Pismo Związku Polaków na Łotwie

Łotwa się starzeje...

Przeprowadzone ostatnio badania demograficzne pt. "Demografia, społeczeństwo, edukacja – beznadziejność czy możliwości?" wykazały, iż do 2025 roku liczba uczniów szkół średnich i studentów może się skurczyć o 40 proc. Obecnie Łotwa liczy 2,3 mln mieszkańców, średnia wieku wynosi 40 lat, na 100 pracujących przypadają 44 osoby niepracujące. W 2030 roku liczba mieszkańców wyniesie 1,9 mln o średniej wieku 44 lat, obciążenie demograficzne wyniesie 57 niepracujących na 100 osób pracujących.

("Latvijas avize", 06.06.2008)