Pismo Związku Polaków na Łotwie

Apel do młodzieży polskiej w Rydze

Starsze pokolenie – członkowie Klubu Kultury Polskiej „Polonez” ZPŁ – zwracają się do młodzieży polskiego pochodzenia z prośbą o aktywniejsze zaangażowanie w polonijną działalność kulturalną i gospodarczą w Rydze!

Seniorzy Klubu, którzy rozpoczynali swoją działalność polonijną w Rydze pod baczną kontrolą sowieckich służb represyjnych, nie bardzo mogą się pochwalić swoim dorobkiem – wiele zrobiono, ale jeszcze więcej pozostało do zrobienia. Straciliśmy w Rydze polską szkołę podstawową, bibliotekę polską, wielu młodych Polaków odchodząc do szkół łotewskich i rosyjskich, utraciło kontakt z Polonią, m.in. z braku Domu Polskiego w Rydze, własnego lokalu, kawiarenki polskiej.

Mamy wprawdzie w Rydze piękną, dobrze wyposażoną Polską Szkołę Średnią im. Ity Kozakiewicz z dobrymi nauczycielami i dyrekcją, która prowadzi kółka artystyczne, sportowe, muzyczne, ale szkoła nie jest w stanie zastąpić Centrum Kultury Polskiej funkcjonującego na wzór Dyneburga. Poza tym lokalizacja szkoły pozostawia faktycznie bez opieki młodzież polską z oddalonych dzielnic Rygi – Katlakalnsa, Imanty, Bolderai, Ziepniekkalnsa i innych.

Nie może tej luki wypełnić również Klub Kultury Polskiej „Polonez” ZPŁ, który w kwietniu 2008 roku będzie obchodził 20-lecie swojej działalności.

Zwracamy się zatem do młodego pokolenia Polaków Rygi, zwłaszcza prowadzących działalność gospodarczą: zbierzcie wasze rozumy, zdolności i możliwości, aby pomóc zbudować Dom Polski, bibliotekę, kawiarenkę polską.

Życzymy Wam szczęśliwego Nowego Roku, powodzenia w życiu osobistym i zawodowym oraz dużej satysfakcji z działalności polonijnej. W tej działalności seniorzy będą Was wspierać całą resztką swoich sił!

Edward Fiskowicz – Zasłużony dla Kultury Polskiej,
kierownik artystyczny klubu „Polonez”.
tel. kontaktowe:
76 014 98 (E. Fiskowicz)
2 927 55 11 (E. Dmuchowska)