Pismo Związku Polaków na Łotwie

Wiadomości w skrócie

X lat Centrum Kultury Polskiej w Dyneburgu

13 października społeczność polska Dyneburga obchodziła X rocznicę swojego centrum kultury, które mieści się w Domu Polskim przy ul. Warszawskiej. O tym, jak trudne były początki odradzania się tego ośrodka życia społecznego rodaków w Dyneburgu, jakie przeszkody – obiektywne i subiektywne musieli pokonywać ci, którym naprawdę leżało na sercu dobro Domu Polskiego, mogliby wiele opowiedzieć jego poprzedni kierownicy – Władysław Nowicki i Wiktoria Cirule oraz obecna dyrektor, Żanna Stankiewicz.

Centrum Kultury Polskiej w Dyneburgu.

Determinacja grupy entuzjastów, zdrowy rozsądek, życzliwość władz miejskich oraz nieoceniona pomoc rodaków w Kraju sprawiły, iż obecne CKP w Dyneburgu jest powodem do dumy całej Polonii łotewskiej.

W obchodach wziął udział Ambasador Polski na Łotwie, Maciej Klimczak, który wręczył Żannie Stankiewicz brązowy medal ministra kultury Polski "Gloria Artis".

Kolejna nagroda dla Ireny Liegeniece

Z nieukrywaną radością podajemy do wiadomości, iż w ostatnim dniu (15.10.07) Polonijnego Festiwalu Multimedialnego w Akademii Polonijnej w Częstochowie, grand prix przyznano zespołowi autorów z Łotwy za film dokumentalny "ADio" poświęcony papieżowi Janowi Pawłowi II.

Pani Irena "w akcji".

Drugą nagrodę w kategorii programów radiowych przyznano p. Irenie Liegeniece za kreowanie polskich audycji "Nasz Głos" w IV Programie Radia Łotewskiego wspólnie z p. Natalią Szmelową.

Przypominamy, że w ubiegłym roku właśnie program polski "Nasz Głos" Radia Łotewskiego był zdobywcą Grand Prix Polonijnego Festiwalu Multimedialnego "Polskie Ojczyzny 2006".

Gratulacje!

Wystawa Konrada

31 października br. otwarta została w Muzeum Uniwersytetu Łotewskiego wystawa Josepha Conrada (Teodora Józefa Konrada Korzeniowskiego) zorganizowana przez Ambasadę RP w Rydze i Muzeum UŁ. Na wystawę złożyły się eksponaty Departamentu Promocji Ministerstwa Spraw Zagranicznych Polski. Więcej o życiu i twórczości tego wybitnego angielskiego pisarza polskiego pochodzenia czytaj w artykule "Przygody spod znaku Conrada".

II sekretarz Ambasady RP w Rydze, Sławomir Krawczyński, z książką J. Conrada "Lord Jim" w j. łotewskim.

Pamięci Emilii Plater

13 listopada br., w dniu urodzin Emilii Plater, odsłonięty został w Liksnie (powiat dyneburski) znak pamiątkowy naszej bohaterki narodowej – kamień z napisem "Emilia Platerówna (13.11.1806 – 1831)". Kamień ustawiono na początku ścieżki Emilii Plater w Liksneńskim Parku Gminnym. Ta piękna inicjatywa zrodziła się i została zrealizowana przez Liksneńską Wspólnotę Młodzieżową, przede wszystkim jej członków – Agnese Sroge i Armandsa Ozoliņša.

Od lewej – konsul Bartosz Jabłoński, prezes "Promienia" Ryszard Stankiewicz, proboszcz kościoła w Liksnie Feliks Šnevels.

Ceremonii poświęcenia znaku pamiątkowego dokonał proboszcz kościoła w Liksnie, Feliks Šnevel, odsłonięcia – konsul Ambasady RP w Rydze – radca Bartosz Jabłoński oraz prezes Dyneburskiej Rady Powiatowej i wójt gminy liksneńskiej – Janina Jalińska. Obecni byli prezes Dyneburskiego Oddziału ZPŁ "Promień" – Ryszard Stankiewicz, przedstawiciele społeczności polskiej w Dyneburgu, uczniowie liskneńskiej szkoły podstawowej, członkowie Rady Powiatowej.

Kamień pamiątkowy Emilii Plater w Liksnie.

