Pismo Związku Polaków na Łotwie

"Zimowe Metamorfozy" studium fotograficznego

Od października 2007 roku działa w Dyneburgu przy Centrum Kultury Polskiej studium fotograficzne, w którym spotyka się młodzież polska pasjonująca się fotografią. Pomysł klubu zrodził się latem, w Pułtusku, gdzie byliśmy na obozie. Ogłoszono wtedy konkurs na najlepsze zdjęcia przedstawiające uroki Pułtuska, zaś każdy z uczestników zgłosił do oceny jury pięć najlepszych swoich prac. Pierwsze miejsce zdobyła niżej podpisana, kolejne dwa - również nasza grupa z Dyneburga. Do domu wracałam już z postanowieniem założenia kółka fotograficznego przy Domu Polskim, gdzie są dobre warunki lokalowe i jest miejsce dla spotkań młodzieży. Pomysł został entuzjastycznie podchwycony przez koleżanki i kolegów..

21 grudnia odbyło się otwarcie naszej pierwszej wystawy pt. "Zimowe metamorfozy". Pogoda w grudniu przypominała raczej wiosnę i myślałam już, że ta wystawa nam się nie uda, jednak znaleźliśmy wyjście z tej sytuacji.

Zdjęcia są bardzo różne, każde z nich ma swój "charakter". Jeden z autorów wystawy, Witalij Awgucewicz, podjął temat w bardzo niezwykły sposób, przedstawił bowiem w swoich pracach wizję przyszłości - jak "metamorfozy" będą wyglądały za wiele lat. Inna autorka - Alina Apolione - ujęła kontrastująceobrazy np.: zieloną trawę i śnieg, czarne kamienie i biały śnieg. Igor Medwedew przedstawił natomiast piękno śpiącej przyrody, bo zdążył utrwalić otuloną w śniegu zimę. Niżej podpisana (Weronika Solim) zawarła w zdjęciach atmosferę i nastrój Bożego Narodzenia oraz Nowego Roku. Jedna z tych fotografii przedstawiająca skórki mandarynek spotkała się kontrowersyjną opinią. W całości jednak wystawa spotkała się z nieoczekiwanie wysoką oceną zwiedzających.

Wystawa fotograficzna "Metamorfozy zimowe" w Domu Polskim.

Byliśmy mile zaskoczeni licznym gronem gości na otwarciu wystawy - do Domu Polskiego przyszli poprzeć nas studenci Uniwersytetu Dyneburskiego, nasi szkolni koledzy, dziennikarze z gazet oraz telewizji lokalnej i oczywiście pani Żanna Stankewicz - dyrektor Centrum Kultury Polskiej oraz pan Ryszard Stankiewicz - prezes oddziału ZPŁ "Promień".

Jesteśmy wdzięczni wszystkim osobom, które wzięły czynny udział w organizacji wystawy oraz gościom za wysoką ocenę naszych prac i życzliwą krytykę.

Weronika Solim, stypendystka Fundacji "Semper Polonia", tancerka ZTL "Kukułeczka"