Pismo Związku Polaków na Łotwie

W tym numerze:
Nr 1 (87) 2009

(wydanie specjalne)

Licznik odwiedzin

Nasi na Łotwie

Delegacja, zlozona z Burmistrza Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna – pana Marka Skowronskiego, radnych: Pana Ryszarda Machałka, Pana Wojciecha Lalika, Pana Włodzimierza Wojdaka oraz kierownika Biura Współpracy Zagranicznej i Promocji – pani Agnieszki Gozdan przebywała w dniach 25-28 stycznia w Cēsis na Łotwie.

Delegacja z Konstancina-Jeziornej przed Radą Miasta Cēsis...

Miasto Cēsis (po polsku KIEŚ) jest położone w północno-wschodniej części Łotwy, w regionie Vidzeme (dawne Inflanty) – 90 km od Rygi i 70 km od Morza Bałtyckiego.Region ten ma wyjątkowy i malowniczy charakter – rozciąga się na obu brzegach rzeki Gauja, od której nazwy pochodzi nazwa Parku Narodowego Gauja. To dlatego okolice Cesis są jednym z najpiękniejszych miejsc na Łotwie – odgrywają wielką rolę jako centrum zdrowia i rekreacji miejscowej ludności. Cēsis posiadał wcześniej status uzdrowiska – po opuszczenia miasta przez stacjonujące w nim wojska radzieckie, po kurorcie pozostały niewykorzystane budynki.

Cēsis pojawia się w dokumentach historycznych po raz pierwszy w 1206 roku, wkrótce krzyżowcy zbudowali tam zamek z kamienia, co miało wpływ na podniesienie politycznej rangi miasta. Nowy Zamek zbudowano w XVIII wieku, obecnie znajduje się w nim Muzeum Sztuki i Historii Miasta. W czasie wizyty delegacja z Konstancina-Jeziornej miała okazję obejrzeć wszystkie historyczne obiekty znajdujące się w mieście: w tym Stary i Nowy Zamek, historyczne kościoły i kamienice.

... i w czasie spotkania z Ambasadorem RP w Rydze (pierwszy od lewej) Maciejem Klimczakiem

Samo miasto ma około 20 tys. mieszkańców. Z uwagi na ogromny nacisk władz na rozwój edukacji dzieci i młodzieży w łotewskim społeczeństwie, w mieście działa kilkanaście szkół – w tym jedna z najbardziej znanych na Łotwie szkól muzycznych, jak również najlepsza szkoła sportowa w regionie. Władze miasta wykorzystały naturalne ukształtowanie terenu i wybudowały narciarskie trasy zjazdowe oraz tor do jazdy na snowboardzie, gdzie prężnie działa szkółka snowboardowa, w której młodzi adepci tego sportu uczą się jak bezpiecznie jeździć na desce... Corocznie latem odbywa się tu szereg imprez kulturalnych: średniowieczne turnieje rycerskie, festiwal operowy na wolnym powietrzu, a miasto aspiruje do tytułu Europejskiej Stolicy Kultury w 2014 roku.

W jednej ze szkól działa polska szkoła, z której nauczycielami spotkali się członkowie naszej delegacji. Rozmowy miały na celu rozpoznanie możliwości współpracy i form pomocy Polonii, działającej w Cēsis oraz dzieciom z regionu, uczącym się języka polskiego.

Delegacja odwiedziła tez szereg instytucji kulturalnych takich jak: Centrum Zainteresowań dla Dzieci, w którym prowadzone są zajęcia w 42 różnorodnych obszarach edukacyjnych (m.in. nauka języków obcych, taniec, warsztaty ceramiczne, krawieckie, nauka gotowania itd.), Dom Kultury i Sztuki oraz halę wystawową, w której organizowane są wystawy artystów z różnych stron świata.

Burmistrzowie Marek Skowroński oraz Gints Skenders podpisali w dniu 27 stycznia 2009 roku list intencyjny, w którym zadeklarowali wolę wzajemnej współpracy i wymiany doświadczeń w sferze kultury, sztuki, sportu i edukacji, która ma przejawiać się w nawiązaniu i pogłębianiu kontaktów pomiędzy obywatelami, stowarzyszeniami oraz instytucjami edukacyjnymi w obu miastach.

Delegacja została zaproszona przez Ambasadora RP na Łotwie Pana Macieja Klimczaka, który zadeklarował pomoc i wsparcie wszelkich działań w ramach współpracy polsko-łotewskiej.

Dziękujemy bardzo Pani Ievie Karlsberdze i Panu Włodzimierzowi Gusievs z Cēsis za wspaniałą opiekę i pomoc.

Delegacja z Konstancina-Jeziornej