Pismo Związku Polaków na Łotwie

IV Międzynarodowy festiwal Polskiej młodzieżowej piosenki religijnej

2 lutego br. odbył się w Dyneburgu IV Międzynarodowy Festiwal Polskiej Młodzieżowej Piosenki Religijnej organizowany przez Centrum Kultury Polskiej.

Celem Festiwalu, który z każdym rokiem gromadzi coraz więcej uczestników, jest propagowanie piosenki religijnej, integracja środowiska młodzieży chrześcijańskiej, jak również prezentacja umiejętności solistów i zespołów. Uczestnicy tegorocznego spotkania - dzieci, młodzież, osoby dorosłe - przybyli z całej Łotwy, Litwy i Polski. Wielu z nich w parafiach chce i lubi śpiewać na chwałę Pana. W czasie Festiwalu mieli okazję, by się spotkać, zaśpiewać i zaprezentować słuchaczom. Dzieci, młodzież i dorośli wspólnie wychwalali Pana poprzez wielki dar muzyki i śpiewu.

Festiwal rozpoczął się uroczystą Mszą Świętą w Kościele Najświętszej Maryi Panny. Mszę celebrował ksiądz Jerzy Mukan razem ze księżmi z Wilna i Radomia. Warto zaznaczyć, że 2 lutego był dniem Ofiarowania Pańskiego, zaś w czasie nabożeństwa dokonano obrzędu poświęcenia świec, których płomień symbolizuje Jezusa; odbyła się też procesja z darami - świecami, chlebem, pierogami, owocami i kwiatami. Po mszy udano się do sali koncertowej Pałacu Kultury i Sportu, gdzie miała miejsce piękna impreza festiwalowa.

Uroczyste otwarcie IV Międzynarodowego Festiwalu Polskiej Młodzieżowej Piosenki Religijnej rozpoczęło się krótkim wprowadzeniem Księdza Dziekana Aleksandra Madełana. Również księża Edward Woroniecki i Janusz Bułasz gorąco powitali widzów i uczestników polskiej imprezy młodzieżowej. Głos zabrali także przedstawiciele Urzędu Miejskiego Dyneburga, który jest współorganizatorem Festiwalu, goście z miasta partnerskiego - Radomia oraz Pani Żanna Stankiewicz - dyrektor przedsięwzięcia.

"Wiara, Nadzieja i Miłość" - te właśnie trzy cnoty wprowadziły widzów w piękny nastrój festiwalowy, zaś ich uosobieniem były młode tancerki klasyczne ze studium baletowego, które pięknie wykonały utwór taneczny do muzyki Bacha. Po tym akcencie inauguracyjnym przywitano pierwszą grupę dziecięcą. Występy były poprzedzane krótką informacją o uczestnikach, zaś każdy z nich prezentował po dwie - trzy piosenki religijne. Na zakończenie wszyscy wykonawcy razem zaśpiewali wspólny utwór pt. "Jezus Chrystus moim Panem jest!". To była najpiękniejsza chwila wspólnoty chrześcijańskiej zgromadzonej w tym dniu w Dyneburgu.

Każda grupa otrzymała dyplom uczestnictwa z pamiątką, afiszem Festiwalu oraz kalendarzem ze zdjęciami wykonawców. Po rozdaniu nagród uroczystość zakończyła się podziękowaniem za uczestnictwo i pożegnaniem wszystkich grup.

Festiwal Piosenki Religijnej jest świętem ludzi młodych. Jest świętem optymizmu i pokoju, czasem wielbienia Boga przez śpiew, zabawę i wspólną modlitwę. Radość, która wyśpiewywana była przez wykonawców, udzielała się słuchaczom.

Impreza odbyła się dzięki wsparciu Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Rydze, Fundacji "Pomóc Polakom na Wschodzie", Urzędu Miejskiego Dyneburga.

Z pewnością Festiwal ten można zaliczyć do bardzo udanych. Dopisali jego uczestnicy - poziom wykonywanych utworów był bardzo wysoki. Teraz z niecierpliwością oczekujemy kolejnej, V edycji Festiwalu w 2010 roku, na którą już dzisiaj serdecznie zapraszamy!

Swetłana Manohina, metodyk CKP w Dyneburgu