Pismo Związku Polaków na Łotwie

TYDZIEŃ W ŁOTWIE

11. LISTOPADA – Święto Łaczplesis'a

Rok rocznie cała Łotwa obchodzi w dniu 11. listopada w sposób uroczysty święto swej Armii, święto Żołnierza, tego, co to w zaraniu Niepodległości Państwa kładł własnym życiem jego podwaliny.

11. listopada jest poza tym świętem specjalnym kawalerów orderu Łaczplesisa – najwyższego łotewskiego odznaczenia wojskowego – którzy w dziele odbudowy państwa wzięli najczynniejszy i najbardziej ofiarny udział. Stąd nazwa święta – święto Łaczplesis'a, – tego legendarnego bohatera łotewskiego, który poprzedził na długie lata tych, którzy podjęli walke orężną w r. 1918. W związku ze świętem powyższym w piątek 11. b.m. odbędzie się w stolicy o godz. 12. defilada, którą przyjmuje Prezydent Państwa K. Ulmanis.

O godz. 11 rano Prezydent Państwa złoży na Bratnich Mogiłach wieniec. We wszystkich świątyniach będą w tym dniu miały miejsce solenne nabożeństwa, a w organizacjach, urzędach i w szkołach – uroczyste akademie.

Łotewskie Radio w dniu 11. listopada nadaje od godz. 16.50 audycje, poświęcone ŚWIĘTU ŁACZPLESIS'A oraz od godz. 21.00 z okazji ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOSCI POLSKI – muzykę polską.

Obchód 20-tej rocznicy Odrodzenia Rzeczypospolitej Polskiej

W Rydze odbędzie się w piątek 11. listopada. Program: o godz. 7,45 rano solenne nabożeństwo w kościele Matki Boskiej Bolesnej na które Poseł R.P. w Rydze zaprasza wszystkich Polaków i przyjaciół Polski. O godz. 6,30 po poł. – uroczysta akademia w reprezentacyjnej sali T-wa Łotewskiego (Latwieszu Biedriba) przy ul. Merkela 13. Pierwsze 10 rzędów – płatne i numerowane, dalsze – bezpłatne. O godz. 9,15 wiecz. przyjęcie w Poselstwie R.P. dla przedstawicieli Polonii miejscowej.

W Daudawpilsie – 10.XI.38. Raut w Konsulacie R.P. z okazji 20-tej rocznicy Odrodzenia Polski, o godz. 21. 11.XI.38. Solenne nabożeństwo z okazji Święta Odrodzenia Rzeczypospolitej Polskiej w kościele św. Piotra w Okowach, o godz. 9. rano. Herbatka w Konsulacie R.P. o godz. 17.

W Liepaja odbędzie się w sobotę 12. listopada b.r. w Domu Polskim (przy ul. Baseina 8) o godz. 20. Solenne nabożeństwo – o godz. 7.30 rano w piątek 11.b.m. w katedrze św. Józefa.

Komunikat Konsulatu R.P. w Rydze

Obchód Święta Niepodległości Państwa Polskiego

Konsulat R.P. w Rydze podaje do wiadomości wszystkich robotników polskich, że uroczysty obchód 20-tej rocznicy Odrodzenia Polski, projektowany początkowo na 13. listopada – został przełożony na niedzielę 20. listopada.

Obchód ten jest urządzany staraniem Konsulatu R.P. w Rydze, który w ten sposób pragnie umożliwić pracującym na Łotwie robotnikom polskim uczczenie tego, tak drogiego każdemu Polakowi święta. Wszyscy Polacy robotnicy powinni zarezerwować dzień 20. listopada jako wolny od pracy i poczytywać za swój obowiązek obecność na obchodzie w Jelgawa (...).

Na obchód ten przybędzie do Jelgawa Poseł Rzeczypospolitej Polskiej w Rydze Pan Minister Kłopotowski, Konsul R.P. w Rydze Pan Ryniewicz, urzędnicy Poselstwa i Konsulatu, jak również szereg osób z Polonii w Rydze oraz przedstawiciele Łotewskiej Izby Pracy (...).

(Zachowaliśmy pisownię oryginału)

WARSZTAT RADIOWY S. Szawdinis i W. Wojce

Ryga, przy ul. Jersiku 19. Dojazd autobusem Nr. 34, tramwajem Nr. 5. .
Zanim zdecydujecie się na nabycie aparatu radiowego – obejrzyjcie nasze trzylampowe odbiorniki radiowe najnowszej konstrukcji.
Aparaty używane – Naprawa – Przebudowa – Zakładanie anten etc.