Pismo Związku Polaków na Łotwie

W tym numerze:
Nr 4 (86) 2008

Licznik odwiedzin

Święto Niepodległości Polski – w tym roku w Rydze

W listopadzie ub.r. w Liepaji zamknął się cykl obchodów Święta Niepodległości Polski "w terenie", w miejscach zamieszkania większych wspólnot polonijnych na Łotwie. Każdy z tych etapów – Daugavpils (Dyneburg), Krāslava (Krasław), Rēzekne (Rzeżyca), Jelgava (Mitawa), Jēkabpils (Jakubowo), Liepāja (Lipawa) – był niewątpliwie dużym wydarzeniem w życiu każdego z tych naszych "zaścianków". Ubiegłoroczne obchody na Wybrzeżu Zachodnim upamiętniły się przede wszystkim uroczystym odsłonięciem tablicy pamiątkowej Gabriela Narutowicza na ścianie budynku dawnego gimnazjum w Libau, gdzie pochodzący ze Żmudzi przyszły pierwszy prezydent odrodzonej Rzeczypospolitej Polskiej pobierał nauki przed I wojną światową.

Ambasador RP w Rydze Maciej Klimczak w rozmowie z Ambasadorem USA Charlesem W. Larsonem.

11 listopada br. uroczysta akademia, poświęcona 90 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości i organizowana przez Ambasadę RP w Rydze, odbyła się w Rydze, w historycznym budynku Domu Czarnogłowych, miejscu podpisania w marcu 1921 r. Traktatu Pokojowego między Polską a Rosją. Uroczystościom bacznie przyglądał się z wiszącego na ścianie obrazu sam król Stefan Batory. W tegorocznych obchodach wzięli udział przedstawiciele władz łotewskich reprezentowani przez wiceprzewodniczącego parlamentu ("Saeimy") Republiki Łotewskiej Karinę Petersone, posłowie na Saeimę, przedstawiciele władz miejskich Rygi, przedstawiciele Polonii łotewskiej. Obchody Święta Dnia Niepodległości Polski w stolicy państwa sprawiły, iż licznie reprezentowany był korpus dyplomatyczny.

Grupa odznaczonych, od lewej – Wanda Hryniewicz, Maria Fomin, Romuald Lebedek, Ligia Gołubiec, Joanna Iwaszkiewicz, ks. Paweł Zeile, ks. Edward Woroniecki, Irena Iwanowa. Obok – Waleria Fiskowicz.

Po okolicznościowym przemówieniu Ambasadora RP w Rydze Macieja Klimczaka, w którym zaznaczono wkład Polski w uzyskanie przez Łotwę niepodległości w czasie wspólnej polsko-łotewskiej tzw. Kampanii Łatgalskiej w 1920 roku, historyczne znaczenie "Solidarności" w "obaleniu muru berlińskiego i umocnieniu demokratycznych standardów w naszych krajach i wprowadzeniu ich do struktur UE i NATO" oraz przywrócenie Polskiej Szkole Średniej im. Józefa Piłsudskiego w Dyneburgu historycznej nazwy – "Państwowe Gimnazjum Polskie im. Józefa Piłsudskiego" – dokonano aktu wręczenia polskich odznaczeń państwowych i resortowych zasłużonym działaczom Polonii łotewskiej:

  • Maria Fomin, dyrektor Szkoły Polskiej im. I. Kozakiewicz w Rydze – Krzyż Kawalerski Orderu Zasługi RP;
  • Ligia Gołubiec, Romuald LebedekZłoty Krzyż Zasługi RP;
  • Joanna IwaszkiewiczMedal KEN;
  • Irena Iwanowa, Wanda Hryniewicz, ks. Paweł Zeile, ks. Edward WoronieckiZasłużony dla Kultury Polskiej.

Odznaczenia zostały wręczone przez Ambasadora RP oraz wiceprzewodniczącego Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą Senatu RP, Senatora Bronisława Korfantego.

Wicemarszałek Saeimy Karina Pētersone, senator Bronisław Korfanty: "Za pomyślną współpracę parlamentów Polski i Łotwy!"

Następnie zostały wręczone Karty Polaka kolejnej grupie przedstawicieli diaspory polskiej na Łotwie. Senator Bronisław Korfanty podziękował w swoim przemówieniu Polonii łotewskiej za "przywiązanie do ziemi przodków, pielęgnowanie języka i tradycji polskich". Po części oficjalnej odbyło się przyjęcie wydane przez Ambasadora rzeczypospolitej Polskiej w Rydze Macieja Klimczaka z Małżonką.

Uroczystości z okazji Dnia Święta Niepodległości Polskii zamknął koncert Podlaskiej Orkiestry Symfonicznej w Katedrze Tumskiej w Rydze.

Romuald Lebedek

Niewiasty polskie świetnie się bawiły w Domu Czarnogłowych.