Pismo Związku Polaków na Łotwie

TYDZIEŃ W ŁOTWIE

– Już w przyszłym tygodniu można będzie nabyć maski gazowe.

Minister wojny gen. J. Balodis zatwierdził przepisy technicznej próby masek gazowych i już w przyszłym tygodniu można będzie po przystępnej cenie nabyć ludowe maski gazowe. Maski zostały przygotowane przez państwowe zakłady elektrotechniczne.

– Co raz rzadsze są wypadki zapadania na paraliż dziecięcy.

Według oświadczenia departamentu zdrowia paraliż dziecięcy, który tak się dał we znaki jesienią, jest już zwalczony.

– Pociąg specjalny dla polskich robotników rolnych.

W związku z wygasaniem kontraktów znaczna część polskich robotników rolnych wraca na zimę do Kraju. Ponieważ w końcu ub.m. powrót do Kraju przybrał masowy charakter, dyrekcja kolei uruchomiła w niedzielę pociąg specjalny z Rygi do Zemgale, w którym, w kierunku granicy polskiej, odjechało około 800 robotników.

– W dniu 4. b.m. w Waldemarpilsie odbyło się poświęcenie domu imienia Kriszjana Waldemara. W uroczystościach wziął udział minister Rolnictwa J. Birznieks, który m.in. w swoim przemówieniu nawoływał rolników do zorganizowania tak swoich gospodarstw, ażeby można było się obejść bez zagranicznych robotników rolnych. Rozpoczynając od roku 1940 - miał, według "Jaunakas Zinias", oświadczyć min. Birznieks - zagranicznych robotników rolnych nie można będzie więcej otrzymać. Rząd w najbliższej przyszłości zwróci większą uwagę na racjonalizację i intensyfikację pracy gospodarstw rolnych.

KRONIKA KULTURALNA

2. b.m. sekcja akademicka T-wa Łotewsko - Polskiego Zbliżenia zorganizowała doroczną herbatkę towarzyską w wielkiej sali restauracyjnej u Szwarca. Na herbatce obecny był poseł R.P. w Rydze minister J. Kłopotowski z sekretarzem Poselstwa L. Krotowskim, nowomianowany Konsul R.P. w Rydze R. Putryński, przedstawiciel wojska polskiego mjr. dypl. F. Brzeskwiński ect. W programie herbatki wystąpiła m.in. Ziuta Buczyńska, znakomita tancerka polska, której specjalny wieczór tańców odbył się w Rydze 5. b.m.

Zmiana Konsula R.P. w Rydze

Dotychczasowy Konsul R.P. w Rydze p. Stefan Ryniewicz mianowany pierwszym sekretarzem Poselstwa R.P. w Brnie szwajcarskim, opuścił stolicę Łotwy 4. b.m. żegnany na dworcu serdecznie przez przedstawicieli Poselstwa i Konsulatu R.P. z min. J. Kłopotowskim na czele, korpus konsularny, licznych przedstawicieli Polonii miejscowej oraz przyjaciół. Pani Konsulowa Ryniewiczowa, która pozostała na razie w Rydze, odjeżdża do Warszawy 11. b.m. o godz. 15.50.

Nowym Konsulem R.P. w Rydze, na miejsce przeniesionego do Szwajcarii p. Stefana Ryniewicza, mianowany został p. Romuald Putryński, dotychczasowy konsul w Wiedniu. Nowo mianowany konsul objął urzędowanie w pierwszych dniach grudnia.

KRONIKA ŻYCIA BIEŻĄCEGO

RYGA

– Herbatkę z pogawędką, brydżem i innymi grami organizuje 10. b.m., w sobotę, o godz. 20. Polskie T-wo Auszra w lokalu przy ul. Dzirnawu 40.

– 11. b.m. w Domu Polskim odbędzie się odczyt p.t. "O rozwoju i prześladowaniu chrześcijan w imperium Rzymskim", który wygłosi Superior O.O. Marianów Ks. Prof. B. Walpiter. Po odczycie rozegrany zostanie "Kosz szczęścia". Bilety na odczyt od Ls 0,70 do Ls 0,50, na "Kosz szczęścia" - Ls 0,50. Dochód przeznaczony zostanie na zapomogi dla świąteczne dla biednych, znajdujących się pod opieką Polskiego T-wa Św. Wincentego a Paulo.

– Polski Związek Nauczycieli w Rydze w dniu 17. grudnia o godz. 19. w lokalu I. polskiej szkoły podstawowej (Torna iela 4) organizuje herbatkę. Na herbatce p. Julia Ostrowska wygłosi pogadankę na temat "Podróż po Łatgalii". Udział w herbatce - Ls 0,60. Zgłoszenia przyjmuje prezes Związku od godz. 8. do 13.

DAUGAWPILS

– Dnia 7 stycznia w sali koncertowej Domu Jedności odbędzie się doroczny bal Polskiego Towarzystwa Dobroczynności. Nie trzeba dodawać, że impreza ta jest najpopularniejszą imprezą polską w Daugawpils.

(Zachowaliśmy pisownię oryginału)