Pismo Związku Polaków na Łotwie

W tym numerze:
Nr 1 (87) 2009

(wydanie specjalne)

Licznik odwiedzin

Podróż po świątyniach Łatgalii

Po mszy św. w Aglonie

W dniach 13 – 14 grudnia 2009 roku Związek Młodych Polaków na Łotwie odbył rajd po świątyniach Łatgalii. Byliśmy w Dyneburgu, Krasławiu, Agłonie, Likśnie. Uczestniczyliśmy we wspaniałej mszy świętej w Agłonie i ... przez cały czas odczuwaliśmy obecność przy nas tajemniczej Mocy Boskiej...

Dwa dni przeleciały jak we śnie. Cudowna atmosfera kościołów inflanckich po prostu owładnęła naszą świadomością, otuliła atmosferą spokoju i szczęścia, kazała patrzeć na otaczający nas świat życzliwiej, cieplejszym sercem.

Po zwiedzeniu kościołów i cerkwi mieliśmy jeszcze fascynujące spotkanie w Domu Polskim w Dyneburgu z miejscową młodzieżą polską, księdzem kapucynem z Polski, księdzem z Dyneburga, panią profesor ds. rodziny z Rosji. Dyskusja na temat małżeństwa w świecie współczesnym toczyła się w atmosferze palących się świec na wieńcu adwentowym. Bardzo ciekawie było posłuchać przedstawicieli tak różnych środowisk i zawodów, reprezentujących jednak podobne zdanie – małżeństwo pozostaje jedną z nadrzędnych wartości w naszym współczesnym życiu. Oglądaliśmy też film o życiu papieża Jana Pawła II, dużo rozmawialiśmy o religii.

Pogoda nam również sprzyjała

Jestem podbudowana i zachwycona tym projektem i odwiedzeniem świątyń różnych wyznań Łatgalii, zrozumiałam bowiem, że nie zważając na różnice konfesyjne łączy nas wszystkich wiara w Pana Boga. Nie ma podziału, wszystko na świecie jest jedną całością.

Eugenia Baranowa