Wybory do Sejmu i Senatu Polski

21 października br. odbyły się w Polsce przedterminowe wybory do Sejmu i Senatu, których wyniki (Platforma Obywatelska – 41,52 proc., Prawo i Sprawiedliwość – 32,11 proc., Lewica i Demokraci – 13,15 proc., Polskie Stronnictwo Ludowe – 8,91 proc.) zadecydowały o nowym składzie polskiego parlamentu. Z kretesem przepadły Samoobrona (1,53 proc.) i Liga Polskich Rodzin (1,3 proc.).

Głosuje Ambasador RP w Rydze, Maciej Klimczak

Obywatele polscy mieszkający bądź czasowo przebywający na Łotwie mogli wziąć udział w wyborach w lokalu wyborczym w Rydze, który jak zwykle mieścił się w Ambasadzie RP. Podział sympatii wyborców na Łotwie nie różnił się znacznie od wyników wyborów w kraju, z większą wszakże przewaga na korzyść PO i mniejszym poparciem dla LPR i Samoobrony.

Komisja Wyborcza nr 100 z siedzibą w Ambasadzie RP w Rydze. Od lewej – J. Wiśniewski, J. Wasiak, R. Lebedek, P. Wroński, G. Łukasik (brak B. Krawczyńskiej oraz I. Strautmale).

Na kogo też zagłosowała moja mama?

Zjazd Polonii i Polaków Świata

W dniach 22 – 26.09.2007r. odbył się w Warszawie III Zjazd Polonii Świata, na który decyzją Zarządu Głównego Związku Polaków Łotwy z 14.07.2007 r. oddelegowano wiceprezesów – Marię Kudriawcew (Jelgava) i Ryszarda Stankiewicza (Dyneburg) oraz prezesa Związku – Wandę Krukowską.

Delegeci z Łotwy na III Zjeździe Polonii Świata. Od lewej – W. Krukowska, R. Stankiewicz i M. Kudriawcew.

Uroczyste otwarcie Zjazdu, poprzedzone mszą św. w Kościele Św. Krzyża oraz złożeniem wieńców na Grobie Nieznanego Żołnierza, odbyło się w Sali Plenarnej Sejmu. Z przemówieniem inauguracyjnym wystąpił prezydent Polski Lech Kaczyński.

Na Zjeździe wysłuchano kilka interesujących referatów: "Wkład Polonii w odzyskanie niepodległości przez RP" (Ryszard Koczarowski – ostatni Prezydent RP na Wychodźstwie, Władysław Zachariasiewicz – członek Krajowej Rady Dyrektorów Kongresu Polonii Amerykańskiej, prof. Andrzej Blaszczynski), "Budowa wizerunku Polonii i Polski w krajach osiedlenia" (Helena Miziniak, Tadeusz Piłat, Władysław Lizoń), "Przyszłość oświaty polonijnej" (Aleksandra Podhorodecka, Andżelika Borys, Helena Ziolkowska), "Nowa emigracja oraz młodzi Polacy za granicą – ich potrzeby i oczekiwania" (Marek Czenczek, Maciej Bator, Jarosław Cybulski).

Prace zjazdu przebiegały w komisjach: ds. promocji kultury polskiej za granicą, ochrony polskiej mniejszości narodowej, duszpasterstwa wśród Polonii, oświaty polonijnej, ochrony dobrego imienia Polski. Wiele mówiono też o nowej emigracji i o młodzieży polonijnej.

Niezapomniane wrażenie na uczestnikach Zjazdu wywarł film Andrzeja Wajdy – "Katyń", którego projekcja odbyła się w Multikinie.

Zjazd zamknięto w Sali Wielkiej Zamku Królewskiego wystąpieniem marszałka senatu – Bogdana Borusewicza i uroczystym wręczeniem wyróżnień stowarzyszenia "Wspólnota Polska" – Wawrzynów Polonijnych – "znanym i mniej znanym działaczom" – jak powiedział prezes Zarządu Krajowego, prof. Andrzej Stelmachowski.

P.S. Europejska Unia Wspólnot Polonijnych wydała książkę Armanda Melnalksnisa "Godzina dla gwiazdy" ("Zvaigznei tikai stunda") o życiu Ity Kozakiewicz, którą można będzie niebawem nabyć w siedzibie Związku Polaków przy ul. Slokas.

W. Krukowska