Pismo Związku Polaków na Łotwie

W tym numerze:
Nr 1 (87) 2009

(wydanie specjalne)

Licznik odwiedzin

Konferencja Sprawozdawcza ZPŁ

Ambasador RP Maciej Klimczak: "Dostrzegamy i wysoko cenimy imponujący dorobek Polaków Łotwy"

14 marca br. odbyła się w Jurmali Konferencja Sprawozdawcza Związku Polaków na Łotwie. Konferencje takie, zgodnie ze statutem ZPŁ, odbywają się w połowie kadencji pomiędzy zjazdami Związku. W Konferencji wzięło udział ponad 100 delegatów reprezentujących 16 oddziałów Związku. Gośćmi Konferencji byli Ambasador RP w Rydze Maciej Klimczak, I Radca Ambasady RP Bartosz Jabłoński, prezes Zarządu Fundacji "Pomoc Polakom na Wschodzie" Jerzy Marek Nowakowski, a także przedstawiciele Stowarzyszenia "Wspólnota Polska", prezes Związku Młodych Polaków na Łotwie Krystyna Morżewska oraz władze municypalne Jurmali.

Pracę Konferencji poprzedził gorąco witany przez obecnych występ młodych artystów ludowego zespołu tańca i pieśni "Kukułeczka" z Daugavpilsa/ Dyneburg.

W toku dyskusji delegaci dali pozytywną ocenę działalności Związku i jego władz oraz zaakceptowali plan pracy na rok bieżący. Do pierwszoplanowych zadań Związku w 2009 roku należeć będzie budowa nowego obiektu dla polskiej szkoły podstawowej w Jekabpils i utworzenie Centrum Kultury Polskiej (wielofunkcyjnego Domu Polskiego) w Rydze. W debacie wskazywano m.in. na potrzebę usprawnienia przepływu informacji w strukturach związkowych, powolną aktualizację strony internetowej Związku a także niedostateczne eksponowanie tematyki historycznej w lokalnych mediach polonijnych, brak prasy polskiej (z Polski) oraz niedostępność polskiego radia i utrudniony odbiór TV Polonia na Łotwie. Postawiono też zarzut archaicznego sposobu kierowania Związkiem.

Wanda Bērziņa (od lewej) odbiera Kartę Polaka i gratulacje prezesa ZPŁ Wandy Krukowskiej

Do najbliższych ważnych zadań Związku należy organizacja przyszłorocznych obchodów XX-lecia odrodzenia Związku Polaków na Łotwie, a także uczczenie 90. rocznicy zwycięskiej Kampanii Łatgalskiej (operacji Zima), w wyniku której w 1920 roku wojsko polskie pod dowództwem gen. E. Rydza Śmigłego wyparło Armię Czerwoną z Łotwy. W wystąpieniach gości podkreślono imponujący dorobek Polaków na Łotwie w okresie niecałych 20 lat działalności Związku, wysoki stopień konsolidacji diaspory polskiej oraz wyważone relacje między patriotyzmem polskim a lojalnością wobec państwa zamieszkania. Podkreślono też, że miniony okres był szczególny, bowiem uroczyście obchodzono 90. rocznicę odzyskania niepodległości Polski oraz 90. rocznicę proklamowania niepodległości Łotwy. W ramach tych obchodów m.in. odznaczono przedstawicieli polskiej mniejszości narodowej wysokimi odznaczeniami łotewskimi oraz przywrócono polskiej szkole w Dyneburgu jej historyczna nazwę i status – Polskie Gimnazjum Państwowe im. Józefa Piłsudskiego.

"Kukułeczka" zebrała przed Konferencją rzęsiste oklaski

Konferencja przyjęła dwie uchwały: w sprawie potrzeby utworzenia wielofunkcyjnego Centrum Kultury Polskiej (Domu Polskiego) w Rydze oraz postawienia pomnika Stefana Batorego w Dyneburgu – monarchy polskiego o znaczących zasługach dla tego miasta i regionu, który między innymi nadał prawa miejskie Dyneburgowi.

Podczas Konferencji Ambasador M. Klimczak oraz I Radca B. Jabłoński wręczyli kolejnej, przeszło 40-osobowej grupie osób Karty Polaka. Ambasador RP zwrócił uwagę, że już ponad 600 osób na Łotwie jest posiadaczami tego prestiżowego dokumentu potwierdzającego polskie pochodzenie.

Pracę Konferencji zakończono tradycyjnym odśpiewaniem "Roty".

Romuald Lebedek

Światowa Gospodarcza Konferencja Polonii

Podajemy do wiadomości, że w dniach 6-8 czerwca 2009 roku odbędzie się XIII. Światowa Konferencja Gospodarcza Polonii. Organizatorem tego ważnego spotkania biznesmenów polonijnych z całego świata jest Fundacja "Polonia".

Zgłoszenie udziału należy przesyłać bezpośrednio na adres: .