Pismo Związku Polaków na Łotwie

W tym numerze:
Nr 2 (80) 2007

Licznik odwiedzin

Polski folklor w Łatgalii

W dniach 01 - 03 maja br. w Dyneburgu odbył się III Międzynarodowy Festiwal Polskiego Folkloru pod tytułem "Polski Folklor w Łatgalii". W festiwalu wzięły udział dziecięce i młodzieżowe zespoły folklorystyczne z Litwy ("Wilenka"), Łotwy ("Jaskółeczka" z Rezekne i "Kukułeczka" z Dyneburga) oraz z Polski ("Łukowiacy" z Łukowa). Łączna liczba uczestników wyniosła 140 osób.

Otwarcie festiwalu odbyło się 1 maja br. w Teatrze Miejskim, gdzie podczas koncertu zespoły zaprezentowały swój dorobek artystyczny.

2 maja zespoły uczestniczyły we mszy św. w intencji Polonii i Polaków za granicą, po czym w Urzędzie Miejskim odbyło się spotkanie kierowników zespołów z merem miasta Dyneburg, Panią Ritą Strode. Na spotkaniu obecny był Ambasador Republiki Łotewskiej w Warszawie i w Watykanie, Pan Alberts Sarkanis oraz córka pochodzącego z naszego miasta artysty-plastyka Józefa Wieżana - Pani Regina Wieżan - Siemieńska.

W tym samym dniu w Domu Polskim otwarta została wystawa prac plastycznych śp. Józefa Wieżana, dedykowana 120. rocznicy urodzin artysty oraz wystawa gobelinów córki artysty. W ten sposób po długiej przerwie Józef Wieżan powrócił w sposób symboliczny do rodzinnego miasta. W ten sposób składamy również hołd pamięci inteligencji polskiej dawnego Dyneburga. Impreza z okazji otwarcia wystawy przebiegała w podniosłej atmosferze.

Wieczorem w Domu Kultury Łotewskiej odbył się koncert zespołów folklorystycznych przybyłych na festiwal. Po koncercie wszyscy ruszyli do domku Rainisa w Birkeneli, gdzie dla uczestników zorganizowane było spotkanie integracyjne.

Spotkanie w Radzie Miejskiej. Od lewej - P. Rita Strode, mer Dyneburga oraz P. Regina Wieżan-Siemieńska - córka artysty-plastyka Józefa Wieżana.

3 maja po złożeniu kwiatów pod Krzyżem na Słobódce oraz przemarszu ulicą Warszawską odbył się w sali widowiskowej Szkoły Polskiej im. J. Piłsudskiego koncert galowy III Międzynarodowego Festiwalu Polskiego Folkloru.

Festiwal niewątpliwie przyczynił się do wychowania przyszłych odbiorców sztuki, którzy potrafią odbierać piękno polskiego folkloru tanecznego i właściwie oceniać jego prawdziwy kształt, odróżniając go od pozbawionych artyzmu pseudoludowych zafałszowań.

Żanna Stankiewicz

Ambasador Łotwy w Polsce oraz w Watykanie, P. Alberts Sarkanis, obok - P. Regina Wieżan-Siemieńska.

Na wystawie: co też tam P. Józef namalował?

Święto ulicy Warszawskiej w Dyneburgu.

Święto polskich tańców ludowych w Dyneburgu.