Pismo Związku Polaków na Łotwie

W tym numerze:
Nr 4 (86) 2008

Licznik odwiedzin

KALEJDOSKOP POLONIJNY

Coraz nowe karty historii...

W sierpniu br. przyjechały do Rygi 4 przedstawicielki ośrodka "Karta" z celu zrobienia wywiadów z zasłużonymi działaczami polonijnymi na Łotwie.

"Karta" w siedzibie Związku Polaków na Łotwie

"Karta" nie ma nic wspólnego z Kartą Polaka. Ośrodek znajduje się w Warszawie, ma status organizacji pożytku publicznego. Historia "Karty" zaczyna się w roku 1982, w chwilą powstania w Warszawie "Karty" jako podziemnej gazetki publicystycznej, która po kilku miesiącach przekształciła się w niezależny almanach, prezentujący postawy ludzi szukających wolności w świecie dyktatur. Obecnie ośrodek zajmuje się działalnością badawczą i wydawniczą – zbiera materiały, fakty o historii ludzi i wydarzeń, związanych z Polską i polskością (też współczesną historią). Wydano np. słowniki dysydentów, w których można przeczytać również informację o łotewskich działaczach polonijnych (m.in. o Michale Bartuszewiczu) i które można obejrzeć w siedzibie Związku Polaków w Rydze przy ul. Slokas 37.

Informację o działalności ośrodka "Karta" można znaleźć też na stronie internetowej

Krystyna Morżewska

Festiwal Teatru Polskiego

21.11. – 05.12. panowało wśród koneserów sztuki teatralnej w Rydze nie lada poruszenie, w tym bowiem czasie odbywał się pod patronatem Lility Zatlere, małżonki prezydenta Łotwy, Festiwal Teatru Polskiego, na którego program złożyły się przedstawienia światowej klasy reżyserów Krystiana Lupy, Włodzimierza Staniewskiego, Piotra Cieplaka, Grzegorza Brala. Oprócz warszawskiej "Montowni" i Wrocławskiego Teatru Polskiego na Festiwalu reprezentowane były tzw. laboratoryjne odmiany teatru – "PIEŚŃ KOŹLA" i "GARDZIENICE". Przedstawienia Ifigenia A greckiego dramaturga Eurypidesa i Metamorfozy II-wiecznego rzymskiego pisarza i filozofa Lucjusza Apulejusza w interpretacji aktorów z "GARDZIENIC" stanowiły bardzo ciekawą syntezę antycznego teatru, antycznej muzyki i współczesnej sztuki teatralnej. Zaskakująca ekspresja, harmonia melodii i ruchów! Reżyser i aktorzy realnie przenoszą widza w świat namiętności bohaterów Iliady. Chętnie bym obejrzał po raz drugi.

RL

Perła Łatgalii ukazuje swoje piękno

26 listopada odbyła się w Posiniu uroczysta msza św. celebrowana przez biskupa diecezji agłońsko-rzeżyckiej Janisa Bulisa, w czasie której nuncjusz apostolski na kraje bałtyckie, arcybiskup Peter Stefan Zurbriggen, dokonał poświęcenia wyremontowanego miejscowego kościoła rz.-kat., który uchodzi za perłę baroku łatgalskiego, obrazu ołtarzowego oraz pomnika nagrobnego ks. Janisa Bikśisa, postrzelonego podczas nabożeństwa a następnie w bestialski sposób zamordowanego przez bolszewików na początku 20 stulecia.

Uroczystość zgromadziła duchowieństwo i setki wiernych z różnych parafii katolickich Łatgalii, obecni byli przedstawiciele władz samorządowych, seminarzyści i ciało pedagogiczne Seminarium Duchownego w Rydze, uczniowie Katolickiej Szkoły Średniej w Rzeżycy, Katolickiej Szkoły Podstawowej w Kalnezeri, liczni członkowie Związku Polaków na Łotwie z prezesem Wandą Krukowską na czele. Śpiewał słynny chór Mirabilis rzeżyckiej Katedry Serca Jezusowego