Pismo Związku Polaków na Łotwie

W tym numerze:
Nr 1 (87) 2009

(wydanie specjalne)

Licznik odwiedzin

Z ostatniej chwili

Warszawa zaniechała obrony

W niedzielę Niemcy gwałtownie bombardowali śródmieście. Śmierć poniosło przeszło 1000 osób spośród ludności cywilnej. Warszawa bezustannie ostrzeliwana była przez artylerię ciężką. Zburzone zostały 4 kościoły i 3 szpitale, pełne rannych.

22 b.m. w walkach pod Warszawą poległ b. naczelny wódz armii niemieckiej generał v. Fritsch.

Dowództwo obrony Warszawy ogłosiło komunikat, według którego 24 bm. Warszawa i Modlin były bez litości ostrzeliwane przez niemiecką artylerię ciężką. W Warszawie nie ma domu, który by nie był uszkodzony przez pociski armatnie, lub bomby z samolotów. W ciągu ubiegłych 24 godzin wybuchło ok. 100 pożarów i rany odniosło kilka tysięcy osób spośród ludności cywilnej.

Na zachód od Warszawy Niemcy dwukrotnie podejmowali ataki , lecz zostali odparci. Donoszą też, że w ciągu nocy na poniedziałek wojska obrony Warszawy trzykrotnie odparły ataki wojsk niemieckich i dokonały dwukrotnie przeciwnatarcia, osiągając zamierzony cel.

Twierdza Modlin również broni się nadal, odpierając ataki niemieckie ogniem artylerii ciężkiej. Ale prażona nieustannym ogniem ciężkiej artylerii niemieckiej, nękana przez nieustanne naloty bombowców, trapiona przez wybuchłą epidemię dżumy, pożary a nie widząc znikąd pomocy – załoga stolicy polski zdecydowała się 27 września na oddanie miasta Niemcom.

Przed oficjalną kapitulacją ogłoszono przez radio następujący komunikat:

"To nasz ostatni komunikat radiowy. Rozgłośnia zamilknie na pewien czas. Obiecano nam kapitulację na warunkach honorowych. Miasto w okropnym stanie, 9 szpitali, wypełnionych rannymi, zostało zburzonych przez nieustanne bombardowanie. Nie ma ani jednego pomnika, czy kościoła, któryby nie był zburzony, czy uszkodzony pociskami. Żegnajcie".

Naczelnikiem władz wojskowych w okupowanej części Polski mianowany został gen. Rumstaedt. Gubernatorem cywilnym zaś został minister sprawiedliwości Rzeszy Franck.

Walki frontowe i partyzanckie

W okolicach zajętych przez Niemców i Rosjan dowództwo polskie zorganizowało tajne oddziały bojowe, które walczą na tyłach. Walki powstańcze prowadzone są wedle tradycji stosowanych przez Piłsudskiego podczas Wielkiej Wojny.

System kartkowy

W warunkach wojny cała gospodarka państwa zostaje przestawiona na specjalne tory. Odczuwa się to nie tylko w państwach bezpośrednio zaangażowanych w działaniach wojennych lecz również w neutralnych. Wymiana towarów między państwami napotyka na przeszkody, bądź z powodu trudności transportowych bądź też ze względu na skierowanie produkcji w innym kierunku.

Te warunki wymagają specjalnych zarządzeń celem sprawiedliwego podziału produktów pierwszej potrzeby. Państwo zarządza kontrolę handlu i ustala normy spożycia na pewne artykuły, zabezpieczając w ten sposób obywateli przed możliwymi niespodziankami. Pewne produkty zostają wyjęte z wolnego handlu i są do nabycia jedynie za pomocą kartek.

System kartkowy w Łotwie został wprowadzony na razie na benzynę (latol), naftę i cukier.

POSEŁ R.P. w RYDZE J. KŁOPOTOWSKI

w dn. 3 b.m. samolotem opuścił Rygę udając się do Stockholmu. Jednocześnie odleciał attache wojskowy major Brzeskwiński.

Na lotnisko przybyli pożegnać odjeżdżającego niemal wszyscy przedstawiciele państw obcych akredytowanych w Rydze oraz przedstawiciele społeczeństwa polskiego

POWIADOMIENIE

W związku z wymówieniem przez gospodarza lokalu, Dom Polski w Rydze z dn. 1 października b.r. z ul. Dzirnawu 46 zostaje przeniesiony na ulicę Marstalu 25, m. 6.

W nowym lokalu znajdą pomieszczenie wszystkie te organizacje i instytucje, które dotychczas mieściły się przy ul. Dzirnawu 46.

(zachowaliśmy pisownię oryginału)