Pismo Związku Polaków na Łotwie

W tym numerze:
Nr 2 (80) 2007

Licznik odwiedzin

Święto Konstytucji Trzeciego Maja w Rydze

Osobliwością tegorocznych obchodów Narodowego Święta Konstytucji Trzeciego Maja, które Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej organizowała w tym roku 1 maja w Domu Towarzystwa Łotewskiego w Rydze, było mocne zaakcentowanie faktu, iż uchwalona przed 216 laty ustawa zasadnicza Rzeczypospolitej Obojga Narodów jest również dziś wspólną chlubną kartą historii Polaków i Litwinów. Takie ponowne wspólne odsłonięcie oczywistości historycznej przyprószanej przez obustronne urazy i wzajemną niechęć w późniejszej, odrębnej już historii obojga narodów, uzmysłowienie w Warszawie i w Wilnie, że "Trzeci Maj" był i jest to również dla Litwinów "błogi raj!", wydaje się być kolejnym krokiem w kierunku zacieśnienia stosunków polsko-litewskich w unijnej Europie.

Ambasador Polski w Rydze, Maciej Klimczak: "216 lat temu, 3 maja 1791 roku uchwalona została pierwsza w Europie, a druga po amerykańskiej konstytucja..." Obok - tłumacz Ambasady, p. Ligia Gołubiec.

Ta wspólna polsko-litewska geneza Święta Konstytucji Trzeciego Maja została w sposób bezprecedensowy zademonstrowana w jednobrzmiącej uchwale Sejmów Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki Litewskiej z okazji tegorocznej rocznicy Konstytucji 3 Maja, została uwypuklona w przemówieniu Ambasadora RP w Rydze, Macieja Klimczaka, podkreślona obecnością na uroczystości Ambasadora Republiki Litewskiej w Rydze, Antanasa Vinkusa z Małżonką. Została również zaznaczona w przemówieniu Ambasadora Litwy.

Ambasador Polski, Maciej Klimczak, przypomniał zgromadzonym na uroczystości przedstawicielom Polonii łotewskiej, Ministerstwa Integracji Społecznej, Ministerstwa Oświaty i Nauki RŁ, ambasadorom i dyplomatom innych państw, iż "Konstytucja 3 Maja miała umocnić Rzeczpospolitę Obojga Narodów, łącząc chrześcijańskie tradycje Europy i wartości oświecenia, umożliwiła powstanie i przetrwanie przez okres zaborów, niewoli i okupacji nowoczesnych narodów polskiego i litewskiego (...). Dzisiaj jesteśmy wierni ideom pierwszej w Europie konstytucji w poczuciu odpowiedzialności za przyszłość zjednoczonej i silnej Europy".

Ambasador Litwy w Rydze, Antanas Vinkus: "Obecna współpraca Litwy i Polski może być wzorem dla Unii Europejskiej".

Ambasador Litwy na Łotwie, Antanas Vinkus, również przypomniał o wspólnej państwowości Polski i Litwy, podkreślił obecną współpracę obydwu państw, która może być wzorem dla całej Unii Europejskiej.

Po przemówieniach Ambasadorów Polski i Litwy odbyła się ceremonia wręczenia odznaczeń. Za szczególne zasługi dla szkolnictwa polskiego na Łotwie oraz współpracy między Polska a Łotwą w tym zakresie medalem Komisji Edukacji Narodowej Rzeczypospolitej Polskiej zostali odznaczeni:

  • Pani Eleonora Kleszczyńska - wicemer Dyneburga,
  • Pan Mieczysław Luksza - mer Krasławia,
  • Pani Lidia Ostrowska - kierownik Kuratorium Oświaty powiatu krasławskiego.

Czarujący uśmiech towarzyszył solistce Bognie Bartosz również po koncercie. Obok - prof. Winfried Petzold.

Prawdziwą ucztą, nie tylko dla melomanów, był koncert poświęcony 216. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja w wykonaniu światowej sławy mezzosopranu Bogny Bartosz (mieszkającej w Berlinie siostry kierownika Wydziału Ekonomiczno-Handlowego Ambasady Polski w Rydze, radcy Krzysztofa Bartosza) i pianisty - prof. Winfrieda Petzolda. Na program koncertu złożyły się "Pieśni polskie" Karola Szymanowskiego, utwory Fryderyka Chopina, Mieczysława Karłowicza, Stanisława Moniuszki, Jana Sebastiana Bacha, Roberta Schumanna, Jana Brahmsa ("Piosnka litewska" Chopina była jedynym wokalnym "wątkiem litewskim" tegorocznych uroczystości).

Silny, o delikatnym zarazem zabarwieniu mezzosopran, wysoki artyzm wykonania oraz... miły, urzekający uśmiech solistki wyzwoliły pod koniec koncertu burzliwe oklaski publiczności domagającej się bisów.

Uroczyste obchody Święta Konstytucji Trzeciego Maja zakończyły się przyjęciem wydanym przez Ambasadora RP w Rydze z Małżonką.

Romuald Lebedek