Pismo Związku Polaków na Łotwie

W tym numerze:
Nr 2 (80) 2007

Licznik odwiedzin

Jubileusz Pani Józefy

13 kwietnia 2007 r. w Ryskiej Średniej Szkole Polskiej im. Ity Kozakiewicz odbyła się uroczystość z okazji 80. rocznicy urodzin Pani Józefy Parszuty - długoletniej nauczycielki języka polskiego, wykładowcy Centrum Bohemistyki i Polonistyki Uniwersytetu Łotewskiego. Wśród licznych gratulantów Jubilatki byli dawni i obecni studenci, wykładowcy-koledzy z UŁ, dyrekcja, nauczyciele i uczniowie szkoły.

Życzenia dla Solenizantki od dyrektor szkoły, Marii Fomin.

Józefa Parszuta rozpoczęła pracę na Uniwersytecie Łotewskim tuż po ukończeniu studiów w latach pięćdziesiątych XX wieku i pracuje tu do dziś. Wykładała na Wydziale Filologii język polski oraz morfologię i dialektologię współczesnego języka rosyjskiego, prowadziła praktyczne zajęcia z tych przedmiotów oraz praktyki pedagogiczne. Obecnie Pani Józefa pracuje w Centrum Bohemistyki i Polonistyki UŁ, gdzie nadal wykłada język polski. W Ryskiej Średniej Szkole Polskiej im. Ity Kozakiewicz pani Józefa pracuje od 1998 roku.

Aula szkolna była odświętnie udekorowana, uczniowie przygotowali dla swojej nauczycielki recytację wierszy jej ulubionych poetów polskich i rosyjskich, szkolny zespół gitarzystów wykonał jej ulubione piosenki. Córka pani Józefy, Ludmiła, która przyjechała na uroczystość z Wiednia, gdzie mieszka już od 15 lat, zagrała dla mamy utwór Chopina. Uroczystość prowadzili nauczyciele szkoły - Tatiana Zala i Grzegorz Depta.

Życzenia śpiewane od grona nauczycielskiego.

Po wysłuchaniu gratulacji Pani Józefa powiedziała: "Wysłuchałam tyle dobrych życzeń! Jest mi ciepło i dobrze na duszy. Dziękuję bardzo wszystkim tu obecnym. Jestem bardzo wzruszona. Dziękuję za pamięć, za ciepło serc."

Następnie wszyscy obecni ustawili się do wspólnego zdjęcia pamiątkowego. "Atmosfera uroczystości była bardzo miła i serdeczna, wciąż jestem pod jej wrażaniem!" - powiedziała była studentka Jubilatki, Łaimdota Ivanova.

Irena Lieģeniece

Dostojna Jubilatka wśród byłych studentek. Druga od lewej - córka Ludmiła.