Pismo Związku Polaków na Łotwie

W tym numerze:
Nr 1 (87) 2009

(wydanie specjalne)

Licznik odwiedzin

Własne rymy po polsku – początkiem tradycji?

Uczestniczki (gdzie są chłopcy?) konkursu poetyckiego

W końcu roku 2008, na początku wakacji szkolnych, odbył się w Rydze konkurs "Własne rymy po polsku" dla młodych poetów z całej Łotwy, piszących po polsku. Związek Młodych Polaków na Łotwie realizuje wiele różnych projektów, jednak ten konkurs był niezwykły pod każdym względem – przede wszystkim dlatego, że uczestnicy – większość z nich po raz pierwszy – prezentując swoje wiersze otwarli się w języku polskim dla publiczności.

Konkurs odbywał się w dwóch etapach: w pierwszym uczestnicy wysyłali do jury swoje wiersze, a w drugim przyjechali do Rygi, gdzie w dniach 20 – 21 grudnia sami prezentowali siebie i swoje wiersze. W skład jury wchodzili: Romuald Lebedek (redaktor naczelny czasopisma "Polak na Łotwie"), Renata Misiewicz-Trinicz (magistr filologii polskiej, wykładowca polonistyki na Uniwersytecie Łotewskim, pracownik Sekretariatu ds. Integracji Społecznej), Krystyna Morżewska (prezes ZMPŁ, redaktor młodzieżowy czasopisma "Polak na Łotwie", młoda poetka). W konkursie wzięło udział 9 uczniów szkól polskich na Łotwie. Kilka osób nie mogło przyjechać, więc ich wiersze zostały odczytane i również ocenione przez jury.

Drugi dzień konkursu był dniem wypoczynku i wycieczek po Rydze. Dopiero przed wyjazdem w atmosferze uroczystej w restauracji Lido zostały ogłoszone wyniki:

  • Grand Prix – Andrzej Pupkiewicz (Ryga)
  • I miejsce – Agata Maluhina (Dyneburg)
  • II miejsce – Alina Zajcewa (Rezekne)
  • III miejsce – Wiktoria Sazonika (Dyneburg)
  • Wyróżnienie – Wiktoria Muskowska (Rezekne)
  • Za odwagę w tłumaczeniu – Regita Zeila (Rezekne)
  • Za pierwsze próby poetyckie po polsku – Karina Łazuko (Dyneburg)
  • Za udział – Inga Jurkiewicz (Ryga)
  • Za udział – Elza Tuca-Skarbinika (Rezekne)

Najlepsze wiersze zostaną zamieszczone na stronach "Polaka na Łotwie", uczestnicy marzą też o publikacjach w innych pismach, więc jeżeli ktoś z czytelników ma możliwość wsparcia młodych talentów, bardzo prosimy o to.

Medal i prezenty za pierwsze miejsce otrzymuje Agata Maluhina

Jako członek zarządu ZMPŁ odczuwam głęboką satysfakcję z samego już faktu zaplanowania i realizacji takiego konkursu. Jestem przekonana, że zapoczątkuje on nową tradycję dla młodych Polaków na Łotwie (a czemu tylko młodych i uczniów?) – tradycję prezentowania swojej poezji w języku polskim. Bo... bądźmy szczerzy, każdy z nas jest w tym życiu chociażby jeden raz poetą. Jako młoda poetka jestem szczęśliwa, że nasza młodzież miała możliwość przedstawienia swoich utworów, wysłuchania krytyki, publikacji swoich utworów. Mam nadzieję, że konkurs był dobrym bodźcem do doskonalenia swoich umiejętności poetyckich, do doskonalenia swojego języka ojczystego.

Zachęcam gorąco wszystkich do uczestnictwa w konkursie poetyckim w następnym roku!

Marina Korżeniewicz

Zimowy dzień

Rano budzę się powoli, Spoglądam przez okno – dookoła
śnieg.
Rzucam wszystkie swoje sprawy,
Po ulicy rozpoczynam bieg.
Mróz przyjemnie me policzki kłuje,
A promienie ciepłe świecą prosto w oczy.
I gotowy już bałwanek stoi
I wesoło czas się toczy.
Taki jest ten dzień zimowy,
Więc weselmy się co sił.
Jutro przyjdzie inny – nowy,
A ten dzień w nas będzie żył.

Agata Maluhina, ur. 1993, uczennica Państwowego Gimnazjum Polskiego im. J. Piłsudskiego w Dyneburgu I miejsce w konkursie

Międzynarodowe Studia Doktoranckie na Uniwersytecie Warszawskim

Szanowni Państwo,

Wydział Chemii Uniwersytetu Warszawskiego znalazł się wśród trzech laureatów prestiżowego konkursu Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, umożliwiającego udział w Międzynarodowych Studiach Doktoranckich. Program jest finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

Wydział przyjmie w otwartym, międzynarodowym naborze łącznie 23 doktorantów. Studia trwają 4 lata, w czasie których każdy doktorant przebywa od 6 miesięcy do 2 lat zagranicą, w znakomitych uniwersytetach lub instytutach naukowych z 18 krajów.

Wydział prowadzi szeroką akcję informacyjną i zaprasza absolwentów studiów w dziedzinach: chemia, fizyka, biologia oraz pokrewnych, do udziału w procedurze kwalifikacyjnej. Termin zgłoszeń w naborze wiosennym upływa z dniem 8 czerwca 2009. Informacje znajdują się na stronie Wydziału:

http://www.chem.uw.edu.pl/msd_phd/

koordynator projektu:

prof. dr hab. Renata Bilewicz

Tytuł projektu MSD na Wydziale Chemii Uniwersytetu Warszawskiego brzmi "Od prostych molekuł do materiałów nanostrukturalnych i bioaktywnych". Stypendium doktoranta wynosi 3000 zł/ miesiąc (wolnych od podatku) + 500 zł miesięcznie (ubezpieczenie ZUS). Dodatkowe 1500 zł miesięcznie doktorant uzyska w czasie wyjazdu zagranicznego.

Z poważaniem,
Anna Łapińska
Uniwersytet Warszawski
Wydział Chemii, ul. Pasteura 1, 02-093 Warszawa
tel:., faks