Pismo Związku Polaków na Łotwie

Spotkanie w Dyneburgu z ustępującym prezydentem Łotwy

Prezydent Vaira Vike - Freiberga razem z uczestnikami konkursu fotograficznego.

31 maja bieżącego roku odbyła się na Uniwersytecie Daugavpilskim konferencja pod tytułem "Policentryczność w Łatgalii. Przykład Daugavpilsu" zorganizowana przez Komisję Analiz Strategicznych Uniwersytetu Łotewskiego oraz władze miasta Dyneburga. Na otwarcie Konferencji - właśnie w dniu wyborów nowego prezydenta Łotwy - przybyła do Dyneburga jeszcze prezydent Republiki Łotewskiej, Vaira Vīķe - Freiberga, która w swoim przemówieniu kilkakrotnie wyraziła nadzieję na dynamiczny rozwój Dyneburga w przyszłości oraz zadeklarowała gotowość powszechnego poparcia dla miasta.

W trakcie konferencji odbyła się prezentacja książki o Dyneburgu, która powstała po długich i starannych badaniach miasta przez pracowników Komisji Analiz Strategicznych. W świeżo wydanej książce możemy znaleźć nie tylko dużo faktów gospodarczych i socjologicznych, ale również refleksje badaczy o życiu mieszkańców miasta, wspomnienia - czyni to badanie niezwykle żywym i interesującym.

Po prezentacji i przemówieniach gości odbyło się podsumowanie konkursu fotograficznego. Autorzy najbardziej udanych zdjęć oraz osoby zaangażowane w badaniach otrzymali wyżej wspominaną książkę i zostali zaproszeni na spotkanie z prezydentem, Vairą Vike-Freibergą. Wśród zaproszonych znalazły się również uczennice Polskiej Szkoły Średniej im. J. Piłsudskiego w Dyneburgu - Irena Pupkiewicz i Teresa Szwab, które wzięły udział w badaniach pod opieką nauczycielki geografii, pani Haliny Błażewicz.

Konferencja prasowa z ustępującym prezydentem Łotwy. Młodzież chce poznać ważne i ciekawe fakty z pierwszego źródła...

Po wręczeniu nagród i zrobieniu zdjęć pamiątkowych z Vairą Vike - Freibergą uczestników konferencji zaproszono na wspólny posiłek. Zamknięcie odbyło się po prezentacji filmu "Drugie miasto. Daugavpils", który był właściwie najciekawszym podsumowaniem badań Komisji Analiz Strategicznych. Fakty, rozmowy z biznesmenami i mieszkańcami miasta - to wszystko znalazło się we wspaniałym filmie o Dyneburgu, który uwidacznia wielonarodowościowy skład mieszkańców tego szybko rozwijającego się centrum Łatgalii.

Po zamknięciu konferencji prezydent Vaira Vike - Freiberga powróciła nie na długo do swojej siedziby w Rydze, jednak dla uczestników spotkania ten wspólnie spędzony czas pozostanie na długo w pamięci. Zaś wkrótce w sklepach można będzie kupić ciekawą książkę i DVD z filmem o tej niezwykłej i fascynującej policentryczności w Łatgalii.

Irena Pupkiewicz