Pismo Związku Polaków na Łotwie

Święto 3 Maja w Rydze

Witaj Maj, 3 Maj, u Polaków błogi raj...

7 maja br. odbyła się w historycznym Domu Czarnogłowych w Rydze uroczysta akademia z okazji Święta Państwowego Konstytucji 3 Maja, organizowana przez Ambasadę RP na Łotwie i połączona z obchodami Dnia Polonii i Polaków za Granicą. W uroczystościach udział wzięli Minister Obrony Republiki Łotewskiej Imants Lieģis, przedstawiciele korpusu dyplomatycznego, księża kościoła katolickiego, liczni członkowie Związku Polaków na Łotwie, przedstawiciele Polonii ryskiej.

Przed rozpoczęciem akademii na wniosek attache wojskowego Ambasady Polski płk Artura Krawczyka uczczono minutą ciszy pamięć dwóch żołnierzy łotewskich poległych w Afganistanie 1 maja br.

Odznaczenie "Zasłużony dla Kultury Polskiej" odbiera ksiądz Mariusz Kempa

W przemówieniu inauguracyjnym Ambasador Polski Maciej Klimczak podkreślił doniosłe znaczenie faktu uchwalenia w 1791 roku pierwszej w Europie konstytucji, która założyła podwaliny prawne nowoczesnego państwa polskiego. "Ideały i wartości Konstytucji 3 Maja odnajdujemy w konstrukcji politycznego projektu Unii Europejskiej. To właśnie sprawia, że rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja przepełnia nas dumą. Rad jestem, że dziś dzielicie Państwo z nami to uczucie" – powiedział Ambasador Polski.

Następnie, w uroczystej scenerii Domu Czarnogłowych, grupie osób wręczono polskie odznaczenia państwowe i resortowe:

 • Złotym Krzyżem Zasługi RP została odznaczona Pani Wanda Antonowa;
 • odznaczenie honorowe Zasłużony dla Kultury Polskiej otrzymali:
  1. Pan Jerzy Hryniewicz
  2. Ks. Mariusz Kempa
  3. Pan Ryszard Łabanowski
  4. Pani Brigita Siliņa
  5. Pan Krzysztof Szyrszeń
 • medalem "Pro Memoria" udekorowano Pana Ryszarda Stankiewicza.

Liczna grupa Polonusów otrzymała też z rąk Pana Ambasadora Kartę Polaka.

Miłym i trafnie dobranym akcentem, zamykającym część oficjalną uroczystości, był recital chopinowski w wykonaniu Tomasza Pawłowskiego. Goście obsypali artystę oklaskami i kilkakrotnie domagali się bisów.

Po części oficjalnej odbyło się przyjęcie wydane przez Ambasadora Polski z Małżonką Grażyną Walczewską-Klimczak.

Romuald Lebedek