Pismo Związku Polaków na Łotwie

Na twoich rękach ziemia kwitnie...

Kobieta jest sercem domu, stróżem ogniska domowego. Jest to prawda znana od wieków. Prawdą jest też, że działalność kobiet już dawno wykroczyła poza ściany domostwa i ze skutkiem owocuje prawie we wszystkich dziedzinach współczesnego życia – nauce, kulturze, medycynie, pedagogice, nawet polityce i biznesie.

Wśród laureatek konkursu "Kobieta Miasta Rezekne 2006 roku" – w pierwszym rzędzie druga z lewej – Dyrektor Irena Szydłowska, w drugim rzędzie druga z prawej – Dyrygent Irena Iwanow.

W sierpnie bieżącego roku, w ramach tradycyjnego Święta Miasta Rezekne, Damski Klub Przedsiębiorstwa "Sentio" ogłosił konkurs "Kobieta Miasta Rezekne 2006 roku". Oddział Rezekneński Związku Polaków na Łotwie zgłosił do udziału w Konkursie Panią Walentynę Szydłowską – Dyrektor Polskiej Szkoły Średniej im Stefana Batorego oraz Panią Irenę Iwanow – Dyrygent Chóru "Jutrzenka" w Rezekne.

W wyniku konkursu wręczono nominacje 10 uczestniczkom. Pragnę z dumą zawiadomić, iż laureatem I nagrody Konkursu "Kobieta Miasta Rezekne 2006 roku" została mgr Walentyna Szydłowska, która od 14 lat umiejętnie kieruje szkołą polską w Rezekne, poświęcając swoje życie dzieciom i młodzieży. Jest również wiceprezesem Oddziału ZPŁ w Rezekne.

Szkoła polska – prawdziwe "dzieło twórcze" Dyrektor Ireny Szydłowskiej – jest uznawana za jedną z najlepszych w mieście. Jest to zgrany zespół, w którym niczym w jednej rodzinie, pracują, uczą się i zgodnie współpracują nauczyciele, pracownicy techniczni, uczniowie i ich rodzice, sponsorzy. Szkoła ma również licznych partnerów w Polsce i na Łotwie i jest jedną z wizytówek naszego miasta.

Pani Irena Iwanow – niezmienny dyrygent chóru "Jutrzenka" – otrzymała nominację za "Działalność na rzecz pielęgnowania wielokulturowego środowiska w Rezekne". Nagroda została przyznana Pani, która nie tylko w czynie społecznym kieruje chórem polskim, będąc jednocześnie organistką w kościołach katolickich, lecz również stale doskonali swoje kwalifikacje na studiach w Polsce i na Łotwie. Chór żeński "Jutrzenka", który pod kierownictwem Pani Ireny został w ciągu pięciu lat jednym z najbardziej znanych zespołów artystycznych w Rezekne, jest jednocześnie ważnym czynnikiem krzewienia kultury polskiej w naszym regionie.

Życzymy naszym Paniom z całego serca energii, optymizmu, ciekawych pomysłów w pracy, powodzenia oraz spełnienia wszelkich marzeń.

Wacław Kowalewski, Prezes Oddziału ZPŁ Rezekne