Pismo Związku Polaków na Łotwie

KULTURA

Wystawy sztuki polskiej w Rydze

Ambasador RP w Rydze Maciej Klimczak oraz dyrektor Muzeum Narodowego w Szczecinie Lech Karbowski na wystawie "Zatrute źródło"

30. 08. br. otwarte zostały dwie wystawy sztuki polskiej w Rydze.

Pierwsza - pt. Metafora i mit. Motywy literackie i historyczne w sztuce polskiej na przełomie XIX i XX wieku, przygotowana przez Muzeum Narodowe w Szczecinie pod honorowym patronatem Kazimierza Michała Ujazdowskiego - Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej - zgromadziła ponad 100 eksponatów z 10 muzeów sztuki Polski i kolekcji prywatnych. W obrębie wystawy znalazły się prace czołowych polskich artystów przełomu XIX i XX wieku. Autorzy tych arcydzieł wyznają miłość do duchowej stolicy Polski - Krakowa i czerpią pasję z historii swojego państwa.

Na wystawie eksponowane są przede wszystkim prace malarskie (głównie obrazy i pastele) wraz z kilkoma znaczącymi przykładami rzeźb i rzemiosła artystycznego.

Ekspozycja w salach Łotewskiego Narodowego Muzeum Sztuki w Rydze, ul. Valdemara 10a, czynna od 31 sierpnia do 21 października br.

Motywem przewodnim drugiej wystawy pt. Zatrute źródło. Polska sztuka współczesna w pejzażu poromantycznym jest twórcza interpretacja mitu. Wystawa eksponuje powstałe w ciągu ostatnich dziesięcioleci rzeźby, fotografie, malarstwo, wideo, instalacje, które przywędrowały do Rygi bodaj ze wszystkich ośrodków kultury Polski.

"Zatrute źródło. Polska sztuka współczesna w pejzażu poromantycznym".

Wernisaż odbył się w dniu 31 sierpnia br. w muzeum Arsenał w Rydze. Zatrute źródło - wystawa polskiej sztuki współczesnej - jest prezentacją skonfigurowaną wokół problematyki wpływu tradycji romantycznej na zbiorową wyobraźnię Polaków.

Ekspozycja w salach Łotewskiego Narodowego Muzeum Sztuki Arsenał w Rydze, ul. Torńa 1, czynna od 31 sierpnia do 21 października br.

(iw)

Kultura wobec transformacji

18 czerwca br. w Domu Czarnogłowych w Rydze odbyła się - zorganizowana przez Ambasadę RP w Rydze - konferencja Kultura wobec transformacji - doświadczenie Łotwy i Polski, w której partnerem ze strony polskiej było Międzynarodowe Centrum Kultury z Krakowa, zaś ze strony łotewskiej: Ministerstwo Kultury Republiki Łotewskiej, Łotewski Państwowy Inspektorat ds. Ochrony Zabytków - Ryga, Sekretariat Generalny Łotewskiego Komitetu UNESCO, Stowarzyszenie "Latvia Nostra". W Konferencji uczestniczyli: Ambasador RP w Rydze Maciej Klimczak, Ambasador RŁ w Warszawie Alberts Sarkanis, podsekretarz stanu w Ministerstwie Kultury RŁ Uldis Lielpeteris, byli ministrowie kultury Janis Dripe oraz Ojars Sparitis, członkowie Rady Programowej MCK, reprezentanci łotewskiego środowiska ds. kultury oraz dyrektorzy instytucji kultury, rektorzy uczelni, przedstawiciele władz miasta Rygi.

W czasie obrad prezentacje przedstawili: Janis Dripe - Naczelny Architekt Rygi oraz członkowie Rady Programowej MCK: prof. Jacek Purchla - dyrektor MCK, Janusz Sepioł - pełnomocnik Prezydenta miasta Krakowa, dr Monika Smoleń - Dyrektor Departamentu Strategii Kultury i Funduszy Europejskich z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego RP.

Dyskusja dotyczyła następujących tematów: zarządzanie przestrzenią w miastach historycznych, zarządzanie dziedzictwem kulturowym w obliczu zmian cywilizacyjnych, wykorzystanie środków europejskich na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego. Jej uczestnicy podkreślali konieczność zintensyfikowania współdziałania w dziedzinie kultury na forum międzynarodowym przy aktywnym współudziale administracji obu państw, organizacji pozarządowych (ICOM, ICOMOS), sugerowali również inspirowanie prac Rady Europy. Dyrektor Domu Czarnogłowych Ojars Sparitis złożył na ręce Ambasadora RP Macieja Klimczaka oficjalne podziękowanie za możliwość prezentacji w tym historycznym miejscu przekazanego przez Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego (kwiecień 2007) faksymile Traktatu Ryskiego.

Podsumowując obrady, uczestnicy konferencji podkreślali ogromne znaczenie tego spotkania dla intensyfikacji kontaktów polsko-łotewskich w dziedzinie kultury (od wielu lat takiego na Łotwie nie było). Wyrażono nadzieję na dalszą możliwość dyskusji na ww. tematy, kontynuację współpracy ekspertów, organizacji pozarządowych, ośrodków akademickich, a także organizację konferencji naukowej połączonej z wystawą i publikacją nt. wspólnoty kulturowej tego regionu Europy z uwypukleniem związków kulturowych Polski i Łotwy.

Ambasada RP w Rydze