i opuszczona. Także i w czasach obecnych Polacy są narażeni na szykany i prześladowania, lecz kultywują polską tradycję i język. Z wdzięcznością reagują na każdy okruch pamięci" – powiedział otwierając konferencję prof. Dariusz Górecki, senator minionej kadencji.

Na konferencji dyskutowano na temat sytuacji prawnej Polaków mieszkających na Wschodzie. Oczywiście, sytuacja w każdym z państw jest zupełnie inna i wymaga "indywidualnego podejścia". Natomiast spotkania tego typu są jak najbardziej pożądane i konieczne. Materiały konferencyjne mają zostać opublikowane w formie książkowej i wydaje się, że byłoby to wskazane i przyniosłoby kolejne korzyści dla rozwoju zainteresowań dotyczących problemów Polaków za granicą. Są to przecież problemy dnia dzisiejszego, które powinny interesować nie tylko organizacje społeczne, ale i prawodawców. Szczególnie, że prawo polskie nie jest doskonałe i jest wiele punktów, które należy zmienić i uprawomocnić.

dr Krystyna Barkowska

KOMUNIKAT

Związek Polaków na Łotwie zwraca się do swoich członków oraz całej Polonii łotewskiej z gorącą prośbą o składanie ofiar pieniężnych na renowację pomnika i uporządkowanie grobu Ity Kozakiewicz na cmentarzu św. Michała w Rydze.

Ofiary można kierować na konto: Latvijas Krājbanka oraz od 3 lipca br. telefonicznie na numer.

Zadbanie o grób gorącej orędowniczki spraw polonijnych na Łotwie i pierwszego prezesa odrodzonego ZPŁ jest obowiąziem moralnym członków naszej organizacji, sprawą honoru wszystkich Polaków naszego państwa.

Zarząd Główny Związku Polaków na Łotwie