Pismo Związku Polaków na Łotwie

W tym numerze:
Nr 1 (87) 2009

(wydanie specjalne)

Licznik odwiedzin

Wizyta prezydenta Łotwy w szkole polskiej w Rydze

Wizyta Prezydenta Republiki Łotewskiej Valdisa Zatlersa Małżonką w Szkole Polskiej im. I. Kozakiewicz w Rydze (obok od lewej – dyrektor szkoły Maria Fomin)

15 grudnia ub.r. w godzinach porannych Prezydent Republiki Łotewskiej Valdis Zatlers z Małżonką złożył wizytę w Polskiej Szkole Średniej im. Ity Kozakiewicz w Rydze. Wysokiego gościa przywitała dyrektor szkoły Maria Fomin, grono nauczycielskie oraz przedstawiciele Ministerstwa Edukacji i Nauki RŁ. Na spotkaniu obecni byli również Kierownik Wydziału Konsularnego Ambasady RP w Rydze, I radca Bartosz Jabłoński oraz II sekretarz ds. kultury Bernard Kozłowski. Warto odnotować, iż jest to w stosunkowo krótkim czasie druga już wizyta głowy państwa łotewskiego w szkole polskiej – 26 sierpnia ub.r. Valdis Zatlers odwiedził Centrum Kultury Polskiej w Daugavpilsie/ Dyneburgu i spotkał się z dyrekcją Polskiej Szkoły Średniej (obecnie gimnazjum) im. J. Piłsudskiego.

Po słowie wstępnym dyrektor szkoły i części artystycznej w wykonaniu uczniów, głos zabrał Prezydent RŁ, który w swoim przemówieniu nawiązał do wspólnych więzi historycznych Polski i Łotwy, m.in. wyzwolenia Łotwy Wschodniej od bolszewików w styczniu 1920 roku w ramach wspólnej polsko-łotewskiej Kampanii Łatgalskiej oraz szerokiego poparcia miejscowej ludności polskiej dla ruchu na rzecz odnowienia państwowości łotewskiej na przełomie lat 80 i 90. Valdis Zatlers podkreślił również wysoki poziom bieżących relacji politycznych między dwoma krajami oraz pomyślnie rozwijającą się współpracę w zakresie kultury i oświaty. Dowodem tej współpracy jest właśnie Polska Szkoła Średnia im. Ity Kozakiewicz w Rydze – powiedział Prezydent Łotwy. Następnie w ramach dyskusji Valdis Zatlers odpowiedział na pytania uczniów. Po części oficjalnej Prezydent RŁ i osoby towarzyszące zwiedzili szkołę.

Prezydent z Małżonką najdłużej zabawił u najmłodszych

Do suchego sprawozdania wypada dodać słowa uznania dla uczniów, grona nauczycielskiego i oczywiście dyrektor szkoły, Pani Marii Fomin. Polska Szkoła Średnia im. Ity Kozakiewicz w Rydze gościła w murach swojego nowego budynku prezydentów Polski Aleksandra Kwaśniewskiego i Lecha Kaczyńskiego, przedstawicieli Senatu RP, innych wysokiej rangi gości. Z przyjemnością odnotowujemy, że Szkoła również tym razem zaprezentowała się z najlepszej strony, dając dowód wysokiej sprawności organizacyjnej, ładu i dyscypliny.

Romuald Lebedek

Chętnych do wspólnego zdjęcia z Prezydentem nie brakowało ani wśród uczniów...

... ani wśród nauczycieli

Nieodzowny wpis do księgi pamiątkowej

Para prezydencka w rozmowie z prezesem ZPŁ Wandą Krukowską, konsulem Ambasady RP, I radcą Bartoszem Jabłoński oraz dyrektorem szkoły Marią Fomin