Pismo Związku Polaków na Łotwie

W tym numerze:
Nr 2 (80) 2007

Licznik odwiedzin

Z tygodnia w Łotwie

- Tymczasowy zastępca ministra Rolnictwa minister Spraw Społecznych A. Berzińsz zalecił wszystkim instytucjom, przedsiębiorstwom i urzędom, ażeby w miarę możliwości udzielały urlopu tym wszystkim pracownikom, którzy w okresie największego nasilenia robót rolnych zechcieliby wykorzystać swój czas urlopowy dla prac na roli.

- Zarząd miejski stolicy podjął inicjatywę organizowania specjalnych zespołów pracy, mających wziąć udział w pracach na roli w okresie zbiorów. W skład tych zespołów mają wejść urolopowani w tym czasie pracownicy miejscy, nauczycielstwo, a nawet wychowankowie starszych klas szkół powszechnych i gimnazjów, którzy przebywają w Rydze. Wydatki wynikłe z tytułu uruchomienia tego rodzaju zespołów pokrywa Zarząd miejski.

- Od 1. b.m. w stolicy - w Rydze obowiązują nowe podwyższone ceny biletów tramwajowych i autobusowych. Cena zwykłego biletu tramwajowego, zamiast dotychczasowych 15 sant., wynosi 17 sant., bilet z przesiadaniem zamiast 24 - 26 sant. Bilety ulgowe ważne tylko w dni powszednie do godz. 7.30 rano, kosztują 8 sant. (zamiast dotychczasowych 7), przesiadaniem - 12 sant...

- W związku z groźbą przedostania się na teren Łotwy pryszczy, wszystkie tegoroczne wystawy rolnicze zostały przez Łotewską Izbę Rolniczą odwołane.

- W r.b. do podstawowych szkół powszechnych muszą pójść dzieci urodzone w r. 1930. Za nieposyłanie dzieci w wieku szkolnym do szkół grożą kary.

Sport i kultura fizyczna

Sukcesy polskich sportowców na zawodach lekkoatletycznych w Łatgalii. Ubiegłej niedzieli, 24. lipca w Daugawpils odbyły się zawody lekkoatletyczne o mistrzostwo Łatgalii. W zawodach wzięło udział 13 organizacyj, reprezentowanych przez 136 sportowców, wśród których nie zabrakło również sportowców reprezentujących barwy polskich organizacyj ZPM i Harfy. Nasi sportowcy wywalczyli szereg zaszczytnych miejsc.

Techniczne rezultaty zawodów przedstawiają się następująco: W konkurencji pań: 100 m.: 1) Strauts (RAP), 2) Spirydowska (ZPM) 14,6 sek., 3) Ancanówna (ZPM) 14,8 sek.

400 m.: 1) Nitisz 70,0 sek., 2) F. Szydłowska (ZPM) 73,1 sek., 3) E. Gajewiczówna (ZPM) 74,1 sek.

Skok w dal: 1) St. Sprużiniece 4,22 m., 2) A. Strauts 4,16, 3) E. Kauszelówna (ZPM) 4,11 m.

Sztafeta 4 x 100: 1) ZPM (Spirydowska, Wysocka, Ancanówna, Purelówna) 57,8 sek., pozostawiając daleko w tyle sztafetę 18. i 12 pułku Aizsargów.

W konkurencji panów 100 m.: 1) A. Bek (Trumpeldor), 2) F. Czechowicz (Harfa) 12,3 sek., 3) M. Czyżewski (Harfa) 12,5 sek.

400 m.: 1) P. Briedis (DAP) 55,4 sek., 2) Ogońkovs (Dz. AP) 56,8 sek., 3) W. Zaborowski (Harfa) 57 sek.

Skok w dal: 1) E. Krastiń 5,93 m., 2) F. Czechowicz (Harfa) 5,88 m., 3) S. Kulinov (LAP) 5,87 m.

Sztafeta 4 x 100: 1. i 2. miejsce podzieliły zespół Harfy i 12. pułku Aizsargów, uzyskując w 2 różnych przebiegach ten sam czas 18,2 sek.

Tytuł najlepszej sportsmenki i nagrodę "Turiby" uzyskała zawodniczka ZPM Spirydowska zaś tytuł najlepszego sportowca miasta Daugawpils wywalczył R. Czechowicz z kolejowego pułku Aizsargów.

PAMIĘTAJCIE, że V-te Święto Sportu Polskiego na Łotwie odbędzie się w Rydze w dniach 13-14 sierpnia b.r. na boisku ŁSB!

Kronika życia bieżącego

Ryga

Z PSA. Wraz z otwarciem roku akademickiego, rozpoczęli akademicy swe tradycyjne czwartkowe zebrania dyskusyjne.

W ubiegły czwartek miał miejsce odczyt p. Ludwika Krotoskiego - na temat "Polska w czasie wojny światowej". Wśród licznie zebranych słuchaczów wywiązała się żywa i rzeczowa dyskusja, mimo że, zdawałoby się, skrupulatnie, rzeczowo i ciekawie ujęty referat nie mógł sprowokować żywszej wymiany zdań.

KOMITET PAŃ PRZY POL. T-WIE DOBROCZYNNOŚCI urządza w niedzielę, 6. b.m., herbatkę popołudniową w Domu Polskim. Początek o godz. 17. Bilety do nabycia u pań z Komitetu i przy wejściu.

(zachowaliśmy pisownię oryginału)